Przejdź do treści

Poprzednie lata

Więcej o historii UKSW w liczbach na stronie muzeum UKSW

Wszelkie dane statystyczne podawane do 2018 roku do informacji są według stanu na dzień:
– 30 listopada – studenci
– 31 grudnia – słuchacze podyplomowi i doktoranci
na podstawie raportów sporządzanych dla Głównego Urzędu Statystycznego;
natomiast od 2019 roku wszystkie dane są na ostatni dzień roku kalendarzowego – 31 XII