Ksztalcenie

Statystyki studenckie

  • ogólne liczby studentów, słuchaczy, wydziałów w latach 1999-2020pobierz
  • 2020/2021 – statystyki studenckie z podziałem na wydziały, poziom i formy według sprawozdania GUS na dzień 31 XII 2020
poprzednie lata
  • 2019/2020 – statystyki studenckie z podziałem na wydziały, poziom i formy według sprawozdania GUS na dzień 31 XII 2019
  • 2018/2019 – statystyki studenckie z podziałem na wydziały, poziom i formy według sprawozdania GUS na dzień 31 XII 2018
  • 2017/2018 – statystyki studenckie z podziałem na wydziały, poziomy i formy według sprawozdania GUS na dzień 31 XI 2017
  • 2016/2017 – statystyki studenckie z podziałem na wydziały, poziomy i formy według sprawozdania do Gus na dzień 31 XII 2016
  • 2015/2016 – statystyki studenckie z podzialem na wydziały, poziomy i formy według sprawozdania do Gus na dzień 31 XII 2015
  • 2014/2015 – statystyki studenckie według Wydziałów, poziomów kształcenia i form studiów według sprawozdania do Gus na dzień 31 XII 2014
  • 2013/2014 – liczba studentów i doktorantów według sprawozdania do Gus na dzień 31 XII 2013 z podziałem na WYDZIAŁY
  • 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 – statystyki studenckie z podziałem na wydziały

więcej o historii UKSW w liczbach na stronie muzeum UKSW

tabela - kierunki

Wszelkie dane statystyczne podawane do 2018 roku do informacji są według stanu na dzień:
– 30 listopada – studenci
– 31 grudnia – słuchacze podyplomowi i doktoranci
na podstawie raportów sporządzanych dla Głównego Urzędu Statystycznego
;

natomiast od 2019 roku wszystkie dane są na ostatni dzień roku kalendarzowego.