Tryb wysokiego kontrastu

Harmonogram roku akademickiego

2019/2020

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

26-30 września 2019

- WNHiS, WPK, WMP 26 września 2019
- WPiA, WFCh 27 września 2019
- WBNS, WNP, WSR, WNH, WMCM 30 września 2019
Zajęcia na studiach niestacjonarnych 27 września 2019
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2019

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2019

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 14 października 2019 (wolny od zajęć)

Ostatni dzień zajęć I trymestru

10 grudnia 2019

Sesja egzaminacyjna I trymestru

11-22 grudnia 2019

Opłatek uniwersytecki

19 grudnia 2019

Przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 - 6 stycznia 2020

Pierwszy dzień II trymestru

7 stycznia 2020

Sesja poprawkowa I trymestru

16-23 stycznia 2020

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

31 stycznia 2020

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 03 lutego 2020
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 01 - 10 lutego 2020
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 11 - 17 lutego 2020

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 14 lutego 2020
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 18 lutego 2020
Sesja poprawkowa semestru zimowego 24 lutego - 4 marca 2020

Ostatni dzień zajęć II trymestru

23 marca 2020

Sesja egzaminacyjna II trymestru

24 marca - 2 kwietnia 2020

Pierwszy dzień zajęć III trymestru

3 kwietnia 2020

Sesja poprawkowa II trymestru

20-27 kwietnia 2020

Przerwa świąteczna 8-14 kwietnia 2020
Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne 28 maja 2020 (wolny od zajęć)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 10 czerwca 2020
Sesja egzaminacyjna 12-30 czerwca 2020

Ostatni dzień zajęć III trymestru

23 czerwca 2020

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 15 czerwca 2020
Sesja poprawkowa semestru letniego 7-16 września 2020

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

1) 10.12.2019 r. (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
poniedziałkowego;
2) 29.01. 2020 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
poniedziałkowego;
3) 30.01.2020 r. (czwartek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
poniedziałkowego;
4) 09.06.2020 r. (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg.
planu czwartkowego;
5) 10.06.2020 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
piątkowego.

 

2018/2019

  

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich: 26-28 września 2018

- WNHiS, WPK, WMP

26 września 2018

- WPiA, WFCh

27 września 2018

- WBNS, WNP, WSR, WNH

28 września 2018
Zajęcia na studiach niestacjonarnych 28 września 2018
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2018

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 8 października 2018 (wolny od zajęć)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 2 listopada 2018

Ostatni dzień zajęć I trymestru

14 grudnia 2018

Opłatek uniwersytecki 20 grudnia 2018

Sesja egzaminacyjna I trymestru

17-21 grudnia 2018

Przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019

Pierwszy dzień II trymestru

7 stycznia 2019

Sesja poprawkowa I trymestru

7-18 stycznia 2019

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych
28 stycznia 2019
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 29 stycznia do 8 lutego 2018
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

29 stycznia 2019
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 11-15 lutego 2019
SEMESTR LETNI
Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 15 lutego 2019
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 18 lutego 2019
Sesja poprawkowa semestru zimowego 25 lutego do 8 marca 2019

Ostatni dzień zajęć II trymestru

22 marca 2019

Sesja egzaminacyjna II trymestru

25-29 marca 2019

Pierwszy dzień zajęć III trymestru

1 kwietnia 2019

Sesja poprawkowa II trymestru

8-17 kwietnia 2019

Przerwa świąteczna 17-23 kwietnia 2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć 2 i 27 maja 2019
Promocje doktorskie i habilitacyjne 23 maja 2019
Święto UKSW 28 maja 2019 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim i III trymestrze 14 czerwca 2019
Sesja egzaminacyjna 17-30 czerwca 2019
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 17 czerwca 2019
Sesja poprawkowa semestru letniego 9-21 września 2019

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

 

Kalendarz akademicki 2017/2018 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2016/2017 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2015/2016

Kalendarz akademicki 2014/2015 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2013/2014 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2012/2013

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach