Tryb wysokiego kontrastu

Pensum dydaktyczne, stawki dla nauczycieli akademickich

Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich

 • Uchwała Nr 33 /2017 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 
 • zał. nr 1 i 2 - Indywidualny przydział zajęć oraz rozliczenie z zajęć dydaktycznych
 • zał. nr 3 - Sprawozdanie wykonania zajęć dydaktycznych
 • zał. nr 4 - Plan obciążeń dydaktycznych

Stawki

 • Zarządzenie Nr 59/2017 Rektora UKSW z dn. 25 września 2017 r. w sprawie
  stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pracownikami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Zał. nr 1 - Planowane zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych w roku akademickim ?/? na studiach stacjonarnych
 • Zał. nr 2 - Karta obiegu dowodu
 •  Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie ustalenia
  stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w UKSW w Warszawie

Zajęcia terenowe

Zarządzenie nr 83/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie
zasad finansowania zajęć terenowych studentów i doktorantów

 

Zarządzenie nr 10/2015 Rektora UKSW w Warszawi z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad finansowania zajęć terenowych studentów i doktorantów

 

 

poprzednie akty

 • (uchyloneZarządzenie Nr 36/2017 Rektora UKSW z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w UKSW w Warszawie

 • (uchylone) Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • (uchylone) Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia limitu środków oraz planu wykonania prac związanych z realizacją dydaktyki na studiach stacjonarnych, na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Załącznik nr 1 (w wersji doc.)
 • Załącznik nr 2
 • (uchylone) Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach PODYPLOMOWYCH, KURSACH dokształcających i innych formach szkolenia organizowanych przez Uczelnię za pełną odpłatnością uczestników
 • (uchylone) Zarządzeni nr 44/2010 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach STACJONARNYCH przez nauczycieli akademickich NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI UKSW zmienione Zarządzeniem Nr 54/2011 z dnia 9 grudnia 2011 .
 • załącznik nr 1
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach