Tryb wysokiego kontrastu

Pensum dydaktyczne, stawki dla nauczycieli akademickich

Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich

1. Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w Regulaminie pracy

(stanowiącym zał. do Zarz.38/2019, zmienionego Zarz. 32/2020)

w rozdziale VII , w szczególności par. 57 o ujednoliconej treści tutaj.

Załączniki dotyczące planu obciążeń i sprawozdania z wykonania zajęć generowane są w postaci raportów poprzez ścieżkę w USOS:
/Pracownicy -> Rozliczenie godzin/ -> wybór roku akademickiego -> /Raporty lokalne BIRT -> Plan obciążeń oraz sprawozdanie -> Parametry/ -> wybór zał. oraz rodzaju pliku docelowego pdf lub xlsx

2. Decyzja 11/2020 ws. procedury przygotowywania obciążeń dydaktycznych kadry akademickiej i planowania zajęć dla studentów prowadzonych metodą i technikami kształcenia na odległość w roku akademickim 2020/21

 • zał. nr 1 - obsada dydaktyczna nad rok 2020/21dla danego kierunku, poziomu i profilu
 • zał. nr 2 - wykaz obciażenia pracowników etatowych dla całego wydziału

Stawki

Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w Regulaminie wynagradzania
(stanowiącym zał. do Zarz. 30/2020)

stawki za godziny ponadwymiarowe (wg zał. nr 13 do Regulaminu wynagradzania)
1 profesor 120 zł/godz.
2 profesor uczelni 100 zł/godz.
3 adiunkt posiadający stopień naukowy doktora,
starszy wykładowca posiadający stopień doktora
85
zł/godz.
4 asystent, wykładowca, starszy wykładowca, lektor, instruktor. 65
zł/godz.

 

 

 • Decyzja Nr 1/ 2018 Kwestora UKSW z dnia 4 września 2018 r. ws.wprowadzenia wzoru wykazu godzin ponadwymiarowych do wypłaty

załącznik - edytowalny (z nowymi stawkami z 2020 zawartymi w tabeli powyżej)

 

 • Zarządzenie Nr 59/2017 Rektora UKSW z dn. 25 września 2017 r. w sprawie
  stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pracownikami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Zał. nr 1 - Planowane zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych w roku akademickim ?/? na studiach stacjonarnych
 • Zał. nr 2 - Karta obiegu dowodu


 

Zajęcia terenowe

Zarządzenie nr 83/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie
zasad finansowania zajęć terenowych studentów i doktorantów

 

 

 

 

 

poprzednie akty (uchylone)

 • Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w UKSW w Warszawie
 • Uchwała Nr 33 /2017 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 
 • zał. nr 1 i 2 - Indywidualny przydział zajęć oraz rozliczenie z zajęć dydaktycznych
 • zał. nr 3 - Sprawozdanie wykonania zajęć dydaktycznych
 • zał. nr 4 - Plan obciążeń dydaktycznych

 

 •  Zarządzenie Nr 36/2017 Rektora UKSW z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w UKSW w Warszawie

 •  Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 •  Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia limitu środków oraz planu wykonania prac związanych z realizacją dydaktyki na studiach stacjonarnych, na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Załącznik nr 1 (w wersji doc.)
 • Załącznik nr 2
 •  Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach PODYPLOMOWYCH, KURSACH dokształcających i innych formach szkolenia organizowanych przez Uczelnię za pełną odpłatnością uczestników
 •  Zarządzeni nr 44/2010 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach STACJONARNYCH przez nauczycieli akademickich NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI UKSW zmienione Zarządzeniem Nr 54/2011 z dnia 9 grudnia 2011 .
 • załącznik nr 1
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach