Tryb wysokiego kontrastu

Harmonogram roku akademickiego

2017/2018

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:
27-29 września 2017

- WNHiS, WPK

27 września 2017

- WPiA, WFCh

28 września 2017

- WBNS, WNP, WSR, WNH

29 września 2017
Pierwszy dzień zajęć oraz Dzień Organizacyjny
na st. stacjonarnych 1 roku I stopnia na WMP
25 września 2017
Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów od 29 września 2017
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 2 października 2017

Pierwszy dzień I trymestru*

2 października 2017

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 9 października 2017 r. (wolny od zajęć)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 31 października 2017

Ostatni dzień zajęć I trymestru

13 grudnia 2017

Opłatek uniwersytecki 21 grudnia 2017

Sesja egzaminacyjna I trymestru

14-20 grudnia 2017

Przerwa świąteczna 21 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018

Pierwszy dzień II trymestru

2 stycznia 2018

Sesja poprawkowa I trymestru

8-19 stycznia 2018

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych
29 stycznia 2018
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 30 stycznia do 9 lutego 2018
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 10-16 lutego 2018


SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów od 17 lutego 2018
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 19 lutego 2018
Sesja poprawkowa semestru zimowego 26 lutego do 9 marca 2018

Ostatni dzień zajęć II trymestru

19 marca 2018

Sesja egzaminacyjna II trymestru

20-28 marca 2018

Przerwa świąteczna 29 marca do 3 kwietnia 2018

III trymestr – praktyki studenckie

3 kwietnia do 30 czerwca 2018

Sesja poprawkowa II trymestru

9-20 kwietnia 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć 2 i 4 maja 2018
Święto UKSW oraz promocje doktorskie
i habilitacyjne
28 maja 2018 r. (wolny od zajęć)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 15 czerwca 2018
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 18-30 czerwca 2018
Sesja poprawkowa semestru letniego 3-16 września 2018


28 marca 2018 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się według planu czwartkowego

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

 

2016/2017

(tekst jednolity)

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych
I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich:                        28-30 września 2016

WNHiS i WPK                                                                                                    28 września 2016
WPiA i WFCh                                                                                                     29  września 2016
WBNS, WNP, WSR i WNH                                                                              30  września 2016
Pierwszy dzień zajęć oraz Dzień Organizacyjny
na st. stacjonarnych 1 roku I stopnia na WMP                                            26 września 2016
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych                                            23 września 2016
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych                                                 3 października 2016
Uroczysta inauguracja roku akademickiego                                             07 października 2016 (wolny od zajęć)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                        31 października 2016
Opłatek uniwersytecki                                                                                     15 grudnia 2016
Przerwa świąteczna                                                                                         23 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017
Ostatni dzień zajęć w sem.zimowym na st. stacjonarnych                       30 stycznia 2017
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych                                      31 stycznia do 10 lutego 2017
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych                                      od 13 do 17 lutego 2017

SEMESTR LETNI
Zajęcia na studiach niestacjonarnych                                                          17 lutego 2017 (według planów)
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                        20 lutego 2017
Sesja poprawkowa semestru zimowego                                                     27 lutego do 10 marca 2017
Przerwa świąteczna                                                                                          12 do 18 kwietnia 2017
Dzień wolny od zajęć                                                                                         2 maja 2017
Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne*                           29 maja 2017 (wolny od zajęć)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć                                                                    16 czerwca 2017
Ostatni dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                           19 czerwca 2017
Sesja egzaminacyjna                                                                                       20 do 30 czerwca 2017
Sesja poprawkowa semestru letniego                                                         4 do 17 września 2017

10 listopada 2016 r. (czwartek) zajęcia dydaktyczne na st.stacjonarnych odbędą się wg planu piątkowego.
21 grudnia 2016 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbędą się wg planu piątkowego.
9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne na st.stacjonarnych odbędą się wg planu piątkowego.
 


Uroczystość Święta UKSW poprzedzi Msza Święta w kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w dn. 28 maja o godz. 9.00

 

Kalendarz akademicki 2015/2016

Kalendarz akademicki 2014/2015 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2013/2014 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2012/2013

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach