Tryb wysokiego kontrastu

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Jesteś tutaj: Strona główna / System Jakości / Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, zwany dalej "WSZJK" obejmuje wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego celem jest systematyczne podnoszenie jakości kształcenia, w szczególności przez:

  • analizę zasad rekrutacji na studia;
  • monitorowanie, ocenę i doskonalenie programów oraz efektów kształcenia, jak również analizę planów studiów;
  • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego;
  • monitorowanie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów i doktorantów;
  • dbałość o wysoką jakość kadry dydaktycznej;
  • działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania;
  • ocenę systemu nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracyjnych związanych z procesem dydaktycznym;
  • przegląd systemu zarządzania jakością, obejmującego procesy, które mają wpływ na doskonalenie WSZJK.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach