Tryb wysokiego kontrastu

Zasady rekrutacji MDwU

nr: POWR.03.04.00-00-D003/17

Ogólne zasady rekrutacji:

Kandydat musi spełnić łącznie nastepujące kryteria:

  • jest poniżej 35 roku życia
  • ma stopień naukowy doktora lub jest doktorantem UKSW lub ma otwarty przedód doktorski w UKSW
  • jest zatrudniony w UKSW w charakterze nauczyciela akademickiego
  • nie jest w okresie wypowiedzenia
  • wyraża chęć wykorzystania na zajęciach dydaktycznych ze studentami nabytych w trakcie realizacji projektu umiejętności dydaktycznych

Od kandydatów na szkolenie operatora drona dodatkowo wymaga się posiadania ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego. Kursant sam pokrywa koszty badań. Lista lekarzy orzeczników dostępna jest tutaj.
 

Terminy rektutacji na konkretne kursy i opis kursów tutaj.

Formularz rekrutacyjny

  • formularz - wersja doc.
  • formularz - wersja pdf.
  • formularz - wersja elektroniczna
    (dostępna po zalogowaniu jak do USOSweba)

 

Zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów formalnych będzie weryfikowała komisja rekrutacyjna
powołana przez Prorektora UKSW.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przymowane w kilku edycjach
(kolejne terminy będą ogłaszane systematycznie).

 

Wyniki poszczególnych rekrutacji:
w oczekiwaniu

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach