Ksztalcenie

Regulaminy i Statut

Statut UKSW

Statut UKSW

 • Obwieszczenie Nr 2/2021 Rektora UKSW z dn.22.02.2021 ws.
  ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
Studia

Studia

 • Regulamin  studiów obowiązujący od 01.10.2019 od roku akademickiego 2019/2020 – 2020/2021
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2017 od roku akademickiego 2017/2018 – 2018/2019
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2015 od roku akademickiego 2015/2016 – 2016/2017
   – (jest to tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem)
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2014 na rok akademicki 2014/2015
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2013 na rok akademicki 2013/2014
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2012 na rok akademicki 2012/2013
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2010 na rok akademicki 2010/2011 – 2011/2012
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2009 na rok akademicki 2009/2010
  • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2007 na rok akademicki 2007/2008 – 2008/2009
 • o kredytach studenckich – link
 • karta praw studenta – link
 • Kodeks etyki studenta UKSW (2014) – pobierz
 • różne stypendia – link

Regulamin wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich UKSW, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego oraz wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o otrzymanie kredytu studenckiego

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

 • Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora UKSW z dn. 12.05.2020 ws
  określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • o kredytach studenckich (doktoranckich) – link
 • karta praw doktoranta – link
 • różne stypendia – link
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe i inne formy kształcenia – link
Regulamin studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Uchwała Nr 204/2019  Senatu  UKSW z dn. 23.10.2019 ws.
regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • zał.1 – Regulamin – pobierz
 • zał.2 – Karta okresowych osiągnięć
 • zał.3 – Protokół komisji egzaminu końcowego
 • zał.4 – Potwierdzenie odbioru dokumentów

Uchwała Senatu w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wraz ze wzorem umowy dostępna w zakładce Opłaty za studia, cz. III.

akty archiwalne:
 • Regulaminu st. podyplomowych (U_72/2017, zm. U_15/2018) – od r.akad. 2017/2018 – tekst jednolity
 • Regulaminu st. podyplomowych (U_65/2008, zm. U_28/2009) – od r.akad. 2008/2009 – tekst jednolity