Mapa strony

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

 • Harmonogram roku akademickiego (nowe)
 • Kalendarz z liczbą dni (nowe)
 • Kalendarz zjazdów (nowe)
 • Dokumentacja przebiegu studiów
 • druki i dokumenty
 • uznawanie osiągnięć
 • APD
 • Rezerwacja sal dydaktycznych
 • Opłaty za studia
 • opłaty - archiwum
 • Uruchamianie nowych form kształcenia
 • kierunki
 • kierunki uruchamiane w trybie art. 11 ust. 3 PSW
 • st. doktoranckie
 • st podyplomowe i kursy
 • zmiana profilu studiów
 • Uznawanie osiągnięć
 • akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta
 • potwierdzanie efektów uczenia się
 • legalizacja dokumentów

STUDENCI i DOKTORANCI

 • Regulaminy i inne
 • Studenci
 • Doktoranci
 • Podyplomowe
 • Karta praw studenta
 • Kodeks Etyki Studenta
 • Organizacje studenckie i doktoranckie
 • Cudzoziemcy
 • Program MOST
 • USOSweb
 • e-UKSW
 • Katalog ECTS

PRACOWNICY

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 • KRK->PRK i rozporządzenia ministerialne
 • Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji (OBJ)
 • Raporty
 • Akredytacja
 • PKA
 • Wewnętzrny System Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Efekty Kształcenia UKSW
 • Matryce efektów kształcenia
 • Formularze

DZIAŁ KSZTAŁCENIA

 • Godziny pracy i kontakt
 • Zakres pracy pracowników
 • Statystyka
 • zestawienia statystyczne
 • Misja i strategia UKSW
 • Statut UKSW
 • Aktualności

 

MENU GÓRNE

STRONA GŁÓWNA

AKTY PRAWNE

 • Nowości prawne MNiSW
 • Rządowy Proces Legislacyjny
 • Statut UKSW
 • uruchamianie nowych form kształcenia
 • kierunki uruchamiane w trybie art. 11 ust. 1 PSW
 • kierunki uruchamiane w trybie art. 11 ust. 3 PSW
 • st. doktoranckie
 • st podyplomowe i kursy
 • zmiana profilu studiów
 • dokumentacja przebiegu studiów
 • druki
 • APD
 • doktoranci - rozporządzenia
 • uznawanie osiągnięć
 • akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta
 • potwierdzanie efektów uczenia się
 • legalizacja dokumentów
 • opłaty za studia
 • Regulaminy: studiów, st. doktoranckich, st. podyplomowych
 • pensum, stawki i kalkulacje
 • KRK->PRK i rozporządzenia ministerialne
  - obszary wiedzy, wzorcowe efekty kształcenia, warunki prowadzenia studiów
 • wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia UKSW
  - tworzenie planów i programów studiów, st. doktoranckich, podyplomowych i kursów,
    sylabusów, weryfikacji efektów kształcenia, rekrutacji, ankiet i in.
 • Księga procedur weryfikacji efektów kształcenia

LINKI

 • wewnątrzuczelniane
 • zewnętrzne

MAPA STRONY

KONTAKT

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach