Tryb wysokiego kontrastu

Kursy projektu MDwU

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

Kierownik projektu ogłasza rekrutację na kursy:
Nowoczesne metody dydaktyczne - Wnioski należy składać do biura projektu najpóźniej do 19.08.2019.
Język angielski na poziomie C1 - Wnioski należy składać do biura projektu najpóźniej do 19.08.2019.
Miejsce składania wniosków: Dział Kształcenia, Dewajtis 5, pok. 096

 

Formularze zgłoszeniowe na KURSY:

  • w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:

Kurs "Nowoczesne metody dydaktyczne" (32 godziny szkoleniowe)    
- realizacja: grupa 1 - realizacja szkolenia wyjazdowego przeniesiona na listopad w związku z niewypełnieniem miejsc w grupie

grupa 1:
                moduł 1 - 22-24 lub 25-27 XI 2018 ? szkolenie wyjazdowe ? 3 dni
                                  XI - XII 2018 - 14 godzin warsztatów grupowych w UKSW
                                            (learning by doing, learning by design, grywalizacja)
                moduł 2 - II - V 2019 - indywidualne konsultacje z trenerem (2 godz. szkol.)
                                  w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć

grupa 2 (kolejność zmieniona w stosunku do realizacji w grupie 1):

moduł 1
30.09, 07.10, 14.10 2019 - łącznie 15 godzin warsztatów grupowych w UKSW z 4 trenerami (learning by doing, learning by design, grywalizacja)
X 2019 - indywidualne konsultacje z wybranym trenerem (2 godz. szkol.) w celu omówienia konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć
moduł 2
3 dni wyjazdu szkoleniowego (termin do ustalenia podczas warsztatów)

 

 

  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym:

Kurs "Język angielski na poziomie C1" (60 + 32 godzin szkoleniowych) 
- realizacja:

grupa 1:
                moduł 1 - IX 2018 - I 2019 - 60 godzin szkolenia w zakresie języka branżowego
                                                        - zgodnego z zakresem prowadzonych badań
                moduł 2 - II - VI 2019 - 30 godzin szkolenia w zakresie metodyki nauczania w j.ang.
                                                m.in.: prowadzenia zajęć, prowadzenia dyskusji, pisania,
                                       czytania i przygotowania zajęć interaktywnych na platformie Moodle)
                                  oraz 2 godz. indywidualnych konsultacji z trenerem - w celu omówienia
                                        konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć

grupa 2:
              moduł 1 - IX 2019 - 60 godzin szkolenia w zakresie języka branżowego
                                                        - zgodnego z zakresem prowadzonych badań
              moduł 2 - IX 2019 - I 2020 - 30 godzin szkolenia w zakresie metodyki nauczania w j.ang.
                                                m.in.: prowadzenia zajęć, prowadzenia dyskusji, pisania,
                                       czytania i przygotowania zajęć interaktywnych na platformie Moodle)
                                  oraz 2 godz. indywidualnych konsultacji z trenerem - w celu omówienia
                                        konspektu lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć
 

 

KURSY JUŻ ZREALIZOWANE:

  • w zakresie uprawnień VLOS:

Kurs "Licencjonowany operator drona e-dron"
(21 godzin szkoleniowych z zakresu sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (bsp))
- rekrutacja - V 2018 r.
- realizacja - VI 2018 r.:

moduł teoretyczny ? 14 godzin dla 8 osób w jednej grupie
moduł praktyczny ? 7 godzin dla 8 osób w 4 grupach po 2 os.

UWAGA. Od kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną na szkolenie operatora drona
                dodatkowo wymaga się doręczenia przed rozpoczęciem kursu ważnego orzeczenia lotniczo-
                lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-
                lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego. Kursant sam
                pokrywa koszty badań (ok.230). Lista lekarzy orzeczników dostępna jest tutaj.

WAŻNE.  Warunkiem ukończenia tego kursu jest zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs,
                 dopuszczającego do egzaminu państwowego przed egzaminatorem
                 z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

               W celu przystąpienia do egzaminu państwowego kursant zobowiązany dodatkowo jest:
                1. uiścić opłatę egzaminacyjną na rzecz ULC w wysokości 201 zł,
                2. wykupić ubezpieczenie OC dla operatora drona co najmniej na czas egzaminu (od 50 zł),
                3. posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (cena badań od 230 zł).

 

  • w zakr. umiejęt. informatycznych:

Kurs "Wprowadzenie do platformy Waspmote i środowiska Meshlium"
(po 21 godzin szkoleniowych dla każdego kursanta)
- rekrutacja - III 2018 r.
- realizacja - IX 2018 r.

Szkolenie zostanie zorganizowane dla dwóch osób w siedzibie firmy Libelium w Hiszpanii.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach