Tryb wysokiego kontrastu

Uznawanie osiągnięć

I akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta

 • Decyzja nr 24/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane;
  zm. Decyzja nr 3/2015 z dnia 28 września 2012 (dot. zajęć CSiDZ),
  zm. Decyzją nr 10/2018 z dnia 23 lipca 2018 (dot. zajęć CSiDZ).
 • Decyzja nr 9/2017 Rektora UKSW z dnia 14 czerwca 2017 r. ws. określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia z języka obcego prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane
 • Decyzja nr 24/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenie liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia prowadzone przez jednostki ogólnouczelniane (dot. wykładów o Patronie)

II potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

 • Uchwała Nr 100/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną oraz zasad przyjęć na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w postępowaniu potwierdzania efektów uczenia się w UKSW, zm. Uchwałą Nr 174/2015 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2015 r (rozróżnienie dokumentów kandydata: na II stopień zamiast świadectwa dyplom I stopnia)
 • 1. zał. do uchwały - wniosek kandydata
 • 2. zał do uchwały - zaświadczenie wydziałowej komisji
 • 3. zał do uchwały - umowa
 • załącznik do umowy - kalkulacja i postepowanie
 • Kierunki, na których będzie prowadzony proces potwierdzania efektów uczenia się
  i limity miejsc dla kandydatów przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się - pobierz tabelę
 • proces potwierdzenia efektów uczenia się i jego harmonogram w UKSW -
  dostępny na stonie PEUs.IRK

III uwierzytelnienie dokumentów

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach