Tryb wysokiego kontrastu

Opłaty za studia podyplomowe i kursy 2017/2018

Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
w roku akademickim 2017/2018,

zm. Zarz. Nr 58/2017 z dn. 18 września 2017 (§1, u.1, pkt.1, lit. a - tiret 18 oraz §1,u.1 - brzemienie pkt.2);
zm. Zarz Nr 5/2018 z dn. 1 lutego 2018 (§1, u.1, pkt.1, lit. f - dodano tiret 3);
zm Zarz Nr 11/2018 z 28 lutego 2018 (§1, u.1, pkt.1, lit. h - dodano tiret 2).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach