Tryb wysokiego kontrastu

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych

  • TEKST JEDNOLITY regulaminu studiów podyplomowych
  • zał. 1 - tabela zgodności
  • zał. 2 - kwestionariusz (nowy)
  • zał. 3 - karta okresowych osiągnieć
  • zał.4 - protokół z egzaminu końcowego
  • zał.5 - karta obiegowa
  • zał.6 - potwierdzenie odbioru dokumentów
  • stanowi załącznik do Uchwały Senatu nr 72/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych na UKSW w Warszawie, zmieniony Uchwałą 15/2018 z dn. 22 lutego 2018 (usunięto wymóg kserokopii dowodu osobistego)

 


Uchwała Senatu w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wraz ze wzorem umowy dostępna w zakładce Opłaty za studia.

 

 

archiwalne:

stary regulamin Uchwały Senatu UKSW nr 65/2008 z dnia 25 września 2008r. z późn. zm.w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych na UKSW w Warszawie - tekst jednolity

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach