Tryb wysokiego kontrastu

Mapa strony

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

 • Harmonogram roku akademickiego
 • Kalendarz z liczbą dni
 • Kalendarz zjazdów
 • Dokumentacja przebiegu studiów
 • druki i dokumenty
 • uznawanie osiągnięć
 • APD
 • Rezerwacja sal dydaktycznych
 • DAG - sale konferencyjne
 • podgląd portierski zajętości sal
 • decyzja Kanclerza ws. sal
 • Opłaty za studia
 • opłaty - archiwum
 • Uruchamianie nowych form kształcenia
 • kierunki uruchamiane w trybie art. 11 ust. 1 ustawy PSW
 • kierunki uruchamiane w trybie art. 11 ust. 3 ustawy PSW
 • st. doktoranckie
 • st. podyplomowe i kursy
 • zmiana profilu studiów
 • wzory kalkulacji finansowania odpłatnych i nieodpłatnych form kształcenia
 • Uznawanie osiągnięć
 • akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta
 • potwierdzanie efektów uczenia się - IRK PEUs
 • uwierzytelnienie dokumentów

STUDENCI i DOKTORANCI

PRACOWNICY

 • Monitor UKSW - wszystkie akty prawne
 • Sylabusy
 • Materiały szkoleniowe i podręczniki
 • Seminaria bolońskie - prezentacje
 • Pensum i stawki
 • Projekt LKLS
 • o projekcie
 • cel projektu
 • kursy
 • harmonogram kursów
 • zasady rekrutacji
 • zapytania ofertowe
 • ZO 1
 • ZO 2
 • ZO 3
 • biuro projektu - kontakt
 • Projekt Młody dydaktyk
 • o projekcie
 • cel projektu
 • kursy
 • harmonogram kursów
 • zasady rekrutacji
 • zapytania ofertowe
 • biuro projektu - kontakt

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 • KRK->PRK i rozporządzenia ministerialne
 • Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji (OBJ)
 • Raporty
 • Akredytacja. Parametryzacja.
 • PKA
 • Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Efekty Kształcenia UKSW
 • Matryce efektów kształcenia
 • Formularze - programy studiów

DZIAŁ KSZTAŁCENIA

 • Zakres pracy pracowników
 • Statystyka
 • zestawienia statystyczne
 • Misja i strategia UKSW
 • Statut UKSW
 • Aktualności
 • Kontakt

 

MENU GÓRNE

START

AKTY PRAWNE

 • Nowości prawne MNiSW
 • Rządowy Proces Legislacyjny
 • Statut UKSW
 • uruchamianie nowych form kształcenia
 • kierunki uruchamiane w trybie art. 11 ust. 1 PSW
 • kierunki uruchamiane w trybie art. 11 ust. 3 PSW
 • st. doktoranckie
 • st podyplomowe i kursy
 • zmiana profilu studiów
 • wzory kalkulacji finansowania odpłatnych i nieodpłatnych form kształcenia
 • dokumentacja przebiegu studiów
 • druki
 • APD
 • doktoranci - rozporządzenia
 • uznawanie osiągnięć
 • akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta
 • potwierdzanie efektów uczenia się
 • legalizacja dokumentów
 • opłaty za studia
 • Regulaminy: studiów, st. doktoranckich, st. podyplomowych
 • pensum, stawki
 • KRK->PRK i rozporządzenia ministerialne
  - obszary wiedzy, wzorcowe efekty kształcenia, warunki prowadzenia studiów
 • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia UKSW
  - tworzenie planów i programów studiów, st. doktoranckich, podyplomowych i kursów,
    sylabusów, weryfikacji efektów kształcenia, rekrutacji, ankiet i in.
 • Księga procedur weryfikacji efektów kształcenia

LINKI

 • wewnątrzuczelniane
 • zewnętrzne

MAPA STRONY

PROJEKTY UNIJNE

 • Projekt "Lepsza Kadra = Lepszy Student"
 • Projekt "Młody Dydaktyk w Uniwersytecie"
 • Projekt  IBE - Opracowanie opisów syntetycznych
  charakterystyk kwalifikacji pełnych własciwych dla szkolnictwa wyższego.

Staff Week 2018

 • About event
 • Schedule
 • Job shadowing
 • Workshops

KONTAKT

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach