Tryb wysokiego kontrastu

Aktualności

procedury przygotowywania obciążeń dydaktycznych

Decyzja 11/2020 ws. procedury przygotowywania obciążeń dydaktycznych kadry akademickiej i planowania zajęć dla studentów prowadzonych metodą i technikami kształcenia na odległość w roku akademickim 2020/21 Read more »

kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość z wykorzystaniem metod i technik informatycznych
- przepisy wewnętrzne

1. fragment Regulaminu Studiów § 11 - zob. Read more »

Kontakt

Opłaty za studia podyplomowe i kursy

2020/2021

Zarządzenie Nr 50 /2020 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2020 r. ws.
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
i innych formach kształcenia w roku akademickim 2020/2021,
zm. Zarz. nr 72/2020 (dodano Zarządzanie jakością powietrza...)

 

2019/2020 Read more »

Opłaty za studia i st. doktoranckie

2020/2021

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora UKSW z dnia 12 lipca 2020 r.
ws. wysokości  opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów  związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

  • zał.1 - opłaty 2 raty
  • zał.2 - opłaty 4 raty

 

2019/2020 Read more »

Projekt nowelizacji Rozporządzenia w sprawie studiów

AKTUALNY wykaz nowelizacji tego rozporządzenia
dostępny jest na stronie ISAP – link,
a ujednolicony tekst pod linkiem w pkt. 3 – link.


aktualizacja - dnia 29.09.2020 ogłoszono nowelizację Rozporządzenia ws. studiów w związk z pandemią

aktualizacja - dnia 18.08.2020 ogłoszono nowelizację Rozporządzenia ws. studiów

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000141101.pdf

 

 

Trwają prace nad nowelizacją Rozporządzenia w sprawie studiów (link do RPL).

pełne uzasadnienie do projektu

Celem nowelizacji jest zwiększenie maksymalnej liczby punktów ECTS,
jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość na studiach o profilu ogólnoakademickim z 50% do 75%.

Co ważne, godziny za zajęcia przeprowadzone „zdalnie” będą wliczane do liczby godzin w bezpośrednim kontakcie, pod warunkiem zachowania synchroniczności, czyli prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, np. wideowykłady, wideokonferencje, wideoczaty – u nas to głównie spotkania za pośrednictwem narzędzia MS Teams.

W uzasadnieniu czytamy, że metody asynchroniczne, to m.in. platforma zdalnego nauczania, wykłady audio zamieszczane w sieci, konsultacje prowadzone za pomocą komunikatorów internetowych, transfer i wymiana wiedzy, publikacje na blogach edukacyjnych, czy w serwisach społecznościowych – artykuły, zbiory linków, dyskusje.

Read more »

Spotkania z Prorektorem

Terminarz spotkań prorektora ds. studenckich i kształcenia
z kierownikami Dziekanatów wydziałów UKSW

  Read more »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach