Tryb wysokiego kontrastu

Cel projektu MDwU

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

 

Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy POWER, dotyczący wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, wzmacniając kompetencje kadry dydaktycznej w nastepujący sposób:

  • poprzez uczenie innowacyjnych metod w pracy ze studentem, m.in. rozwój umiejętności autoprezentacji, współpracy z grupą i pracy w grupie, myślenia projektowego, uczenia przez działanie
  • zwiększenie świadomości dotyczącej poziomu posiadanych kompetencji oraz podejmowanie działań rozwojowych (szkolenia, warsztaty) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zawodzie nauczyciela akademickiego
  • rozwijanie umiejętności istotnych w cyberprzestrzeni
  • rozwijanie biegłości językowej do poziomu co najmniej C1

W efekcie realizacji projektu zostanie opracowany i wdrożony w okresie od 01.02.2018 r. do 30.01.2020 r. (KD3) kompleksowy system wsparcia w w/w zakresie, a zdobyte umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce już w trakcie trwania projektu. Niniejszy system będzie wzbogacony o tematy zajęć z zakresu umiejętności pedagogicznych niezbędnych do stowrzenia własnego i prawidłowego warsztatu przekazywania wiedzy. Zarówno umiejętności pedagogiczne i psychologiczne, jak i przeszkolenie z tego zakresu nie są ustawowo wymagane w trakcie wykonywania pracy młodych dydaktyków akademickich, tak jak w przypadku nauczycieli w szkołach.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach