Tryb wysokiego kontrastu

Opłaty-archiwum

Poprzednie akty prawne w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne:

 

2018/2019

1. Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019, zm. Zarz. nr 47/2018 z dn. 15.10.2018 (filologia II st.)

2. Zarządzenie Nr 30/2018 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
w roku akademickim 2018/2019.

 

2017/2018

1. Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018, zm Zarz. Nr 49/2017 (zm. zał. 1-2), zm. Zarz.Nr 90/2017 (w par. 2 dodano ekonomię menedżerską II st i inżynierię środowiska II st)

2. Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2017/2018, zm. Zarz. Nr 58/2017 z dn. 18 września 2017 (§1, u.1, pkt.1, lit. a - tiret 18 oraz §1,u.1 - brzemienie pkt.2); zm. Zarz Nr 5/2018 z dn. 1 lutego 2018 (§1, u.1, pkt.1, lit. f - dodano tiret 3); zm Zarz Nr 11/2018 z 28 lutego 2018 (§1, u.1, pkt.1, lit. h - dodano tiret 2).


2016/2017

1.Zarządzenie Nr 32/2016 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich
w roku akademickim 2016/2017:

2.Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2016/2017,
zmienione Zarz. Nr 47/2016, Zarz. Nr 61/2016, Zarz. Nr 74/2016, Zarz Nr 80/2016, Zarz Nr 6/2017, Zarz. Nr 14/2017 - tekst jednolity

2015/2016

1. Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016, zmienione Zarz. Nr 31/2015 z dn.15 lipca 2015 r. oraz Zarz. Nr 40/2015 z dn.18 września 2015
- tekst jednolity

2. Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2015/2016, zmienione Zarz. Nr 41/2015 z dn.28 września 2015 r., Zarz. Nr 53/2015 z dn. 22 października 2015 oraz Zarz. Nr 6/2016 z dn. 4 lutego 2016
- tekst jednolity

 

 

2014/2015

1. Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich
w roku akademickim 2014/2015 - po zmianach - Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 10.07.2014
- tekst jednolity

2. Zarządzenie Nr 51/2014 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2014/2015 (zmienione: Zarz. nr 74/2014 z dnia 7.11.2014,  Zarz. nr 84/2014 z dnia 26.11.2014, Zarz. nr 9/2015 z dnia 19.02.2015 oraz Zarz. nr 13/2015 z dnia 25.03.2015)
- tekst jednolity

 

 

Uchwała nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 z późn. zmianami w sprawie
szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne - tekst jednolity

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach