Ksztalcenie

Kształcenie na odległość

z wykorzystaniem metod i technik informatycznych

1. przepisy na stałe

rozwiń
 • zalecane narzędzia IT do pracy zdalnej – link
 • § 11 Regulaminu Studiów – zob.
 • § 12 Rozporządzenia ws. studiów – por. zakładka Pensum
 • § 57 Regulaminu pracy – por. zakładka Pensum

 • REGULAMIN KSZTAŁCENIA ZDALNEGOlink
  • oświadczenie o samodzielności pracy/zaliczenia – zał. 1
  • oświadczenie o samodzielności pracy dyplomowej – zał. 2
  • klauzula informacyjna – zał. 3
  • wniosek o egzamin dyplomowy zdalny – zał. 4

2. przepisy związane z COVID-19

rozwiń
2021/20222020/20212019/2020
 • Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni KRASP – POBIERZ, link
 • Wytyczne MEiN dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 – link

 • Decyzja 9/2021 ws. procedury przygotowywania obciążeń dydaktycznych kadry akademickiej i planowania zajęć dla studentów prowadzonych metodą i technikami kształcenia na odległość w roku akademickim 2021/2022

bieżące:

 • Zarządzenie Nr 24/2021 Rektora UKSW z dn. 08.04.2021 ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych w UKSW w dniach 10-18.04.2021 r. – nie obowiązuje § 1 ust. 2 oraz § 4 Zarządzenia 14/2021
 • Zarządzenie Nr 22/2021 Rektora UKSW z dn. 26.03.2021 ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych w UKSW w dniach 27.03 – 9.04.2021 r. – nie obowiązuje § 1 ust. 2 oraz § 4 Zarządzenia 14/2021
 • Zarządzenie Nr 21/2021 Rektora UKSW z dn. 16.03.2021 ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych w UKSW w dniach 15-26.03.2021 r. – nie obowiązuje § 1 ust. 2 oraz § 4 Zarządzenia 14/2021
 • Zarządzenie 14/2021 Rektora UKSW z dn. 03.02.2021 ws. organizacji zajęć dydaktycznych w UKSW w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
  • zał. 1 – zasady realizacji zajęć zdalnych oraz zaliczeń i egzaminów (pobierz)
  • zał. 2 – ewidencja zajęć zdalnych (excel)
   należy przysłać do DKs do dn. 30.06.2020
  • zał. 3 – wykaz zajęć w formie stacjonarnej (word)
   za zgodą prorektora wydane w formie Zarządzenia Dziekana do dn. 12.02.2020

wcześniejsze:

 • Zarządzenie Rektora UKSW Nr 81/2020  ws. organizacji  zajęć dydaktycznych  w UKSW
  w dniach 30.11.-22.12.2020 – w tym czasie nie obowiązuje § 1 ust. 2 oraz § 4 Zarządzenia 55/2020,
  a Zarz. 66/2020 traci moc
 • Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora UKSW z dn. 15.10.2020 ws.
  prowadzenia zajęć dydaktycznych w UKSW w dniach 16.10.-29.11.2020 r. – nie obowiązuje § 1 ust. 2 oraz § 4 Zarządzenia 55/2020
 • Zarządzenie nr 55/2020 Rektora UKSW ws. organizacji  zajęć dydaktycznych  w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie  w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, zm. Zarz. nr 1/2021 z dn. 05.01.2021 – tekst ujednolicony
  • zał. 1 – ewidencja zajęć zdalnych – należy przysłać plik excel zbiorczy dla całego wydziału do DKs do dn. 22.02.2021

3. zalecenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

rozwiń
 • Praca zdalna a ODO w UKSW – link
 • Wskazówki IRSW:
  • ze sprzętu służbowego należy korzystać wyłącznie w celach związanych z wykonywaną pracą,
  • każdy pracodawca powinien określić procedury związane z instalowaniem aplikacji i programów na sprzęcie służbowym,
  • wszyscy pracownicy powinni zwracać uwagę na dostępne aktualizacje oprogramowania,
  • należy się zawsze upewnić czy program antywirusowy działa poprawnie,
  • po zakończeniu pracy należy pamiętać o bezpiecznym wylogowaniu się ze wszystkich kont,
  • w przypadku konieczności niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe należy rozważyć bezpieczne przechowanie takich dokumentów do momentu powrotu do biura i zniszczenia ich w niszczarce,
  • pracownik powinien pamiętać o zasadach dotyczących zmiany hasła, zgodnie z przyjętymi na uczelni, w polityce przetwarzania danych osobowych, regułami,
  • podczas przesyłania danych osobowych pocztą elektroniczną należy rozważyć konieczność szyfrowania załączników (zgodnie z obowiązującymi procedurami na uczelni), zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy oraz w uzasadnionych przypadkach użyć opcji UDW – Ukryte do wiadomości
  • w przypadku szyfrowania załączników nigdy nie przysyłaj wiadomości razem z hasłem, hasło powinno być przekazane inną metodą np. sms lub telefonicznie.
  • nigdy nie należy używać prywatnej poczty do celów służbowych ani służbowej poczty do celów prywatnych,
  • w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości nie należy otwierać żadnych załączników lub linków,
  • nie należy korzystać z komunikatorów internetowych w celach służbowych,
  • nie należy korzystać z otwartych WIFI,
  • należy wykorzystywać tylko te platformy lub narzędzia do e-learningu, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, które zostały wdrożone na uczelni,

link do pełnego artykułu

Warto zachować czujność aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, czyli naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 pkt 12. RODO).

Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu, np. przez wysłanie danych osobowych studenta do niewłaściwego adresata, zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem.

Naruszenie dostępności, czyli utraty lub zniszczenia danych może polegać na usunięciu danych studentów, wyników ich zaliczeń, egzaminów z platformy. Natomiast z naruszeniem integralności danych, polegającym na nieautoryzowanej modyfikacji treści danych osobowych, możemy mieć do czynienia w przypadku nieautoryzowanej zmiany danych studentów w ramach grup, zamianie wyników zaliczeń i egzaminów.