Ksztalcenie

Efekty kształcenia

Wydział Teologiczny

[US 36/2012 (efekty na kier. stuiów, st. dranckich i st.podypl.), US 68/2015 (efekty na kier. studiów)]

studia

Teologia – zał.1 do US 68/2015
Teologia III st. (studia doktoranckie) – zał.16 do US 36/2012
Dziennikarstwo i kom.społ. I st. – zał.2 do US 68/2015; pow.st. US 12/2009
–> Dziennikarstwo i kom.społ. I st – zał. do US 99/2016 – profil praktyczny od 2017/2018
Dziennikarstwo i kom.społ. II st. – zał.3 do US 68/2015; pow.st. US 117/2012, zm. US 179/2012
Religioznawstwo I st. – zał.4 do US 68/2015; pow.st US 80/2010

od 2019/20 na BIP UKSW zamieszczane są programy i efekty uczenia się
Komunikacja kultury i religii II st. – pow.st. US 67/2019;
Specjalistyczne studia teologiczne II st – pow.st. US 29/2019,

studia podyplomowe

Podyp.Studium Teologii – zał.1 do US 36/2012
Podyp.Studium Teologii Praktycznej – efekty oraz powołanie studiów US 172/2013
Podyp.Studium Katechetyczno-Pedagogiczne – zał.3 do US 36/2012
Podyp.Studia Mariologii  zał.4 do US 36/2012 – powołanie studiów US 108/2009
Podyp.Studia Teologii Apostolstwa zał.5 do US 36/2012 – powołanie studiów US 109/2009
Podyp.Studia Formacji Biblijnej zał.6 do US 36/2012 – powołanie studiów US 49/2009
Podyp.Studia Kierownictwa Duchowego zał.7 do US 36/2012 – powołanie studiów US 50/2009
Podyp.Studia Życia Konsekrowanego zał.8 do US 36/2012 – powołanie studiów US 110/2009
Podyp.Studia Etyki  zał.9 do US 36/2012 – powołanie studiów US 72/2009
Podyp.Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zał.10 do US 36/2012
Podyp.Studia Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji zał.11 do US 36/2012
Podyp.Studia Wychowanie do Życia w Rodzinie zał. 12 do US 36/2012
Podyp.Studia Dziennikarstwa – efekty i powołanie studiów US 29/2012
Podyp.Studia Katechezy Przedszkolnej – efekty i powołanie studiów US 103/2016
Podyp.Studia Liturgiczne – powołanie studiów US 18/2009

Wydział Prawa Kanonicznego

[US 35/2012 (studia i st. dranckie), US 62/2013 (studia i st. podypl.), US 50/2015 (studia)]

studia

Prawo kanoniczne – US 50/2015
Prawo kanoniczne III st. (studia doktoranckie) – zał.2 US 35/2012, zm. US 62/2013 – pow.st. Zarz.30/2010

studia podyplomowe

Podypl.St.”Zarządzanie i admin. w służbie charyzmatu instytutu życia konsekrowanego” – pow.st. US 15/2010
Podypl.St.”Sądownictwo i administracja w Kościele” – zał.3 US 35/2012 – pow.st. US 14/2010

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

[US 34/2012 (efekty na kier. stuiów i st. dranckich), US 49/2015 (efekty na kier. studiów)]

studia

Filozofia I st.- zał.1 do US 49/2015
Filozofia II st.- zał.2 do US 49/2015
Filozofia III st. (studia doktoranckie) – zał.3 do US 34/2012
Psychologia – zał.3 do US 49/2015
Psychologia III st. (studia doktoranckie) – zał.5 do US 34/2012
Ochrona środowiska I st.- zał.4 do US 49/2015
Ochrona środowiska II st.- zał.5 do US 49/2015 – pow.st.US49/2001(mgr)

studia podyplomowe

St. Podypl. Filozofia i Etyka – zał.1 do US 153/2012 – pow.st. US 32/2010
St.Podypl. Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień – zał.2 do US 153/2012 – powołanie studiów US 2/2006 – nowy program i efekty US 7/2021
St.Podypl. “Bioetyka i Prawo Medyczne” – zał.3 do US 153/2012 – powołanie studiów US 33/2010
St. Podypl.”Chrześcijańska Szkoła Przywództwa” – pow.st. i efekty – US 167/2014
St.Podypl. “Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” – pow.st. i efekty US 80/2016
St.Podypl. “Szkoła kreatywnych liderów” – pow.st. i efekty – US 24/2017
St.Podypl. “Skuteczna komunikacja w nowych mediach” – pow.st. i efekty US 25/2017
St.Podypl. “360 stopni w marketingu społecznym” – pow.st. i efekty US 26/2017
St.Podypl. “Terapia środowiskowa” – pow.st. i efekty US 27/2017
St.Podypl. z Otwartego Dialogu i rozwoju sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego – pow.st. i efekty US 126/2018

nowe studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

St.Podypl.”Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”- US 41/2020 – pow.st. Zarz.29/2020
St.Podypl.”Psychoterapia dzieci i młodzieży”- US 40/2020 – pow.st. Zarz.28/2020

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

[US 26/2012 (efekty na kier. stuiów i st. dranckich.), US 71/2014 (efekty na kier. studiów), US 48/2015 (efekty na niektórych kier. studiów)]

studia

  • Obecnie na WSE – Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. – zał.4 do US 48/2015 – pow.st. US 51/2012, zm. US 72/2014
Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. – efekty i pow.st. US 56/2016
Ekonomia I st. – zał.5 do US 48/2015 – pow.st. US 89/2011, zm. US 103/2011 –> profil praktyczny od 2018/19 – US125/2017
Ekonomia menedźerska II st. – efekty i pow.st. US 45/2017
Socjologia I st. – zał.2 do US 71/2014 – pow.st.US 28/2000
Socjologia II st. – zał.3 do US 71/2014 – pow.st.(zaocz.mgr) US 37/2000
Socjologia III st. (studia doktoranckie) – US 33/2012
Europeistyka I st. – zał.4 do US 71/2014 – pow.st. US 42/2008
Europeistyka II st. – zał.5 do US 71/2014 – pow.st. US 72/2011
Politologia I st – zał.6 do US 71/2014
Politologia II st. – zał.7 do US 71/2014 – pow.st.ekstern.mgr US 7/2005
Nauki o polityce III st.  (studia doktoranckie) – zał. 18 do US 26/2012
Praca socjalna I st. – zał.8 do US 71/2014 – pow.st. US 43/2010; zm US 83/2011

  • Obecnie na WNHS – Wydziale Nauk Historycznych

Historia sztuki I st – zał.1 do US 48/2015
Historia sztuki II st. – zał.2 do US 48/2015
Archeologia I st. – zał.11 do US 71/2014 – pow.st. US 6/2006
Archeologia II st. – zał.12 do US 71/2014
Archeologia III st. (studia doktoranckie) – US 62/2016 – pow.st. Zarz.15/2016
Historia I st. – zał.13 do US 71/2014
Historia II st. – zał.14 do US 71/2014
Historia III st. (studia doktoranckie) – zał. 17 do US 26/2012
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I st. – efekty i pow.st. US 89/2014
Historia cywilizacji śródziemnomorskiej I st. – pow.st. US 91/2014; wcześniej jako specjalność na kierunku historia – pow.st. US 7/2006
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st. – pow.st US 56/2018
Ochrona dóbr kultury i środowiska I st. – US 93/2015 – pow.st. US 45/2011

studia podyplomowe

St.Podypl.”Badania i Ochrona Zabytków Warszawy i Mazowsza” – pow.st. US 71/2009
St.Podypl.”Historia i społeczeństwo” – pow.st. US 5/2012
St.Podypl.”Zarządzanie zbiorami i instytucją muzealną” – pow.st. US 17/2012
St.Podypl.”Organizacja wystaw i wydawnictw w muzeach” – pow.st. US 18/2012
St.Podypl.”Zarządanie i polityką publiczną” – pow.st. US 18/2015
St.Podypl.”Ewaluacja zorientowana na rozwój” – pow.st. US 81/2016
St.Podypl.”Projektowanie innowacji” – pow.st. US 104/2016
St.Podypl.”Historia wojskowości polskiej w XIX i XX w.” – pow.st. US 67/2017
St.Podyplomowe dla Menadżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia – pow.st. US 12/2018
St.Podypl.”Geoinformatyka i geostatystyka” – pow.st. US 28/2018
St.Podypl.”Współczesne migracje.Tożsamość i bezpieczeństwo Europy” – pow.st. US 29/2018

nowe studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

St.podypl.”Genealogia. Teoria i praktyka”- US 206/2019 – pow.st. Zarz.53/2019

Wydział Prawa i Administracji

[US 53/2012 (efekty na kier. stuiów i st.podypl.), US 64/2013 (efekty na kier. studiów), US 69/2015 (efekty na niektórych kier. studiów)]

studia

Prawo – zał.3 do US 69/2015
Administracja I st. – zał.1 do US 69/2015 – pow.st.zawodowych US 48/2001
Administracja II st. – zał.2 do US 69/2015 – pow.st. US 43/2005
Stosunki międzynarodowe I st. – zał.4 do US 64/2013 – pow.st. US 38/2007 
–> profil praktyczny (od 2018/19) – zał.1 do US 129/2017
Stosunki międzynarodowe II st. – zał.5 do US 64/2013 – pow.st. US 25/2009 
–> profil praktyczny (od 2018/19) – zał.2 do US 129/2017
Człowiek w cyberprzestrzeni I st. – pow.st. US 30/2016
Prawo III st. (studia doktoranckie) – US 39/2016 – pow.st. Zarz 9/2016

od 2019/20 na BIP UKSW zamieszczane są programy i efekty uczenia się
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II st. – pow.st. US 25/2019

studia podyplomowe

St.podypl.”E-administracja” – zał.6 do US 53/2012
St.podypl.”Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” – zał.7 do US 53/2012 – pow.st. US 5/2006 – od r. 2019/2020 efekty uczenia się w US 194/2019
St.podypl.”Zintegrowane systemy zarządzania” – zał.8 do US 53/2012
St.podypl.”Prawo wyborcze” – pow.st. US 19/2011
Podyplomowe Studium “Gospodarka Nieruchomościami” – pow.st.i efekty US 141/2013
St.podypl.”Prawo dowodowe” – pow.st.i efekty  US 65/2013
St.podypl.”Business Law” – pow.st.i efekty US 6/2014
St.podypl.”Prawno-gospodarcze aspekty zarządzania parafią” – pow.st.i efekty US 71/2015
St.podypl.”Przestępczość gospodarcza i skarbowa” – pow.st.i efekty US 70/2015
St.podypl.”Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych” – pow.st.i efekty US 126/2015
St.podypl.”Człowiek w cyberprzestrzeni” – pow.st.i efekty US 127/2015
St.podypl.”Ochrona danych osobowych w Kościele” – pow.st.i efekty US 11/2018

studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

St.podypl.”Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie”- pow.st.i efekty uczenia się w US 196/2019
St.podypl.”Analityka danych w sektorze publicznym”- pow.st.i efekty uczenia się w US 197/2019

Wydział Nauk Humanistycznych

[US 38/2012 (efekty na kier. studiów i st.podypl.), US 61/2013 (efekty na kier. studiów i st.podypl.), US 113/2013 (efekty na kier. studiów i st. podypl.), US 73/2014 (efekty na kier. studiów i st. podypl.), US 66/2015 (efekty na kier. studiów)]

studia

Filologia polska I st. – zał.1 do US 66/2015
Filologia polska II st. – zał.2 do US 66/2015 – pow.st. US 103/2008
Kulturoznawstwo I st. – zał.3 do US 66/2015 – pow.st. US 69/2007
Kulturoznawstwo II st. – zał.4 do US 66/2015 – pow.st. US 11/2009
Filologia, sp. Klasyczna I st. – zał.5 do US 66/2015 – pow.st. US 4/2009
Filologia, sp. Klasyczna II st. – zał.6 do US 66/2015 – pow.st. US 113/2011 – od r.a. 2013/2014
Filologia, sp. Włoska I st. – zał.5 do US 66/2015 – pow.st. US 64/2015 od r.a. 2015/2016
Filologia, sp. Włoska II st. – zał.do US 33/2018 – pow.st. US 118/2018 – od r.a. 2018/2019
Literaturoznawstwo III st. (studia doktoranckie) – zał.do US 73/2014 – powołane Zarz.38/2014
Muzeologia I st. – efekty i pow.st. US 124/2015

studia podyplomowe

Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego – zał.7 do US 38/2012
Podyplomowe Studium Logopedyczne – zał.8 do US 38/2012
SP “Zarządzanie kulturą” – zał.9 do US 38/2012 – pow.st. US 104/2008
SP “Turystyka kulturowa – Mazowsze” – US 115/2012 – pow.st. US 114/2012
SP “Wiedza o teatrze” – efekty i pow.st. US 168/2012; zm US 177/2012
Instruktorskie Studia Podyplomowe “Teatr” – pow.st. US 46/2011
SP “Wiedza o kulturze – dziedzictwo kultury w regionie” – pow.st. US 60/2011
Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie j.polskiego jako obcego – efekty i pow.st. US 108/2013

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

[US 40/2012 (efekty na kierunkach stuiów, bez dr), US 114/2013 (efekty na kierunkach studiów bez dr, plus podypl.), US 50/2014 (efekty na studiach dr), US 67/2015 (efekty na aktualnych kierunkach studiów), US 55/2018 (efekty dla Informatyki)]

studia

Chemia I st. – zał.1 do US 67/2015, pow.st. US 8/2013
Chemia II st. – zał.2 do US 67/2015, powst. US 25/2001 (mgr)
Fizyka I st. – zał.3 do US 67/2015, pow.st. US 47/2009
Fizyka II st. – zał.4 do US 67/2015, pow.st. US 24/2001 (mgr)
Fizyka III st. (studia doktoranckie), zał.1 do US 50/2014, pow.st. Zarz.26/2014
Nauki ścisłe I st. – zał.4 do US 114/2013, pow.st. makrokierunku US 27/2001
Informatyka I st. – zał.1 do US 55/2018, pow.st. US 7/2008
Informatyka II st. – zał.2 do US 55/2018, pow.st. US 7/2008
Informatyka z ekonometrią I st. – zał.7 do US 114/2013; (pow.st. zawodowych US 26/2001; mgr US 19/2003)
Matematyka I st. – zał.7 do US 67/2015, pow.st. US 7/1999/U
Matematyka II st. – zał.8 do US 67/2015
Matematyka III st. (studia doktoranckie), zał.2 do US 50/2014, pow.st. Zarz.25/2014

studia podyplomowe

Studia Podyplomowe z Matematyki – zał.10 do US 114/2013
Podyplomowe “Statystyka medyczna” – efekty i pow.st. US 13/2018

Wydział Nauk Pedagogicznych

[US 39/2012 (kierunek studiów), US 45/2013 (kierunek studiów)]

studia

Pedagogika I st. – zał.1 do US 45/2013
Pedagogika II st. – zał.2 do US 45/2013, pow.st. US 81/2008 (stac.), US 86/2008 (nst.); pow.st US 44/2005 (uzup.mgr zaocz.); pow.st US 50/2001(mgr)
Pedagogika specjalna I st. – efekty i pow.st. US 155/2013 -> przekszt. w jednolite mgr Zarz.24/2019 (efekty uczenia się dostępne na BIP UKSW)

od 2019/20 na BIP UKSW zamieszczane są programy i efekty uczenia się
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite st. mgr – Zarz.28/2019
Pedagogika specjalna – jednolite st. mgr – Zarz.28/2019

studia podyplomowe

St.Podypl. nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne – US 94/2014, pow.st. US 52/2012
St.Podypl. “Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną” – US 9/2013, pow.st. US 10/2009
St.Podypl. “Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy” – US 49/2014, pow.st. US 25/2010
St.Podypl.”Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych” – US 35/2013
St.Podypl.”Oligofrenopedagogika – nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie” – US 36/2013
St.Podypl. “Zarządzenie Oświatą” – US 188/2012
St.Podypl. “Poradnictwo zawodowe otwrte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” – US 166/2014
St.Podypl. “Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika” – US 96/2015
St.Podypl. “Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – US 82/2016
SP z zakresu tyflopedagogiki – pow.st. US 20/2004, gdy pedagog. była na WNH

nowe studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

St.podypl.”Edukacja włączająca”- US 269/2019 – pow.st. Zarz.5/2020
St.podypl.”Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną”- US 270/2019 – pow.st. Zarz.6/2020 St.podypl.”Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym”- US 271/2019 – pow.st. Zarz.7/2020

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

[US 27/2012 (studia), US 63/2013 (studia), US 94/2015 (studia)]

studia

Biologia I st. – zał.1 do US 94/2015, pow. wydziału z przejęciem kierunku z WFCh US 67/2009
Biologia II st. – zał.2 do US 94/2015
Inżynieria środowiska I st. – zał.3 do US 94/2015, pow.st.na WMP US 51/2007; przen.na WBNS US 67/2009
–>Inżynieria środowiska I st. – US 39/2017 profil praktyczny od 2017/2018
Inżynieria środowiska II st. – pow.st.i efekty US 57/2016 – od r.akad.2017/2018

studia podypomowe

St.Podypl. “Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie Life science” – pow.st. US 58/2016
St.Podypl. “Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym” – pow.st. US 59/2016
St.Podypl. “Zarządzanie energią i inwestycje w technologie energetyki odnawialnej” – pow.st. US 60/2016
St.Podypl. “Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science” – pow.st. US 222/16

Wydział Studiów nad Rodziną

powołanie wydziału z przejęciem kierunku z WT US 25/2008

studia

Nauki o rodzinie I st. – zał.1 do US 111/2013, poprzednio US 37/2012
Nauki o rodzinie II st. – zał.2 do US 111/2013, poprzednio US 37/2012

studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Nauki o rodzinie -pow.st. US 85/2012
Coach rodzinny – pow.st. US 154/14
St.Pod. “Zarzdzanie własnym biznesem” – pow.st. US 97/2015
St.Pod. “Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu” – pow.st. US 228/2016
St.Pod. “Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia” – pow.st. US 120/2017

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
[powołanie US 2/2018 z dn.18.01.2018 – od r. akad. 2018/19]

studia

Kierunek lekarski jedn.st.mgr, profil praktyczny – efekty i pow.st. US 4/2018
Pielęgniarstwo I stopnia, prof. praktyczny – US 107/2018, pow.st. US 16/2018

od 2019/20 na BIP UKSW zamieszczane są programy i efekty uczenia się