Tryb wysokiego kontrastu

Akredytacja. Parametryzacja.

Jesteś tutaj: Jakość kształcenia / Akredytacja. Parametryzacja

 

PARAMETRYZACJA 
Prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach zostało poddanych szczegółowej ocenie przez przedstawicieli środowiska naukowego zasiadających w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia (zob. niżej podstawy prawne). Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO).

Wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych

Jednostka
UKSW

kategoria ostateczna

N_jednostki

kryt_1
osiągnięcia naukowe
i twórcze

kryt_2
potencjał
naukowy

kryt_3
praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej

kryt_4
pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej

GWO

WBNS C 32,50 42,80 42,50 0,00 6,82 NJNUCZ
WFCh A 89,57 57,86 271,64 2,58 66,96 NJNUCZ
WMP B 48,00 95,63 166,19 0,88 35,00 SI1MI
WNHiS B 133,50 37,62 481,05 0,21 43,55 NJNUCZ
WNH A 63,00 44,84 274,16 0,21 60,00 HS1FB
WNP B 31,88 41,58 178,54 0,31 30,00 HS1SP
WPiA B 102,25 34,18 433,24 0,46 25,00 HSPR
WPK A 28,25 52,71 271,71 0,04 17,00 HS1PR
WSR B 16,13 38,00 17,00 0,00 10,00 HS1FT
WT A 87,00 42,98 742,25 0,03 27,00 HS1FT

Podstawy prawne dotychczasowej oceny parametrycznej:

  • Ustawa - o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MNiSW - ws. przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom... (Dz. U. 2016, poz. 2154).

 

PKA - Polska Komisja Akredytacyjna

  • Strona PKA, procedury i kryteria oceny, wzory raportów samooceny i raportów wizytacji i in.

do pobrania:

 

UKSW w ocenach PKA według bazy jednostek

Wydziały

Kierunki studiów

Daty

Oceny

WFCh

Filozofia

27-02-2020

Pozytywna

WNHiS

Archeologia

13-06-2019

Pozytywna

WNHiS

Historia sztuki

06-09-2018

Pozytywna

WNP

Pedagogika

07-06-2018

Pozytywna

WNP

Pedagogika specjalna

22-03-2018

Pozytywna

WMP

Fizyka

02-03-2018

Pozytywna

WMP

Matematyka

25-01-2018

Pozytywna

WNH

Kulturoznawstwo

07-12-2017

Pozytywna

WMP

Informatyka

12-10-2017

Pozytywna

WT

Dziennikarstwo i Komunikacja Społ.

21-09-2017

Pozytywna

WMP

Chemia

07-09-2017

Pozytywna

WNH

Filologia

06-07-2017

Pozytywna

WNH

Filologia polska

22-06-2017

Pozytywna

WSR

Nauki o rodzinie

03-09-2015

Pozytywna

WT

Teologia

03-09-2015

Pozytywna

WBNS

Biologia

22-05-2014

Pozytywna

WPiA

ocena instytucjonalna

03-04-2014

Pozytywna

WFCh

ocena instytucjonalna

20-06-2013

Pozytywna

WNHiS

ocena instytucjonalna

06-06-2013

Pozytywna

WPiA

Prawo

25-04-2013

Pozytywna

WBNS

Biologia

20-09-2012

Warunkowa

WNP

Pedagogika

05-07-2012

Pozytywna

WMP

Informatyka

01-09-2011

Pozytywna

WMP

Matematyka

01-09-2011

Pozytywna

WMP

Nauki ścisłe

10-03-2011

Pozytywna

WNHiS

Socjologia

10-03-2011

Pozytywna

WNH

Filologia polska

07-10-2010

Pozytywna

WFCh

Psychologia

21-01-2010

Pozytywna

WMP

Informatyka i ekonometria

21-01-2010

Pozytywna

WT

Nauki o rodzinie

17-09-2009

Pozytywna

WPK

Prawo kanoniczne

18-06-2009

Pozytywna

WNHiS

Historia sztuki

23-04-2009

Pozytywna

WT

Teologia

23-04-2009

Pozytywna

WPiA

Administracja

03-07-2008

Pozytywna

WNHiS

Historia

28-02-2008

Pozytywna

WFCh

Filozofia

14-02-2008

Pozytywna

WMP

Chemia

05-07-2007

Pozytywna

WFCh

Ochrona środowiska

14-06-2007

Pozytywna

WMP

Fizyka

14-06-2007

Pozytywna

WMP

Informatyka i ekonometria

14-06-2007

Pozytywna

WNHiS

Historia sztuki

16-02-2006

Pozytywna

WNHiS

Historia sztuki

16-02-2006

Pozytywna

WNHiS

Politologia

08-09-2005

Pozytywna

WNH

Pedagogika

08-09-2005

Pozytywna

WNHiS

Socjologia

16-06-2005

Pozytywna

WNH

Filologia polska

29-12-2004

Pozytywna

WMP

Chemia

14-10-2004

Pozytywna

WT

Teologia

08-07-2004

Pozytywna

WFCh

Psychologia

10-07-2003

Pozytywna

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach