Tryb wysokiego kontrastu

Aktualności

Opłaty za studia podyplomowe i kursy 2017/2018

Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2017/2018, zm. Zarz. Nr 58/2017 z dn. 18 września 2017 (zm. par.1).

Opłaty za studia i st. doktoranckie 2017/2018

Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich
w roku akademickim 2017/2018, zm Zarz. Nr 49/2017 (zm. zał. 1-2), zm. Zarz.Nr 90/2017 (w par. 2 dodano ekonomię menedżerską IIst i inżynierię środowiska IIst): Read more »

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny (RPL)
to system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzenia prawa.
System ten obejmuje projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, projekty rozporządzeń właściwych ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac na tymi projektami.
RPL umożliwia wysłanie opinii do projektu oraz subskrybowanie wiadomości o projekcie:

  • aby wysłać opinię należy skorzystać z ikony koperty „wyślij opinię” umieszczonej przy tytule projektu Nie jest konieczne logowanie do Systemu.
  • aby otrzymywać powiadomienia o poszczególnych projektach/dokumentach pocztą e-mail, konieczne jest zalogowanie do Systemu. Po zalogowaniu przy każdym tytule pojawi się możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego projektu.
  • aby dokonać wyboru, po zalogowaniu należy zaznaczyć opcję „Zapisz się”.

 

Szczególnie polecamy zapoznanie się z:

Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Uzasadnienie projektu

Projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Read more »

Spotkania z Prorektorem

Terminarz spotkań prorektora ds. studenckich i kształcenia
z kierownikami Dziekanatów wydziałów UKSW Read more »

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach