Tryb wysokiego kontrastu

Statut UKSW

 

Obecnie obowiązujący Statut UKSW,
stanowi załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2020 Rektora UKSW z dn.16.10.2020 ws.
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
zmieniony US 303/2020 (§ 25 - Kompetencje Rektora, § 29 - Kompetencje Senatu oraz § 30 - skład Rady Uczelni).

 

 

Poprzednie statuty:

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach