Tryb wysokiego kontrastu

Pensum dydaktyczne, stawki dla nauczycieli akademickich

Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich

 • Uchwała Nr 33 /2017 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 
 • zał. nr 1 i 2 - Indywidualny przydział zajęć oraz rozliczenie z zajęć dydaktycznych
 • zał. nr 3 - Sprawozdanie wykonania zajęć dydaktycznych
 • zał. nr 4 - Plan obciążeń dydaktycznych

 

Stawki

 • Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia limitu środków oraz planu wykonania prac związanych z realizacją dydaktyki na studiach stacjonarnych, na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Załącznik nr 1 (w wersji doc.)
 • Załącznik nr 2
 •  Zarządzenie Nr 36/2017 Rektora UKSW z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w UKSW w Warszawie

 • (uchylone) Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 • (uchylone) Zarządzeni nr 44/2010 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach STACJONARNYCH przez nauczycieli akademickich NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI UKSW zmienione Zarządzeniem Nr 54/2011 z dnia 9 grudnia 2011 .
 • załącznik nr 1
 • (uchylone zarz. nr 42/2017) Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach PODYPLOMOWYCH, KURSACH dokształcających i innych formach szkolenia organizowanych przez Uczelnię za pełną odpłatnością uczestników

 

Zajęcia terenowe

Zarządzenie nr 10/2015 Rektora UKSW w Warszawi z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad finansowania zajęć terenowych studentów i doktorantów

 

 

 

poprzednie akty w sprawie pensum

 • Łączne sprawozdanie wykonania zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych przez etatowych pracowników UKSW - pobierz wersję edytowalną
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach