Tryb wysokiego kontrastu

Matryce efektów kształcenia

Wydział Teologiczny
Teologia
Dziennikarstwo i kom.społ. I st.
Dziennikarstwo i kom.społ. II st.
Religioznawstwo I st.
 

Wydział Prawa Kanonicznego
Prawo kanoniczne

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Filozofia I st.
Filozofia II st.
Psychologia
Ochrona środowiska I st.
Ochrona środowiska II st.

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.
Muzeologia I st.
Ochrona dóbr kultury I st.
Ekonomia I st.
Socjologia I st.
Socjologia II st.

Socjologia III st.

Europeistyka I st.
Europeistyka II st.
Politologia I st.
Politologia II st.
Praca socjalna I st.
Historia sztuki I st.
Historia sztuki II st.
Archeologia I st.
Archeologia II st.
Historia, spec. Muzykologia I st.
Historia, spec. Muzykologia II st.
Historia I st.
Historia II st.

Wydział Prawa i Administracji
Prawo
Administracja I st.
Administracja II st.
Stosunki międzynarodowe I st.
Stosunki międzynarodowe II st.

Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia polska I st.
Filologia polska II st.
Kulturoznawstwo I st.
Kulturoznawstwo II st.
Filologia, sp. Klasyczna I st.
Filologia, sp. Klasyczna II st.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Chemia I st.
Chemia II st.
Fizyka I st.
Fizyka II st.
Nauki ścisłe I st.
Informatyka I st.
Informatyka II st.
Informatyka z ekonometrią I st.
Matematyka I st.
Matematyka II st.

Wydział Nauk Pedagogicznych
Pedagogika I st.
Pedagogika II st.

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Biologia I st.
Biologia II st.
Inżynieria środowiska I st.

Wydział Studiów nad Rodziną
Nauki o rodzinie I st.
Nauki o rodzinie II st.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach