Przejdź do treści

Stare uchwały w sprawie utworzenia studiów i ich efekty kształcenia.

Od czasu wprowadzenia Ustawy 2.0 efekty uczenia się są częścią programów studiów uchwalanych przez Senat Uczelni (już nie Radę Wydziału) i od 2019 roku dostępne są na BIP – link

[US 36/2012 (efekty na kier. stuiów, st. dranckich i st.podypl.), US 68/2015 (efekty na kier. studiów)]

Studia

od 2019/20 na BIP UKSW zamieszczane są programy i efekty uczenia się
Komunikacja kultury i religii II st. – pow.st. US 67/2019;
Specjalistyczne studia teologiczne II st – pow.st. US 29/2019

Studia podyplomowe

 • Podyp.Studium Teologii – zał.1 do US 36/2012
 • Podyp.Studium Teologii Praktycznej – efekty oraz powołanie studiów US 172/2013
 • Podyp.Studium Katechetyczno-Pedagogiczne – zał.3 do US 36/2012
 • Podyp.Studia Mariologii  zał.4 do US 36/2012 – powołanie studiów US 108/2009
 • Podyp.Studia Teologii Apostolstwa zał.5 do US 36/2012 – powołanie studiów US 109/2009
 • Podyp.Studia Formacji Biblijnej zał.6 do US 36/2012 – powołanie studiów US 49/2009
 • Podyp.Studia Kierownictwa Duchowego zał.7 do US 36/2012 – powołanie studiów US 50/2009
 • Podyp.Studia Życia Konsekrowanego zał.8 do US 36/2012 – powołanie studiów US 110/2009
 • Podyp.Studia Etyki  zał.9 do US 36/2012 – powołanie studiów US 72/2009
 • Podyp.Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zał.10 do US 36/2012
 • Podyp.Studia Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji zał.11 do US 36/2012
 • Podyp.Studia Wychowanie do Życia w Rodzinie zał. 12 do US 36/2012
 • Podyp.Studia Dziennikarstwa – efekty i powołanie studiów US 29/2012
 • Podyp.Studia Katechezy Przedszkolnej – efekty i powołanie studiów US 103/2016
 • Podyp.Studia Liturgiczne – powołanie studiów US 18/2009

[US 35/2012 (studia i st. dranckie), US 62/2013 (studia i st. podypl.), US 50/2015 (studia)]

Studia

Studia podyplomowe

 • Podypl.St.”Zarządzanie i admin. w służbie charyzmatu instytutu życia konsekrowanego” – pow.st. US 15/2010
 • Podypl.St.”Sądownictwo i administracja w Kościele” – zał.3 US 35/2012 – pow.st. US 14/2010

[US 34/2012 (efekty na kier. stuiów i st. dranckich), US 49/2015 (efekty na kier. studiów)]

Studia

Studia podyplomowe

 • St. Podypl. Filozofia i Etyka – zał.1 do US 153/2012 – pow.st. US 32/2010
 • St.Podypl. Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień – zał.2 do US 153/2012 – powołanie studiów US 2/2006 – nowy program i efekty US 7/2021
 • St.Podypl. “Bioetyka i Prawo Medyczne” – zał.3 do US 153/2012 – powołanie studiów US 33/2010
 • St. Podypl.”Chrześcijańska Szkoła Przywództwa” – pow.st. i efekty – US 167/2014
 • St.Podypl. “Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” – pow.st. i efekty US 80/2016
 • St.Podypl. “Szkoła kreatywnych liderów” – pow.st. i efekty – US 24/2017
 • St.Podypl. “Skuteczna komunikacja w nowych mediach” – pow.st. i efekty US 25/2017
 • St.Podypl. “360 stopni w marketingu społecznym” – pow.st. i efekty US 26/2017
 • St.Podypl. “Terapia środowiskowa” – pow.st. i efekty US 27/2017
 • St.Podypl. z Otwartego Dialogu i rozwoju sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego – pow.st. i efekty US 126/2018

nowe studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

[US 26/2012 (efekty na kier. stuiów i st. dranckich.), US 71/2014 (efekty na kier. studiów), US 48/2015 (efekty na niektórych kier. studiów)]

Studia

Obecnie na WSE – Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Obecnie na WNHS – Wydziale Nauk Historycznych

 • Historia sztuki I st – zał.1 do US 48/2015
 • Historia sztuki II st. – zał.2 do US 48/2015
 • Archeologia I st. – zał.11 do US 71/2014 – pow.st. US 6/2006
 • Archeologia II st. – zał.12 do US 71/2014
 • Archeologia III st. (studia doktoranckie) – US 62/2016 – pow.st. Zarz.15/2016
 • Historia I st. – zał.13 do US 71/2014
 • Historia II st. – zał.14 do US 71/2014
 • Historia III st. (studia doktoranckie) – zał. 17 do US 26/2012
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I st. – efekty i pow.st. US 89/2014
 • Historia cywilizacji śródziemnomorskiej I st. – pow.st. US 91/2014; wcześniej jako specjalność na kierunku historia – pow.st. US 7/2006
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st. – pow.st US 56/2018
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska I st. – US 93/2015 – pow.st. US 45/2011

Studia podyplomowe

 • St.Podypl.”Badania i Ochrona Zabytków Warszawy i Mazowsza” – pow.st. US 71/2009
 • St.Podypl.”Historia i społeczeństwo” – pow.st. US 5/2012
 • St.Podypl.”Zarządzanie zbiorami i instytucją muzealną” – pow.st. US 17/2012
 • St.Podypl.”Organizacja wystaw i wydawnictw w muzeach” – pow.st. US 18/2012
 • St.Podypl.”Zarządanie i polityką publiczną” – pow.st. US 18/2015
 • St.Podypl.”Ewaluacja zorientowana na rozwój” – pow.st. US 81/2016
 • St.Podypl.”Projektowanie innowacji” – pow.st. US 104/2016
 • St.Podypl.”Historia wojskowości polskiej w XIX i XX w.” – pow.st. US 67/2017
 • St.Podyplomowe dla Menadżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia – pow.st. US 12/2018
 • St.Podypl.”Geoinformatyka i geostatystyka” – pow.st. US 28/2018
 • St.Podypl.”Współczesne migracje.Tożsamość i bezpieczeństwo Europy” – pow.st. US 29/2018

nowe studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

St.podypl.”Genealogia. Teoria i praktyka”- US 206/2019 – pow.st. Zarz.53/2019

[US 53/2012 (efekty na kier. stuiów i st.podypl.), US 64/2013 (efekty na kier. studiów), US 69/2015 (efekty na niektórych kier. studiów)]

Studia

Studia podyplomowe

 • St.podypl.”E-administracja” – zał.6 do US 53/2012
 • St.podypl.”Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” – zał.7 do US 53/2012 – pow.st. US 5/2006 – od r. 2019/2020 efekty uczenia się w US 194/2019
 • St.podypl.”Zintegrowane systemy zarządzania” – zał.8 do US 53/2012
 • St.podypl.”Prawo wyborcze” – pow.st. US 19/2011
  Podyplomowe Studium “Gospodarka Nieruchomościami” – pow.st.i efekty US 141/2013
 • St.podypl.”Prawo dowodowe” – pow.st.i efekty  US 65/2013
 • St.podypl.”Business Law” – pow.st.i efekty US 6/2014
 • St.podypl.”Prawno-gospodarcze aspekty zarządzania parafią” – pow.st.i efekty US 71/2015
 • St.podypl.”Przestępczość gospodarcza i skarbowa” – pow.st.i efekty US 70/2015
 • St.podypl.”Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych” – pow.st.i efekty US 126/2015
 • St.podypl.”Człowiek w cyberprzestrzeni” – pow.st.i efekty US 127/2015
 • St.podypl.”Ochrona danych osobowych w Kościele” – pow.st.i efekty US 11/2018

studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

 • St.podypl.”Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie”- pow.st.i efekty uczenia się w US 196/2019
 • St.podypl.”Analityka danych w sektorze publicznym”- pow.st.i efekty uczenia się w US 197/2019

[US 38/2012 (efekty na kier. studiów i st.podypl.), US 61/2013 (efekty na kier. studiów i st.podypl.), US 113/2013 (efekty na kier. studiów i st. podypl.), US 73/2014 (efekty na kier. studiów i st. podypl.), US 66/2015 (efekty na kier. studiów)]

Studia

Studia podyplomowe

 • Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego – zał.7 do US 38/2012
 • Podyplomowe Studium Logopedyczne – zał.8 do US 38/2012
 • SP “Zarządzanie kulturą” – zał.9 do US 38/2012 – pow.st. US 104/2008
 • SP “Turystyka kulturowa – Mazowsze” – US 115/2012 – pow.st. US 114/2012
 • SP “Wiedza o teatrze” – efekty i pow.st. US 168/2012; zm US 177/2012
 • Instruktorskie Studia Podyplomowe “Teatr” – pow.st. US 46/2011
 • SP “Wiedza o kulturze – dziedzictwo kultury w regionie” – pow.st. US 60/2011
 • Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie j.polskiego jako obcego – efekty i pow.st. US 108/2013

[US 40/2012 (efekty na kierunkach stuiów, bez dr), US 114/2013 (efekty na kierunkach studiów bez dr, plus podypl.), US 50/2014 (efekty na studiach dr), US 67/2015 (efekty na aktualnych kierunkach studiów), US 55/2018 (efekty dla Informatyki)]

Studia

Studia podyplomowe

 • Studia Podyplomowe z Matematyki – zał.10 do US 114/2013
 • Podyplomowe “Statystyka medyczna” – efekty i pow.st. US 13/2018

[US 39/2012 (kierunek studiów), US 45/2013 (kierunek studiów)]

Studia

 • Pedagogika I st. – zał.1 do US 45/2013
 • Pedagogika II st. – zał.2 do US 45/2013, pow.st. US 81/2008 (stac.), US 86/2008 (nst.); pow.st US 44/2005 (uzup.mgr zaocz.); pow.st US 50/2001(mgr)
 • Pedagogika specjalna I st. – efekty i pow.st. US 155/2013 -> przekszt. w jednolite mgr Zarz.24/2019 (efekty uczenia się dostępne na BIP UKSW)

od 2019/20 na BIP UKSW zamieszczane są programy i efekty uczenia się

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite st. mgr – Zarz.28/2019
 • Pedagogika specjalna – jednolite st. mgr – Zarz.28/2019

Studia podyplomowe

 • St.Podypl. nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne – US 94/2014, pow.st. US 52/2012
 • St.Podypl. “Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną” – US 9/2013, pow.st. US 10/2009
 • St.Podypl. “Poradnictwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy” – US 49/2014, pow.st. US 25/2010
 • St.Podypl.”Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych” – US 35/2013
 • St.Podypl.”Oligofrenopedagogika – nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie” – US 36/2013
 • St.Podypl. “Zarządzenie Oświatą” – US 188/2012
 • St.Podypl. “Poradnictwo zawodowe otwrte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” – US 166/2014
 • St.Podypl. “Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika” – US 96/2015
 • St.Podypl. “Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – US 82/2016
 • SP z zakresu tyflopedagogiki – pow.st. US 20/2004, gdy pedagog. była na WNH

nowe studia podyplomowe od 2019/20 i ich efekty uczenia się

 • St.podypl.”Edukacja włączająca”- US 269/2019 – pow.st. Zarz.5/2020
 • St.podypl.”Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną”- US 270/2019 –pow.st. Zarz.6/2020 St.podypl.”Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym”- US 271/2019 – pow.st. Zarz.7/2020

[US 27/2012 (studia), US 63/2013 (studia), US 94/2015 (studia)]

Studia

 • Biologia I st. – zał.1 do US 94/2015, pow. wydziału z przejęciem kierunku z WFCh US 67/2009
 • Biologia II st. – zał.2 do US 94/2015
 • Inżynieria środowiska I st. – zał.3 do US 94/2015, pow.st.na WMP US 51/2007; przen.na WBNS US 67/2009
 • Inżynieria środowiska I st. – US 39/2017 profil praktyczny od 2017/2018
 • Inżynieria środowiska II st. – pow.st.i efekty US 57/2016 – od r.akad.2017/2018

Studia podypomowe

 • St.Podypl. “Marketing, reklama i zarządzanie w dziedzinie Life science” – pow.st. US 58/2016
 • St.Podypl. “Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami w ujęciu technologiczno-ekonomicznym” – pow.st. US 59/2016
 • St.Podypl. “Zarządzanie energią i inwestycje w technologie energetyki odnawialnej” – pow.st. US 60/2016
 • St.Podypl. “Dziennikarstwo naukowe w dziedzinie Life science” – pow.st. US 222/16

powołanie wydziału z przejęciem kierunku z WT US 25/2008

Studia

Studia podyplomowe

 • Podyplomowe Studia Nauki o rodzinie -pow.st. US 85/2012
 • Coach rodzinny – pow.st. US 154/14
 • St.Pod. “Zarzdzanie własnym biznesem” – pow.st. US 97/2015
 • St.Pod. “Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu” – pow.st. US 228/2016
 • St.Pod. “Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia” – pow.st. US 120/2017

[powołanie US 2/2018 z dn.18.01.2018 – od r. akad. 2018/19]

Studia

 • Kierunek lekarski jedn.st.mgr, profil praktyczny – efekty i pow.st. US 4/2018
 • Pielęgniarstwo I stopnia, prof. praktyczny – US 107/2018, pow.st. US 16/2018

od 2019/20 na BIP UKSW zamieszczane są programy i efekty uczenia się