Tryb wysokiego kontrastu

Zasady rekrutacji LKLS

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

Obecnie trwa rekrutacja na:


OPIS KURSÓW

Szczegółowy harmonogram kursów

Wnioski należy składać do biura projektu do 4 stycznia na kurs SAS i do 01.02.2019 na resztę kursów.

FORMULARZ rekrutacyjny

 

Ogólne zasady rekrutacji:

Kandydat lub kandydatka musi spełnić łącznie nastepujące kryteria:

 • jest pracownikiem UKSW
 • jest zatrudniony/-na na stanowisku samodzielnego nauczyciela akademickiego ze stażem pracy max. 10 lat lub niesamodzielnego nauczyciela akademickiego
 • nie jest w okresie wypowiedzenia
 • wyrazi chęć wykorzystania  na zajęciach dydaktycznych ze studentami metod nabytych w trakcie realizacji projektu

Zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów formalnych będzie weryfikowała komisja rekrutacyjna powołana przez Prorektora UKSW decyzją nr 11/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przymowane w kilku edycjach (kolejne terminy będą ogłaszane systematycznie).

Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 września 2017 r.

Listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe zwsze są podawane do wiadomości publicznej na stronie projektu.

W przypadku niezakwalifikowania, pracownik może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do koordynatora projektu (kierownika projektu). Koordynator w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje podanie i wydaje ostateczna decyzję.

W przyapdku rezygnacji pracownika zakwalifikowanego z udzialu w projekcie, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, rekrutacja zostanie przedłużona o 2 miesiące.

 

Wyniki poszczególnych rekrutacji 2 tury:

 • Rekrutacja z okresu X-XI 2018 - WYNIKI
 • Rekrutacja z okresu VI-IX 2018 - wyniki

 

Wyniki poszczególnych rekrutacji 1 tury:

 • Rekrutacja z okesu 01 VII - 15 IX 2017 - wyniki rekrutacji
 • rekrutacja uzupełniająca - posiedzenie z dn. 2 XI 2017 - wyniki
 • rekrutacja uzupełniająca - posiedzenie z dn. 13 XI 2017 - wyniki
 • rekrutacja uzupełniająca - posiedzenie z dn. 30 XI 2017 - wyniki
 • rekrutacja uzupełniająca - posiedzenie z dn. 08 XII 2017 - wyniki
 • Rekrutacja z okesu 8-18 XII - wyniki
 • rekrutacja uzupełniająca - posiedzenie z dn. 20 XII 2017 - wyniki
 • rekrutacja uzupełniająca - posiedzenie z dn. 29 I 2018 - wyniki

 

Dokumenty wymagane od kandydatów przyjętych do projektu:

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach