Tryb wysokiego kontrastu

Kursy projektu MDwU

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

 

Formularze zgłoszeniowe na KURSY:

w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych: Kurs "Nowoczesne metody dydaktyczne"
(32 godziny szkoleniowe)    
- rekrutacja - od VI do IX 2018 r.
- realizacja:

grupa 1:
                moduł 1 - X 2018 – szkolenie wyjazdowe – 3 dni (śr-pt)
                                  XI - XII 2018 – 14 godzin warsztatów grupowych w UKSW
                                            (learning by doing, learning by design, grywalizacja)
                moduł 2 - II - V 2019 – indywidualne konsultacje z trenerem (2 godz. szkol.) –
                                  w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć

grupa 2:
                moduł 1 - II 2019 – szkolenie wyjazdowe – 3 dni (śr-pt)
                                  III-V 2019 – 14 godzin warsztatów grupowych w UKSW
                                           (learning by doing, learning by design, grywalizacja)
                moduł 2 - X 2019-I 2020 – indywidualne konsultacje z trenerem (2 godz. szkol.) –
                                  w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć

w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym: Kurs "Język angielski na poziomie C1"
(60 + 32 godzin szkoleniowych) 
- rekrutacja - od V do IX 2018 r.
- realizacja:

grupa 1:
                moduł 1 - IX 2018 - I 2019 – 60 godzin szkolenia w zakresie języka branżowego
                                                        - zgodnego z zakresem prowadzonych badań
                moduł 2 - II - VI 2019 – 30 godzin szkolenia w zakresie metodyki nauczania w j.ang.
                                                m.in.: prowadzenia zajęć, prowadzenia dyskusji, pisania,
                                       czytania i przygotowania zajęć interaktywnych na platformie Moodle)
                                  oraz 2 godz. indywidualnych konsultacji z trenerem – w celu omówienia
                                        konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć

grupa 2:
              moduł 1 - II-VI 2018 – 60 godzin szkolenia w zakresie języka branżowego
                                                        - zgodnego z zakresem prowadzonych badań
              moduł 2 -IX 2019 - I 2020 – 30 godzin szkolenia w zakresie metodyki nauczania w j.ang.
                                                m.in.: prowadzenia zajęć, prowadzenia dyskusji, pisania,
                                       czytania i przygotowania zajęć interaktywnych na platformie Moodle)
                                  oraz 2 godz. indywidualnych konsultacji z trenerem – w celu omówienia
                                        konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć
 

w zakr. umiejęt. informatycznych: Kurs "Wprowadzenie do platformy Waspmote i środowiska Meshlium"
(po 21 godzin szkoleniowych dla każdego kursanta)
- rekrutacja - III 2018 r.
- realizacja - IX 2018 r.

Szkolenie zostanie zorganizowane dla dwóch osób w siedzibie firmy Libelium w Hiszpanii.
 

w zakresie uprawnień VLOS: Kurs "Licencjonowany operator drona e-dron"
(21 godzin szkoleniowych z zakresu sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (bsp))
- rekrutacja - V 2018 r.
- realizacja - VI 2018 r.:

moduł teoretyczny – 14 godzin dla 8 osób w jednej grupie
moduł praktyczny – 7 godzin dla 8 osób w 4 grupach po 2 os.

UWAGA. Warunkiem ukończenia tego kursu jest zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs,
                 dopuszczającego do egzaminu państwowego przed egzaminatorem
                  z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
WAŻNE. W celu przystąpienia do egzaminu państwowego kursant zobowiązany dodatkowo jest:
               1. uiścić opłatę egzaminacyjną na rzecz ULC w wysokości 201 zł,
               2. wykupić ubezpieczenie OC dla operatora drona co najmniej na czas egzaminu (od 50 zł),
               3. posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (cena badań od 230 zł).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach