Tryb wysokiego kontrastu

Opłaty za studia i st. doktoranckie

2020/2021

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora UKSW z dnia 12 lipca 2020 r.
ws. wysokości  opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów  związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

  • zał.1 - opłaty 2 raty
  • zał.2 - opłaty 4 raty

 

2019/2020

Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2019 r.
ws. wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich,
za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne (zm. Zarz. nr 47/2019 oraz Obwie. nr 4/2019)

  • zał.nr 1 do zarz. 27/19 - rozbicie na 2 raty za studia niestacjonarne
  • zał.nr 2 do zarz. 27/19 - rozbicie na 4 raty za studia niestacjonarne

TEKST JEDNOLITY Zarządzenia o opłatacha na r. akad. 2019/2020

  • zał.nr 1  - rozbicie na 2 raty za studia niestacjonarne
  • zał.nr 2  - rozbicie na 4 raty za studia niestacjonarne
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach