Ksztalcenie

Program MOST

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie most.ulotka2.png

O programie MOST – e-ulotka

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia.

Działający od 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Jest w czym wybierać: ponad 1200 ofert na studiach licencjackich, kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich i aż 50 na inżynierskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie spośród 100 ofert, a pakiet ponad 250 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.
Co najistotniejsze Program MOST umożliwia studiowanie  na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu na Erasmusa.

Kto może się ubiegać?
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semstru studiów na I stopniu,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semstru na II stopnu,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
MOST to możliwość:
 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

W ramach MOSTu nie można studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego, ale można wybrać Uniwersytet w tym samym mieście. Dopuszczona jest nawet możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej.

Rekrutacja

IRK – Internetowa Rejestracja Kandydata
 1. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST.
  PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 2. Wygeneruj wniosek.
 3. Zaloguj się na swoje konto w systemie USOS.
 4. W zakładce podania wybierz opcję: Podanie o przyjęcie na program MOST – zostanie ono automatycznie przekierowane do zaopiniowania przez Dziekana i przekazane do Prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 5. Pamiętaj aby do podania dołączyć wygenerowany wniosek z systemu IRK MOST.
 6. Do podania możesz także dołączyć list motywacyjny. Informacje w nim zawarte mogę być dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.
 7. O uzyskaniu zatwierdzenia wniosku przez Prorektora ds. studenckich i kształcenia i przesłaniu go do Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia zostaniesz poinformowany przez system USOS.
 8. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach w programie IRK MOST.

Uwaga! Jeśli z jakichś przyczyn chcą/muszą Państwo zrezygnować z udziału mimo zakwalifikowania się, koniecznie prosimy zgłosić to pisemnie (mejlem na adres pkaz@amu.edu.pl lub listownie na adres Biura UKA) – to dodatkowe miejsce dla osób z listy rezerwowej.

praktyczne podpowiedzi
 • przy wyborze kierunków w IRK należy pamiętać o określeniu priorytetów – wskazaniu, na który z kierunków, podczas przydziału miejsc, kandydatura studenta ma być rozpatrywana w pierwszej kolejności
 • wniosek, a potem porozumienie podpisuje Dizekan główny lub Prodziekan
 • podpisany przez Dziekana wniosek można przekazać do koordynatora osobiście a także przez swój dziekanat, znajomego lub rodzinę, a nawet poprzez skan pocztą elektroniczną, ale trzeba pamiętać o własnoręcznym podpisie
 • w tabeli porozumienia o programie zajęć można/trzeba dodawać wiersze, ale nie kolumny
 • nazwy przedmiotów w języku angielskim są potrzebne do wypełnienia suplementu do dyplomu, daltego należy o nich pamiętać
 • semestralny program studiów musi zapewnić uzyskanie 30 ECTS
  (jeśli wybrane przedmioty nie zapewniają tylu punktów, resztę trzeba uzyskać w uczelni macierzystej jako różnice programowe – trzeba to uzgodnić ze swoim Dziekanem na porozumieniu o programie zajęć)
 • studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich seminaria licencjackie lub magisterskie odbywają w uczelni macierzystej
 • legitymację należy przedłużyć w swoim dziekanacie macierzystej uczelni
 • porozumienie o programie zajęć należy złożyć we własnym dziekanacie odpowiednio do 30 X lub 15 III, a na wyjazd zabrać jego kopię i w terminie do tych samych dat granicznych złożyć ją w dziekanacie uczelni przyjmującej; na koniec wymiany należy odebrać tę kopię (z potwierdzeniem) wraz z kartą okresowych osiągnięć i przedstawić je w uczelni macierzystej Dziekanowi, który ocenia stopień wywiązania sie z porozumienia i zakaceptowawszy je, uzupełnia indeks macierzysty (u nas w USOS)
 • w przypadku niezaliczenia przedmiotu na wymianie obowiązuje “poprawka” na miejscowych zasadach; a w przypadku niezaliczenia poprawki po powrocie na uczelnię macierzystą student może zwrócić się do Dziekana z prośbą zmiany zawartego wcześniej porozumienia:
  wersja a) anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia, możliwość jego zaliczenia na uczelni macierzystej  (w gestii dziekana leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do egzaminu na uczelni macierzystej, podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zdawania danego egzaminu dopiero w następnym roku akademickim) lub
  wersja b) jeżeli przedmiot nie był przedmiotem z kanonu obowiązkowych – zamiana na inny przedmiot o równoważnej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim
 • po zakończeniu wymiany uczestnicy otrzymują również certyfikat uczestnictwa w Programie
Więcej szczegółów znajdą Państwo pod linkami:

polecamy też mostowy profil na FACEBOOKU
jest również NOWY nr telefonu do Biura UKK: 61 829 10 88.

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu się:

STUDENCI

 • Porozumienie o programie zajęć (drukuj DWUSTRONNIE) – pobierz
 • Aneks do powyższego porozumienia – pobierz
 • Karta okresowych osiągnięć (na miejscu miej ją zawsze przy sobie) – pobierz

DOKTORANCI

 • Porozumienie o programie zajęć (drukuj DWUSTRONNIE) – pobierz
 • Aneks do powyższego porozumienia – pobierz
 • Karta okresowych osiągnięć (na miejscu miej ją zawsze przy sobie) – pobierz

DOKTORANCI ZE SZKÓŁ DOKTORSKICH

 • Porozumienie o programie zajęć (drukuj DWUSTRONNIE) – pobierz
 • Aneks do powyższego porozumienia – pobierz
 • Karta okresowych osiągnięć (na miejscu miej ją zawsze przy sobie) – pobierz

Zakwaterowanie

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną w kraju, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia sobie zakwaterowania.

Koordynator uczelniany

mgr Katarzyna Mikołajczyk
k.mikolajczyk@uksw.edu.pl
tel. 22 3804321
Kampus Dewajtis, Łącznik, pok. 501
pn-pt. 09.00-15.00