Tryb wysokiego kontrastu

Aktualności

Kontakt

Uwaga.
W związku z wewnętrznym szkoleniem w dniu 26 października
Dział Kształcenia będzie nieczynny.
Za utrudnienie przepraszamy.

Read more »

Opłaty za studia podyplomowe i kursy 2018/2019

Zarządzenie Nr 30/2018 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
w roku akademickim 2018/2019,

 

Opłaty za studia i st. doktoranckie 2018/2019

Zarządzenie Nr 29/2018 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
na studiach i studiach doktoranckich
w roku akademickim 2018/2019,
zm. Zarz. nr 47/2018 z dn. 15.10.2018 (filologia II st.)
  Read more »

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny (RPL)
to system elektroniczny, który przedstawia prace Rządu w zakresie tworzenia prawa.
System ten obejmuje projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, projekty rozporządzeń właściwych ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac na tymi projektami.
RPL umożliwia wysłanie opinii do projektu oraz subskrybowanie wiadomości o projekcie:

  • aby wysłać opinię należy skorzystać z ikony koperty „wyślij opinię” umieszczonej przy tytule projektu Nie jest konieczne logowanie do Systemu.
  • aby otrzymywać powiadomienia o poszczególnych projektach/dokumentach pocztą e-mail, konieczne jest zalogowanie do Systemu. Po zalogowaniu przy każdym tytule pojawi się możliwość zaznaczenia/odznaczenia danego projektu.
  • aby dokonać wyboru, po zalogowaniu należy zaznaczyć opcję „Zapisz się”.

 

Szczególnie polecamy zapoznanie się z:
Projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i etapami procedowania -
sam projekt U.2.0
Uzasadnieniem projektu tzw. Ustawy 2.0

a także z

projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę 2.0
i Uzasadnieniem do ustawy przejściowej przed U.2.0

oraz z
wyszukiwarką projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Polecamy również
ISAP - Internetowy system aktów prawnych Read more »

Spotkania z Prorektorem

Terminarz spotkań prorektora ds. studenckich i kształcenia
z kierownikami Dziekanatów wydziałów UKSW Read more »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach