Tryb wysokiego kontrastu

USTAWA 2.0

Ustawa 2.0 po angielsku - link

fragment dot. cudzoziemców

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI - LINK

Pełna historia powstawania Ustawy 2.0 i nowe Rozporządzenia - link

Ustawa - Przepisy wprowadzające - link

Ustawa - PSW - link

Decyzja Rektora UKSW ws. zakresu kompetencji prorektorów i kanclerza do realizacji zadań UKSW w roku akademickim 2018/2019 ( w świetle Ustawy 2.0 ) - link


Data wejścia w życie

Podstawa prawna
(z Ustawy -
Przepisy
wprowadzające
)

Opis
zagadnienia

1 października 2018

art. 211
art. 212

art. 214

Przeniesienie uprawnień i prowadzenia studiów na określonych kierunkach, poziomach i profilach kształcenia.

Konieczność przypisania kierunków studiów do dyscyplin naukowych w ciagu 12 miesięcy.

30
listopada 2018


art. 219, ust. 11

Upływa termin na złożenie przez osoby prowadzace działalność naukową oświadczenia o reprezentowanej przez siebie dziedzinie i dyscyplinie w rozumieniu Ustawy 2.0

30
listopada 2018


art. 219, ust. 12

Upływa termin na złożenie przez osoby prowadzące zajęcia po raz pierwszy oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią. Wymóg 5-letniego doświadczenia uzyskanego poza uczelnią pozwalającego na prawidłową realizację  zajęć w ramach programu studiów.

31
grudnia
2018


art. 266, ust. 1

Upływa termin na dostosowanie przez Senat Uczelni uchwały okreśłającej warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

31
grudnia
2018


art. 266, ust. 2

Upływa termin na dostosowanie przez Senat Uczelni publicznych i podania do wiadomości publicznej zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

31
marca
2019


art. 219, ust. 6

Upływa termin na dostosowanie zakresu danych zawartych w systemie POL-on do wymagań określonych w U 2.0.

30
kwietnia
2019

art. 205

Upływa termin wszczęcia postępowania w sprawie nadania uprawnienia i nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na podstawie przepisów dotychczasowych.
Nie stosuje się przepisów o minimum kadrowym.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach