Tryb wysokiego kontrastu

Opłaty za studia i st. doktoranckie 2019/2020

Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2019 r.
ws. wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich,
za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

  • zał.nr 1 - rozbicie na 2 raty za studia niestacjonarne
  • zał.nr 2 - rozbicie na 4 raty za studia niestacjonarne
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach