Tryb wysokiego kontrastu

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Jesteś tutaj: Strona główna / System Jakości / Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I EWALUACJI

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji (OBJKiE) jest jednostką naukowo-badawczą utworzoną na podstawie zarządzenia nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. (ze zmianami zarządzenie nr 51/2015).

Celem OBJKiE jest wspomaganie procesu podnoszenia jakości kształcenia na UKSW przez prowadzenie badań z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych wśród studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz sporządzanie raportów z badań wraz z propozycją działań naprawczych. Do zadań Ośrodka należą także przygotowywanie procedur metodologicznych, realizacja i opracowywanie wyników innych badań realizowanych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi UKSW wśród społeczności uniwersyteckiej.

Obecnie Ośrodek wspiera również realizację projektu PO WER ?Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie? w zakresie kształcenia:

  • zadanie nr 2. Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • zadania nr 3. Programy kształcenia w językach obcych,
  • zadania nr 4. Podnoszenie kompetencji studentów.

Działania obejmują m.in. uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem, ułożenie harmonogramu prac, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz regulaminu uczestnictwa, współpracę z Centrum Inicjatyw Rozwojowych oraz władzami wydziałów, opracowanie zmian i usprawnień w projekcie.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach