Tryb wysokiego kontrastu

Harmonogram roku akademickiego

2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

26-28 września 2018

- WNHiS, WPK, WMP 26 września 2018
- WPiA, WFCh 27 września 2018
- WBNS, WNP, WSR, WNH 28 września 2018
Zajęcia na studiach niestacjonarnych 28 września 2018
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2018

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 8 października 2018 (wolny od zajęć)
Dzień wolny od zajęć 2 listopada 2018

Ostatni dzień zajęć I trymestru

14 grudnia 2018

Opłatek uniwersytecki 20 grudnia 2018

Sesja egzaminacyjna I trymestru

17-21 grudnia 2018

Przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 - 2 stycznia 2019

Pierwszy dzień II trymestru

7 stycznia 2019

Sesja poprawkowa I trymestru

7-18 stycznia 2019

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

28 stycznia 2019

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 29 stycznia - 8 lutego 201
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 29 stycznia 2019
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 11-15 lutego 2019

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 15 lutego 2019
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 18 lutego 2019
Sesja poprawkowa semestru zimowego 25 lutego - 8 marca 2019

Ostatni dzień zajęć II trymestru

22 marca 2019

Sesja egzaminacyjna II trymestru

25-29 marca 2019

Pierwszy dzień zajęć III trymestru

1 kwietnia 2019

Sesja poprawkowa II trymestru

8-17 kwietnia 2019

Przerwa świąteczna 17-23 kwietnia 2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć 2 i 27 maja 2019
Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne 28 maja 2019 (wolny od zajęć)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim i III trymestrze 14 czerwca 2019
Sesja egzaminacyjna 17-30 czerwca 2019
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 17 czerwca 2019
Sesja poprawkowa semestru letniego 9-21 września 2019

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

 

2017/2018

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich: 27-29 września 2017

- WNHiS, WPK

27 września 2017

- WPiA, WFCh

28 września 2017

- WBNS, WNP, WSR, WNH

29 września 2017
Pierwszy dzień zajęć oraz Dzień Organizacyjny
na st. stacjonarnych 1 roku I stopnia na WMP
25 września 2017
Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów od 29 września 2017
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 2 października 2017

Pierwszy dzień I trymestru*

2 października 2017

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 9 października 2017 r. (wolny od zajęć)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć 31 października 2017

Ostatni dzień zajęć I trymestru

13 grudnia 2017

Opłatek uniwersytecki 21 grudnia 2017

Sesja egzaminacyjna I trymestru

14-20 grudnia 2017

Przerwa świąteczna 21 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018

Pierwszy dzień II trymestru

2 stycznia 2018

Sesja poprawkowa I trymestru

8-19 stycznia 2018

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych
29 stycznia 2018
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 30 stycznia do 9 lutego 2018
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 10-16 lutego 2018
SEMESTR LETNI
Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów od 17 lutego 2018
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 19 lutego 2018
Sesja poprawkowa semestru zimowego 26 lutego do 9 marca 2018

Ostatni dzień zajęć II trymestru

19 marca 2018

Sesja egzaminacyjna II trymestru

20-28 marca 2018

Przerwa świąteczna 29 marca do 3 kwietnia 2018

III trymestr ? praktyki studenckie

3 kwietnia do 30 czerwca 2018

Sesja poprawkowa II trymestru

9-20 kwietnia 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć 2 i 4 maja 2018
Święto UKSW oraz promocje doktorskie
i habilitacyjne
28 maja 2018 r. (wolny od zajęć)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 15 czerwca 2018
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 18-30 czerwca 2018
Sesja poprawkowa semestru letniego 3-16 września 2018
28 marca 2018 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się według planu czwartkowego

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

 

Kalendarz akademicki 2016/2017 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2015/2016

Kalendarz akademicki 2014/2015 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2013/2014 - tekst jednolity

Kalendarz akademicki 2012/2013

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach