Tryb wysokiego kontrastu

Zapytania ofertowe MDwU

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert do zapytania ofertowego NR .........

ZAPROSZENIE NR ...........

          do składania ofert na usługę: przeprowadzenie kursu i ewaluacji końcowej w zakresie: ............., do projektu pt.: „Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”, realizowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ramach konkursu nr POWR. ..........

ZAPYTANIE OFERTOWE NR .................
(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pt. „Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach