Ksztalcenie

Nowe instrukcje

w zakładce Materiały szkoleniowe

USOSowe

Umowy w USOSweb – oświadczenia w USOSadmin Java – na rok 2021/2022

rejestracja na oguny poprzez atrybuty

wymagania etapowe w USOS – 21.01.2021

rejestracja na egzaminy – nowa zakładka w USOS

Suplementy

W dniu 18 listopada 2020 opublikowano nowe Zarządzenie nr 71/2020 Rektora UKSW w sprawie wydawania suplementu do dyplomu.
W stosunku do poprzedniego Zarządzenia z 2017 roku w tej sprawie zaktualizowano instrukcję wydawania suplementu i wzór anglojęzycznej wersji suplementu oraz zmniejszono liczbę załączników.

Zasady te obowiązują 14 dni od dnia podpisania, tj. w tym przypadku od 02.12.2020 roku.

APD

W dniu 21 stycznia 2021 opublikowano Zarządzenie nr 5/2021 Rektora UKSW zmieniające Zarządzenie 43/2020 z dn. 17.06.2020 ws. prowadzenia albumu studenta, księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych.
TEKST jednolity – link

  • Dodano możliwości wysłania dyplomu wraz z suplementem i ich odpisami za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na pisemny wniosek absolwenta z podaniem adresu odbioru.
  • Usystematyzowano udostępnianie pracy dyplomowej w Bibliotece Głównej UKSW osobom trzecim.
  • Zaktualizowano załączniki: oświadczenia studenta połączono w jedno i wraz z oświadczeniem promotora, instrukcją archiwizacji dostosowano do formy elektronicznej (nie musi być podpisu w formie papierowej – “wydruk” oznacza wygenerowanie pliku z systemu teleinformatycznego potwierdzającego tożsamość).

Więcej szczegółów dotyczących aktów prawnych z zakresu dokumentacji przebiegu studiów w zakładce Dokumentacja przebiegu studiów (pkt. 3 i 4).