Tryb wysokiego kontrastu

Aktualności

Kontakt

Opłaty za studia podyplomowe i kursy

2019/2020

Zarządzenie Nr 39 /2019 Rektora UKSW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
i innych formach kształcenia w roku akademickim 2019/2020

 

2018/2019 Read more »

Opłaty za studia i st. doktoranckie 2019/2020

Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2019 r.
ws. wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich,
za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne Read more »

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny (RPL)
to system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzenia prawa.
System ten obejmuje projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, projekty rozporządzeń właściwych ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac na tymi projektami.
RPL umożliwia wysłanie opinii do projektu oraz subskrybowanie wiadomości o projekcie:

  • aby wysłać opinię należy skorzystać z ikony koperty ?wyślij opinię? umieszczonej przy tytule projektu Nie jest konieczne logowanie do Systemu.
  • aby otrzymywać powiadomienia o poszczególnych projektach/dokumentach pocztą e-mail, konieczne jest zalogowanie do Systemu. Po zalogowaniu przy każdym tytule pojawi się możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego projektu.
  • aby dokonać wyboru, po zalogowaniu należy zaznaczyć opcję ?Zapisz się?.

 

Szczególnie polecamy zapoznanie się z:
Projektem ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym i etapami procedowania -
sam projekt U.2.0
Uzasadnieniem projektu tzw. Ustawy 2.0

a także z

projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę 2.0
i Uzasadnieniem do ustawy przejściowej przed U.2.0

oraz z
wyszukiwarką projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Polecamy również
ISAP - Internetowy system aktów prawnych Read more »

Spotkania z Prorektorem

Terminarz spotkań prorektora ds. studenckich i kształcenia
z kierownikami Dziekanatów wydziałów UKSW

  Read more »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach