Tryb wysokiego kontrastu

Uruchamianie nowych form kształcenia

Akty prawne z załącznikami i wersjami edytowalnymi dostępne są
w zakładce wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na UKSW

  1. Kierunki studiów uruchamiane w trybie art. 11 ust. 1 ustawy PSW
  2. Kierunki studiów uruchamiane w trybie art. 11 ust. 3 ustawy PSW
  3. Studia doktoranckie
  4. Studia podyplomowe i kursy
  5. Zmiana profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny
  6. Wzory kalkulacji finansowania odpłatnych i nieodpłatnych form kształcenia ustalonych
    Zarządzeniem Nr 47/2017 Rektora UKSW z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych i nieodpłatnych form kształcenia   z_47_2017.pdf ; zmienione Zarządzeniem Nr 71/2017.

    dostępne są na stronie Forum UKSW - należy się zalogować, wrócić do witryny, wejść w temat "Informacje, druki, formularze dla pracowników - KALKULACJE dla odpłatnych form kształcenia"

Instrukcja sporządzania kalkulacji kosztów dla świadczonych usług edukacyjnych
zal_1_do_z_47_2017.pdf

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach