Tryb wysokiego kontrastu

Spotkania z Prorektorem

Terminarz spotkań prorektora ds. studenckich i kształcenia
z kierownikami Dziekanatów wydziałów UKSW

 • 23.02.2018 (piątek) o godzinie 12.00 o w sali 327 bud 21. spotkanie z Kierownikami dziekanatów
 • 05.04.2018 (czwartek) o godz. 12.00 spotkanie z Kierownikami studiów doktoranckich
 • 19.04.2018 (czwartek) o godz. 8.30 w sali 223 w Łączniku na Dewajtis spotkanie z dziekanami ds. studenckich, pracownikami dziekanatów i przedstawicielami Samorządów Studenckiego i Doktoranckiego w sprawie programu MOST
   
 • 28.03.2017 (wtorek) o godzinie 14.00 (wraz z Prodziekanami)
 • 09.05.2017 (wtorek) o godzinie 13.30 (wraz z Prodziekanami)
 • 07.06.2017 (środa)  o godzinie 11.00 spotkanie z Kierownikami studiów doktoranckich
   
 • 19.10.2016 (środa) w sali 223 w Łączniku na Dewajtis o godzinie 9.00
  (wraz z Prodziekanami i kierownikami jednostek ogólnoucz. i admin.)
 • 09.03.2016 (środa) w sali 201 w bud. 23 o godzinie 13.00 (wraz z przedstawicielami dziekanatów)
   
 • 08.10.2015 (czwartek) w sali 008 w bud. 24 o godzinie 13.00 (wraz z Prodziekanami)
 • 10.06.2015 (środa) w sali 327 w bud. 21 o godzinie 13.00 (wraz z Prodziekanami)
 • 22.01.2015 (środa) w sali 327 w bud. 21 o godzinie 13.00 (wraz z Prodziekanami)

 

 • 08.10.2014 (środa) w sali 327 w bud. 21 o godzinie 13.30 (wraz z Prodziekanami)
 • 14.04.2014 (poniedziałek) w sali 201 w bud. nr 23 o godzinie 13.00 (wraz z Prodziekanami)
   
 • 18.12.2013 (środa) w sali 327 w bud. 21 o godzinie 15.00 spotkanie z Kierownikami studiów doktoranckich
 • 18.12.2013 (środa) w sali 327 w bud. 21  o godzinie 13.00 (wraz z Prodziekanami)
 • 28.10.2013 (poniedziałek) w sali 314 w bud. 21 o godzinie 12.00
 • 02.10.2013 (środa) w sali 201 w bud. nr 23 o godzinie 13.00 (wraz z Prodziekanami)
 • 04.06.2013 (wtorek) w sali 327 w bud. nr 21 o godzinie 11.00
 • 07.03.2013 (czwartek) w sali 327 w bud. nr 21 o godzinie 13.00
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach