Tryb wysokiego kontrastu

Projekt "Młody Dydaktyk w Uniwersytecie"

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

 

Kierownik Projektu ?Młody Dydaktyk w Uniwersytecie? nr POWR.03.04.00-00-D003/17
pani mgr inż Beata Karpiuk, zaprasza kadrę akademicką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach podnoszących kompetencje zawodowe realizowanych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kursy będą prowadzone w zakresie:

1.       Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

2.       Prowadzenia dydaktyki w języku obcym

3.       Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych

4.       Uprawnień VLOS


Rekrutacja rusza 1 marca 2018 r., a pierwsze kursy  rozpoczną się już we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe informacje na podstronach projektu: Cel projektu oraz Kursy.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 131 838,40 zł.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 127 881,25 zł.

 

Skaład zespołu realizującego projekt powołany został poprzez:
Decyzję Nr 5/2018 Prorektora ds. studenckich i kształcenia UKSW z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu ?Młody Dydaktyk w Uniwersytecie?
nr POWR.03.04.00-00-D003/17.,
zmieniona Decyzją Nr 6/2018 z dn. 2 lutego 2018 (dodano członka zespołu)

Decyzja Nr 1/2018 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: ?Młody Dydaktyk w Uniwersytecie?

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach