Tryb wysokiego kontrastu

Opłaty za studia podyplomowe i kursy

2019/2020

Zarządzenie Nr 39 /2019 Rektora UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
i innych formach kształcenia w roku akademickim 2019/2020

 

2018/2019

Zarządzenie Nr 30/2018 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
w roku akademickim 2018/2019,

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach