Tryb wysokiego kontrastu

Aktualności

Kontakt

Od 15 stycznia Dział Kształcenia w nowej lokalizacji
Dewajtis 5, stary gmach, 1 piętro, pokoje 93 i 96.
Read more »

Opłaty za studia podyplomowe i kursy 2017/2018

Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
w roku akademickim 2017/2018,

zm. Zarz. Nr 58/2017 z dn. 18 września 2017 (§1, u.1, pkt.1, lit. a - tiret 18 oraz §1,u.1 - brzemienie pkt.2); Read more »

Opłaty za studia i st. doktoranckie 2017/2018

Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach i studiach doktoranckich
w roku akademickim 2017/2018,

zm Zarz. Nr 49/2017 (zm. zał. 1-2),
zm. Zarz.Nr 90/2017 (w par. 2 dodano ekonomię menedżerską II st i inżynierię środowiska II st) Read more »

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny (RPL)
to system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzenia prawa.
System ten obejmuje projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, projekty rozporządzeń właściwych ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac na tymi projektami.
RPL umożliwia wysłanie opinii do projektu oraz subskrybowanie wiadomości o projekcie:

  • aby wysłać opinię należy skorzystać z ikony koperty „wyślij opinię” umieszczonej przy tytule projektu Nie jest konieczne logowanie do Systemu.
  • aby otrzymywać powiadomienia o poszczególnych projektach/dokumentach pocztą e-mail, konieczne jest zalogowanie do Systemu. Po zalogowaniu przy każdym tytule pojawi się możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego projektu.
  • aby dokonać wyboru, po zalogowaniu należy zaznaczyć opcję „Zapisz się”.

 

Szczególnie polecamy zapoznanie się z:

Projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i etapami procedowania -
sam projekt U.2.0
Uzasadnieniem projektu tzw. Ustawy 2.0

a także z
projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę 2.0
i Uzasadnieniem do ustawy przejściowej przed U.2.0

oraz z
wyszukiwarką projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Read more »

Spotkania z Prorektorem

Terminarz spotkań prorektora ds. studenckich i kształcenia
z kierownikami Dziekanatów wydziałów UKSW Read more »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach