Ksztalcenie

Organizacja kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela

W zakładce WSZJK – akty prawne w punkcie 3, ostatnia kropka
dostępne jest Zarządzenie Nr 25/2021
dotyczące organizacji kształcenia przygotowującego studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub nauczyciela psychologa