Tryb wysokiego kontrastu

Projekt IBE

Materiały:

 

Do dnia 18.01.2019 Wydziały są proszone o zgłoszenie do Działu Kształcenia listy kierunków, których opis syntetyczny będzie przygotowany w ramach projektu IBE - lista musi zawierać nazwę, stopień i profil zgłaszanych kierunków oraz dane kontaktowe do osoby przygotowującej opis.

 

Podział kierunków według opiekunów formalnych
(wstępny podział, zależny od wyboru wiodącej dyscypliny i dziedziny na danym kierunku):

Beata Karpiuk:

 • Dziedzina nauk teologicznych
 • teologia
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:
 • inżynieria środowiska
 • informatyka
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • ochrona środowiska

Anna Wołasiewicz-Seta:

 • Dziedzina nauk humanistycznych cz.1.:
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia
 • filologia, spec. klasyczna
 • filologia polska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • komunikacja kultury i religii
 • kulturoznawstwo
 • religioznawstwo

Małgorzata Zdrojewska:

 • Dziedzina nauk humanistycznych cz.2.:
 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • historia
 • historia sztuki
 • muzeologia
 • ochrona dóbr kultury i środowiska
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Małgorzata Chajęcka:

 • Dziedzina nauk społecznych cz.1.:
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia
 • nauki o rodzinie
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Joanna Korzeniewska:

 • Dziedzina nauk społecznych cz.2.:
 • administracja
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
 • człowiek w cyberprzestrzeni
 • ekonomia
 • ekonomia menedżerska
 • europeistyka
 • politologia
 • prawo
 • prawo kanoniczne
 • stosunki międzynarodowe

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach