Tryb wysokiego kontrastu

Statut UKSW

Nowy statut obowiązuje od 01.10.2015r.
tekst jednolity statutu zaczyna się od strony 11 Obwieszczenia 2/2017 Rektora z dnia 3 kwietnia.
 

 

Stanowi załącznik do Uchwały Senatu UKSW nr 76/2015 z dnia 25 czerwca 2015.

Uchwała nr 29/2014 z dnia 20 marca 2014 r. zmienająca uchwałę 105/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie - zmiany dot.  Załącznik nr 4

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach