Aktualności

Opłata za studia podyplomowe i kursy 2016/2017

Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2016/2017, Read more »

Opłaty za studia i st. doktoranckie 2016/2017

Zarządzenie Nr 32/2016 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich
w roku akademickim 2016/2017: Read more »

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny (RPL)
to system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzenia prawa.
System ten obejmuje projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, projekty rozporządzeń właściwych ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac na tymi projektami.
RPL umożliwia wysłanie opinii do projektu oraz subskrybowanie wiadomości o projekcie:

  • aby wysłać opinię należy skorzystać z ikony koperty „wyślij opinię” umieszczonej przy tytule projektu Nie jest konieczne logowanie do Systemu.
  • aby otrzymywać powiadomienia o poszczególnych projektach/dokumentach pocztą e-mail, konieczne jest zalogowanie do Systemu. Po zalogowaniu przy każdym tytule pojawi się możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego projektu.
  • aby dokonać wyboru, po zalogowaniu należy zaznaczyć opcję „Zapisz się”.

 

Szczególnie polecamy zapoznanie się z:

Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Uzasadnienie projektu

Projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Read more »

Spotkania z Prorektorem

Terminarz spotkań prorektora ds. studenckich i kształcenia
z kierownikami Dziekanatów wydziałów UKSW Read more »

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach