Ksztalcenie

TYDZIEŃ JAKOŚCI – II edycja

Tydzień Jakości Kształcenia odbędzie się między 18 a 22 października. Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych i…

Szkolenia zewnętrzne

nazwa szkolenia PROJEKT: Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej organizator wspólnie: UMK, SGH,…

Organizacja kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela

W zakładce WSZJK – akty prawne w punkcie 3, ostatnia kropka dostępne jest Zarządzenie Nr 25/2021…

Kursy i trzeci cykl dokumenty z USOS

Zarządzeniem Nr 26/2021 Rektora UKSW z dn. 9.04.2021 r.określono wzór i zasady sporządzania oraz wydawania absolwentom…