Ksztalcenie

Rezerwacja sal

Pieczę nad salami dydaktycznymi i konferencyjnymi w UKSW sprawuje Dział Gospodarczo-Administracyjny – więcej na stronie DAGu.

Co roku wydawana jest Decyzja Kanclerza UKSW w sprawie udostępnienia sal w obiektach UKSW;
tutaj znajduje się tylko najnowsza, wszystkie poprzednie dostępne są na Monitorze UKSW:

  • Decyzja nr 3/2021 Kanclerza UKSW z dnia 12.02.2021 r. ws. udostępnienia jednostkom organizacyjnym sal dydaktycznych w obiektach UKSW na semestr letni roku akademickiego 2020/21

Sale dydaktyczne

Rezerwacją sal dydaktycznych na zajęcia zajmują się Planiści lub Dziekanaty poszczególnych Wydziałów UKSW.
Podgląd zajętości sal

Sale konferencyjne

Sale konferencyjne rezerwuje się poprzez system http://wydarzenia.uksw.edu.pl/
którego obsługą zajmuje się DAG.