Przejdź do treści

1. dla dziekanatów

2. dla komisji rekrutacyjnych

3. związane z jakością kształcenia

Starsze:

Dzień dobrych praktyk w UKSW – maj 2014:

4. KRK, PRK, ZSK

“Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”, 2010:

“Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji” – pod red. merytoryczną Ewy Chmieleckiej, 2009:

5. materiały z seminariów bolońskich

Seminarium 24.11.2009 w Warszawie:

Seminarium 15.01.2009 w UKSW w Warszawie:

6. inne materiały

starsze: