Ksztalcenie

Doskonalące Studia Podyplomowe “Doradca Rodziny”

informacje ogólne

cele edukacyjne

Doskonalące Studia Podyplomowe “Doradca Rodziny” – zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Umowa Nr MEiN/2022/DWEW/258).

Studia doskonalące w zakresie Doradcy rodziny ukierunkowane są na uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie udzielanie wsparcia:

 1. dzieciom i uczniom potrzebującym wsparcia;
 2. rodzinom:
  — w procesie wychowania i opieki nad dziećmi, uczniami zwłaszcza w sytuacji, w której są oni zaniepokojeni rozwojem i funkcjonowaniem dziecka w różnych sferach i okresach jego życia;
  — w zakresie wzmacniania ich kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnościami w procesie wychowawczym i opiekuńczym, rozwijania ich poczucia własnej skuteczności w działaniach wychowawczych i opiekuńczych;
 3. pozarodzinnemu środowisku opiekuńczo-wychowawczemu i edukacyjnemu (nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego, szkół i inne instytucje i ich pracownicy zajmujący się pracą z dzieckiem, uczniem).

Studia podyplomowe skierowane są głównie do:

 1. kadry szkoły: pedagogów, psychologów, nauczycieli przedmiotu, którzy chcieliby uzupełnić swoje kwalifikacje, zmienić stanowisko lub miejsce pracy.
  (W przypadku pracowników systemu oświaty mogą to być osoby z widocznym syndromem wypalenia zawodowego lub chorobami zawodowymi, które utrudniają spełnienie dotychczasowych funkcji);
 2. kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 3. pracowników Centrów Pomocy Rodzinie.
akty prawne
 • Zarządzenie Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Doskonalących Studiów Podyplomowych Doradca Rodziny
 • Uchwała Nr 19/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu Doskonalących Studiów Podyplomowych „Doradca rodziny”
rekrutacja

rekrutacja poprzez www.oferta.uksw.edu.pl

plan zajęć

ramowy program
Moduł godziny ECTS
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 110 12
 Podstawy prawne w zakresie doradztwa zawodowego 20 2
Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania dziecka
w rodzinie i środowisku pozarodzinnym
30 4
Problemy rodzin z dzieckiem z zaburzeniami, zakłóceniami
w rozwoju i/lub funkcjonowania
30 3
System wsparcia dziecka i rodziny, w tym dziecka
z niepełnosprawnością i jego rodziny
30 3
PRZYGOTOWANIE METODYCZNE 180 18
Ocena funkcjonalna możliwości i potrzeb dziecka i rodziny 30 4
Współpraca z rodzicami i specjalistami
w procesie wspierania dziecka i rodziny
50 6
Proces wspierania rodziny w zakresie wychowania
i opieki, w tym dziecka z niepełnosprawnością
50 6
Praktyki w zakresie doradztwa:
1) Praktyka obserwacyjna i uczestnicząca w sądzie
2) Praktyka obserwacyjna i uczestnicząca w instytucjach pomocy
i wsparcia rodzinnego (RCPS, PCPR, MOPS, CUS, itp.)
3) Praktyka obserwacyjna i uczestnicząca
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
50 2
terminarz zjazdów

Zjazdy trwają 13 godzin (w soboty – 8, w niedziele – 6) z wyjątkiem września, kiedy odbywają się warsztaty.
Ostatni zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy.

l.p.dnimiesiącforma
I
II
7-8
21-22
majONLINE
III
IV
4-5
25-26
czerwiecONLINE
V9-10lipiecONLINE
VI
VII
VIII
IX
3-4
10-11
17-18
24-25
wrzesieńSTACJONARNIE
X
XI
XII
1-2
8-9
22-23
październikONLINE
STACJONARNIE
STACJONARNIE
XIII
XIV
XV
5-6
19-20
26-27
listopadSTACJONARNIE
ONLINE
ONLINE
XVI
XVII
3-4
17-18
grudzieńONLINE
STACJONARNIE
zajęcia

Zajęcia realizowane są w formule kształcenia hybrydowego:
– zdalnie (platforma Moodle UKSW, MS Teams)
– stacjonarnie (w kampusie na Młocinach przy ul. Wóycickiego 1/3).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.

7 maja 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-10.30Psychologia rodzinyprof. ucz. dr hab. Maria RyśONLINE
10.45-12.15Pedagogika rodzinydr Beata KrajewskaONLINE
12.30-14.00Podstawy komunikacji interpersonalnejdr Paweł KwasONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Prawo oświatoweprof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorz-RyńONLINE
16.30-18.00Instytucje wsparcia, rola, zadania w kontekście interwencji kryzysowejks. prof. ucz. dr hab. Waldemar WoźniakONLINE

8 maja 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-10.30System wsparcia dziecka i rodziny w Polscedr Elżbieta BojanowskaONLINE
10.45-12.15Psychologia rozwojowadr Anna LipskaONLINE
12.30-14.00Podstawy prawne wsparcia rodzinyks. prof. ucz. dr hab. Mirosław KosekONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14:45-16.15Wybrane zaburzenia rozwojowe i psychiczne u dzieci i młodzieżyprof. dr hab. Katarzyna KucharskaONLINE

21 maja 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-11.15Psychologia wychowaniaprof. ucz. dr hab. Wanda ZagórskaONLINE
11.30-14.00Pedagogika rodzinydr Beata KrajewskaONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Prawo oświatoweprof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorz-RyńONLINE
16.30-18.00Instytucje wsparcia, rola, zadania w kontekście interwencji kryzysowejks. prof. ucz. dr hab. Waldemar WoźniakONLINE

22 maja 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-12.15System wsparcia dziecka i rodziny w Polscedr Elżbieta BojanowskaONLINE
12.30-14.00Podstawy prawne wsparcia rodzinyks. prof. ucz. dr hab. Mirosław KosekONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Wybrane zaburzenia rozwojowe i psychiczne u dzieci i młodzieżydr hab. Małgorzata Starzomska-RomanowskaONLINE

4 czerwca 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-10.30System wsparcia dziecka i rodziny w Polscedr Elżbieta BojanowskaONLINE
10.45-14.00Prawo oświatoweprof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorz-RyńONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Podstawy prawne wsparcia rodzinyks. prof. ucz. dr hab. Mirosław KosekONLINE
16.30-18.00Instytucje wsparcia, rola, zadania w kontekście interwencji kryzysowejks. prof. ucz. dr hab. Waldemar WoźniakONLINE

5 czerwca 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-10.30System wsparcia dziecka i rodziny w Polscedr Elżbieta BojanowskaONLINE
10.45-12.15Psychologia rozwojowadr Anna LipskaONLINE
12.30-14.00Podstawy prawne wsparcia rodzinyks. prof. ucz. dr hab. Mirosław KosekONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Wybrane zaburzenia rozwojowe i psychiczne u dzieci i młodzieżyprof. dr hab. Katarzyna KucharskaONLINE

25 czerwca 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-11.15Psychologia rozwojowadr Maria JankowskaONLINE
11.30-14.00Psychologia rozwojowadr Maria JankowskaONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Prawo oświatoweprof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorz-RyńONLINE
16.30-18.00Instytucje wsparcia, rola, zadania w kontekście interwencji kryzysowejks. prof. ucz. dr hab. Waldemar WoźniakONLINE

26 czerwca 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-11.15Podstawy komunikacji interpersonalnejdr Paweł KwasONLINE
11.30-14.00Wybrane zaburzenia rozwojowe i psychiczne u dzieci i młodzieżyprof. dr hab. Katarzyna KucharskaONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Psychologia wychowaniadr Agnieszka SzymańskaONLINE

9 lipca 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-11.15Dziecko z niepełnosprawnością i jego rodzina w systemie wsparciaks. prof. ucz. dr hab. Jan BieleckiONLINE
11.30-14.00Psychologia rodzinyprof. ucz. dr hab. Maria RyśONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Wybrane zaburzenia rozwojowe i psychiczne u dzieci i młodzieżydr hab. Małgorzata Starzomska-RomanowskaONLINE
16.30-18.00Podstawy prawne wsparcia rodzinyks. prof. ucz. dr hab. Mirosław KosekONLINE

10 lipca 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-12.15Dziecko z niepełnosprawnością i jego rodzina w systemie wsparciaks. prof. ucz. dr hab. Jan BieleckiONLINE
12.30-14.00Dziecko z niepełnosprawnością i jego rodzina w systemie wsparciaks. prof. ucz. dr hab. Jan BieleckiONLINE
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-16.15Instytucje wsparcia, rola, zadania w kontekście interwencji kryzysowejks. prof. ucz. dr hab. Waldemar WoźniakONLINE

3 września 2022 (sobota)

Warsztaty – stacjonarnie

GRUPA 1 – sala 1436, bud 14
GRUPA 2 – sala 1437, bud 14

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Zaburzenia zachowania
mgr Urszula Jabłońska
vel Leszczyńska
Indywidualne plany
wsparcia dziecka i rodziny
mgr Małgorzata Walaszczyk
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-18.00Wspomaganie rozwoju dziecka
z problemami emocjonalnymi
dr hab. Małgorzata
Starzomska-Romanowska
Budowanie środowiska
wspierającego
dr Martyna Kawińska

4 września 2022 (niedziela)

Warsztaty – stacjonarnie

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Indywidualne plany
wsparcia dziecka i rodziny
mgr Małgorzata Walaszczyk
Współpraca w zakresie
projektowania działań wspierających
dr Irena Grochowska

10 września 2022 (sobota)

Warsztaty – stacjonarnie

GRUPA 1 – sala 1436, bud 14
GRUPA 2 – sala 1437, bud 14

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodziny
prof. ucz. dr hab Maria Ryś
Wspomaganie rozwoju dziecka
z problemami emocjonalnymi
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-18.00Współpraca w zakresie
projektowania działań wspierających
dr Irena Grochowska
Zaburzenia zachowania
mgr Urszula Jabłońska
vel Leszczyńska

11 września 2022 (niedziela)

Warsztaty

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Współpraca w zakresie projektowania
działań wspierających
dr Irena Grochowska
Zaburzenia zachowania
mgr Urszula Jabłońska vel Leszczyńska

17 września 2022 (sobota)

Warsztaty – stacjonarnie

GRUPA 1 – sala 1436, bud 14
GRUPA 2 – sala 1437, bud 14

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Budowanie środowiska
wspierającego
dr Martyna Kawińska
Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodziny
prof. ucz. dr hab Maria Ryś
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-18.00Indywidualne plany
wsparcia dziecka i rodziny
mgr Małgorzata Walaszczyk
Współpraca w zakresie projektowania działań wspierających
dr Irena Grochowska

18 września 2022 (niedziela)

Warsztaty

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-12.15Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodziny
prof. ucz. dr hab Maria Ryś
Indywidualne plany
wsparcia dziecka i rodziny
mgr Małgorzata Walaszczyk

24 września 2022 (sobota)

Warsztaty – stacjonarnie

GRUPA 1 – sala 1436, bud 14
GRUPA 2 – sala 1437, bud 14

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Wspomaganie rozwoju dziecka
z problemami emocjonalnymi
dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska
Budowanie środowiska
wspierającego
dr Martyna Kawińska
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-18.00Zaburzenia zachowania
mgr Urszula Jabłońska
vel Leszczyńska
Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodziny
prof. ucz. dr hab Maria Ryś

25 września 2022 (niedziela)

Warsztaty

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-12.15Budowanie środowiska
wspierającego
dr Martyna Kawińska
Wspomaganie rozwoju dziecka
z problemami emocjonalnymi
dr hab. Małgorzata
Starzomska-Romanowska

1 października 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-14.00Planowanie wsparcia terapeutycznego i środowiskowegomgr Urszula Jabłońska vel Leszczyńskaon-line
14.00-14.45przerwa obiadowa
14.45-18.30Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymidr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowskaon-line

2 października 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-10.30Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodzinyprof. ucz. dr hab Maria Ryśon-line
10.45-12.15Współpraca w zakresie
diagnozy potrzeb dziecka i rodziny w kontekście relacji rówieśniczych/zaburzeń zachowania
prof. ucz. dr hab Elżbieta Trzęsowska-Gresztaon-line
12.15-13.00przerwa obiadowa
13.00-15.15Edukacja zdrowotnadr Irena Grochowskaon-line

8 października 2022 (sobota)

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Warsztat komunikacji interpersonalnej

dr Paweł Kwas
sala 1438
Współpraca w zakresie diagnozy potrzeb dziecka i rodziny w kontekście wykluczenia społecznego

mgr Katarzyna Krawczyk
sala 1454
14.15-17.15ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY CYBERUZALEŻNIENIAMI I CYBERSEKSEM —>

dr Ewa Michałowska
OBIE GRUPY – SPOTKANIE W RAMACH PRAKTYK

sala 1440

9 października 2022 (niedziela)

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00Współpraca w zakresie diagnozy potrzeb dziecka i rodziny w kontekście wykluczenia społecznego

mgr Katarzyna Krawczyk
sala 1423
Warsztat komunikacji interpersonalnej

dr Paweł Kwas
sala 1424
14.15-15.45
PORONIENIA —>


mgr Nikoleta Broda
OBIE GRUPY
SPOTKANIE W RAMACH PRAKTYK

sala 1425

22 października 2022 (sobota)

godz.Grupa 1Grupa 2
9.00-14.00KURATOR DS. RODZINY —>
mgr Sławomir Rączkowski
OBIE GRUPY
SPOTKANIE W RAMACH PRAKTYK

sala 1440
14.15-17.15Warsztat komunikacji interpersonalnej

dr Paweł Kwas
sala 1438
Współpraca w zakresie diagnozy potrzeb dziecka i rodziny w kontekście wykluczenia społecznego

mgr Katarzyna Krawczyk
sala 1454

23 października 2022 (niedziela)

godz.Grupa 1Grupa 2miejsce
9.00-12.15Współpraca w zakresie diagnozy potrzeb dziecka i rodziny w kontekście wykluczenia społecznego

mgr Katarzyna Krawczyk
sala 1423
Warsztat komunikacji interpersonalnej

dr Paweł Kwas
sala 1438
12.30-14.45Wielospecjalistyczna ocena funkcjonalna dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymimgr Anna Gutenberg-Pielas. 1440
15.00-15.45Wybrane zaburzenia rozwojowe i psychiczne u dzieci i młodzieżymgr Anna Gutenberg-Pielas. 1440
zajęcia od godz. 12:30 wspólne dla obu grup

5 listopada 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-12.15JAK OSOBISTE SCHEMATY, STYLE PRZYWIĄZANIA, WZORCE RODZINNE WPŁYWAJĄ NA ZWIĄZEK. TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW.SPOTKANIE W RAMACH PRAKTYK
ks. mgr Adam Grabowski
s. 1440
12.30-17.00PROBLEMATYKA SAMOBÓJSTW DZIECI I MŁODZIEŻY. PROFILAKTYKASPOTKANIE W RAMACH PRAKTYK
prof. ucz dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
s. 1440

6 listopada 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-12.30MOŻLIWOŚĆ POMOCY TERAPEUTYCZNEJ OSOBOM UZALEŻNIONYM, WSPÓŁUZALEŻNIONYM I DDASPOTKANIE W RAMACH PRAKTYK
mgr Tadeusz Wieszczyk
s. 1425
12.45-15.45KURATOR DS. DOROSŁYCHSPOTKANIE W RAMACH PRAKTYK
mgr Barbara Radzka
s. 1425

19 listopada 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-11.15Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodzinyprof. ucz. dr hab.
Maria Ryś
on-line
11.30-13.00Edukacja zdrowotnadr Urszula
Tataj-Puzyna
on-line
13.00-13.45przerwa obiadowa
14.00-18.00Współpraca w zakresie diagnozy potrzeb dziecka i rodziny w kontekście relacji rówieśniczych/zaburzeń zachowaniaprof. ucz. dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Gresztaon-line

20 listopada 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-13.15Budowanie środowiska/zespołu wspierającegodr Martyna Kawińskaon-line
13.15-14.00przerwa obiadowa
14.00-16.15Współpraca w zakresie projektowania działań wspierających (programów wsparcia) dziecka i rodzinydr Irena Grochowskaon-line

26 listopada 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-13.15Indywidualne plany wsparcia dziecka i rodzinymgr Małgorzata Walaszczykon-line
13.15-14.00przerwa obiadowa
14.00-18.00Zaburzenia zachowaniamgr Urszula Jabłońska vel Leszczyńskaon-line

27 listopada 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-12.15Planowanie wsparcia terapeutycznego i środowiskowamgr Urszula Jabłońska vel Leszczyńskaon-line
12.30-15.00Współpraca w zakresie diagnozy potrzeb dziecka i rodziny w kontekście relacji rówieśniczych/zaburzeń zachowaniaprof. ucz. dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Gresztaon-line

3 grudnia 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-13.15Proces wspierania rodziny w aspekcie wychowania i opiekimgr Katarzyna Krawczykon-line
13.15-14.00przerwa obiadowa
14.00-15.30Wielospecjalistyczna ocena funkcjonalna dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymiprof. dr hab. Katarzyna Kucharskaon-line
15.45-17.15Współpraca w zakresie projektowania działań wspierających (programów wsparcia) dziecka i rodzinydr Irena Grochowskaon-line

4 grudnia 2022 (niedziela)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-13.15Indywidualne plany wsparcia dziecka i rodzinymgr Małgorzata Walaszczykon-line
13.30-14.15Dziecko z niepełnosprawnością i jego rodzina w systemie wsparciamgr Małgorzata Walaszczykon-line

17 grudnia 2022 (sobota)

godz.przedmiotyprowadzącymiejsce
9.00-11.15ADOPCJESPOTKANIE W
RAMACH PRAKTYK
mgr Zofia Dłutek
s. 1438
11.30-13.45OPSSPOTKANIE W
RAMACH PRAKTYK
Piotr Mrozek
s. 1438
14.00-17.00NIEBIESKA LINIASPOTKANIE W
RAMACH PRAKTYK
Agnieszka Machnowska
s. 1438

18 grudnia 2022 (niedziela)

Egzamin końcowy

Każdy wykładowca przygotowuje 3 tezy – na egzaminie komisyjnym losuje się zadanie z puli wszystkich tez.

praktyki

Praktyki w zakresie doradztwa (50 godzin):

 1. Praktyka obserwacyjna i uczestnicząca w sądzie
 2. Praktyka obserwacyjna i uczestnicząca w instytucjach pomocy i wsparcia rodzinnego
  (RCPS, PCPR, MOPS, CUS, itp.)
 3. Praktyka obserwacyjna i uczestnicząca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

kontakt

Biuro DSP DoRo
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
pok. 93 (stary gmach 1 piętro)

godziny przyjęć: 8-15.30, pon-pt

Kierownik studiów

dr hab. prof. ucz. Maria Ryś
m.rys@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna

mgr Małgorzata Chajęcka
m.chajecka@uksw.edu.pl
nr tel.: 22 561 89 95
dostępny pon-pt w godz. 8.00-15.30

Doskonalące Studia Podyplomowe “Doradca Rodziny” – zadanie zlecone i finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
NIP 7011010460
Regon 387796051

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946
REGON: 000001956