Tryb wysokiego kontrastu

Projekt "Lepsza Kadra=Lepszy Student"

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

Kierownik Projektu ?Lepsza Kadra=Lepszy Student? nr POWR.03.04.00-00-D051/16,
Pani prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, zaprasza kadrę akademicką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach podnoszących kompetencje zawodowe realizowanych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kursy będą prowadzone w zakresie:

1.       Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

2.       Prowadzenia dydaktyki w języku obcym

3.       Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych

4.       Kluczowych umiejętności dydaktycznych


Rekrutacja rusza 1 lipca 2017r., a pierwsze kursy rozpoczną się już w listopadzie 2017 r.

Szczegółowe informacje na podstronach projektu: Cel projektu oraz Kursy.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 107 359,49 zł.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 104 138,69 zł.

 

Skaład zespołu realizujacego projekt powołany został poprzez:
Decyzję Nr 10/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju UKSW z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu ?Lepsza Kadra=Lepszy Student?
nr POWR.03.04.00-00-D051/16

Decyzja Nr 11/2017 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: ?Lepsza Kadra = Lepszy Student?

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach