Tryb wysokiego kontrastu

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2017 od roku akademickiego 2017/2018
 

Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2015 od roku akademickiego 2015/2016 -
(jest to tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem)
Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2014 na rok akademicki 2014/2015
Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2013 na rok akademicki 2013/2014
Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2012 na rok akademicki 2012/2013
Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2010 na rok akademicki 2010/2011 - 2011/2012
Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2009 na rok akademicki 2009/2010
Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2007 na rok akademicki 2007/2008 - 2008/2009

 

Zarządzenie Nr 65/2014 Rektora UKSW z dnia 2 października 2014 r.
w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach