Tryb wysokiego kontrastu

Zapytania ofertowe MDwU

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

 

ZAPROSZENIE w trybie rozeznaniania rynku

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą ?przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie C1 w zakresie języka specjalistycznego z różnych dziedzin naukowych dla czterech grup nauczycieli akademickich w dwóch turach, będących uczestnikami Projektu POWER 03.04.00-00-D003/17 pn.: Młody Dydaktyk w Uniwersytecie?

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pt. ?Młody Dydaktyk w Uniwersytecie?)

 

Rozstrzygnięcie  konkursu do ZO nar 1

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach