Tryb wysokiego kontrastu

Doktoranci

Rekrutacja

 • UCHWAŁA Nr 35/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
  na rok akademicki 2017/2018, zm. US 85/2017 (dodano limity przyjęć)
 • załącznik nr 1 - lista dyscyplin i form studiów doktoranckich, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku 2017/2018
  • UCHWAŁA Nr 61/2016 Senatu UKSW z dnia 21 kwietnia 2016 r.
   w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017
  • UCHWAŁA Nr 51/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r.
   w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016

Regulamin i podstawy prawne

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
  ws. szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • poprzednie Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r.
  ws. kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Stypendia

 1. Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
  z dnia 13 kwietnia 2016 r. - na tej podstawie powstały poniższe regulacje w UKSW:
 1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Inne

 • Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r.
  ws. zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • załącznik - wzór zaświadczenia
 • "Doktorat wdrożeniowy" - Rozporządzenie MNiSW z dn. 28 kwietnia 2017
  ws. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach