Przejdź do treści

Dyscypliny


Z jednej strony pod hasłem dyscyplina kryją się: nauka i pracownicy, którzy przypisują się do dyscyplin, w ramach których publikują, prowadzą działalność badawczą.
W UKSW nad badaniami naukowymi oraz ewaluacją dyscyplin czuwają
Dyrektorzy Instytutów.


Z drugiej zaś określa się udział procentowy dyscyplin w programie studiów na określonym kierunku, stopniu i profilu z zaznaczeniem
dyscypliny wiodącej.
W UKSW za organizację kształcenia oraz nadzór nad dobrą jakością dydaktyki odpowiadają Kierownicy Kierunków.

Nad prawidłową współpracą między Dyrektorami Instytutów i Kierownikami Kierunków czuwa Dziekan.

Kliknij w obraz, aby go powiększyć

Wydziały i kierunki


WT —> www
Dziekan – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

   • Instytut Nauk Teologicznych
   ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. uczelni


  • Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
   dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. uczelni


   • teologia jednolite magisterskie (st, nst)
   Kierownik Kierunku –
   ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100%
  • specjalistyczne studia teologiczne II
   (st-pol i ang, nst-ang)
   Kierownik Kierunku –
   ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100%
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   I i II (st) [od 2017/18 I profil praktyczny]
   Kierownik kierunku –
   ks. dr hab. Rafał Leśniczak
   dyscyplina wiodąca – nauki o komunikacji społecznej i mediach 100%
  • chrześcijańska turystyka religijna I (st) [od 2022/23]
   Kierownik kierunku –
   dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100%
  • religioznawstwo I (st)
   dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 100% – wygaszoneWPK —> www
Dziekan – ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni

   • Instytut Prawa Kanonicznego
   ks. dr hab. Marka Saj, prof. uczelni


   • prawo kanoniczne
   jednolite magisterskie (st, nst)
   Kierownik Kierunku – ks. dr Rafał Kamiński
   dyscyplina wiodąca – prawo kanoniczne 100%

WFCH —> www
Dziekan – ks. dr hab. Maciej Bała, prof. uczelni

 

  • Instytut Filozofii
   ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. uczelni


  • Instytut Psychologii
   dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni


  • psychologia jednolite magisterskie (st, nst)
   Kierownik Kierunku – dr Jarosław Jastrzębski
   dyscyplina wiodąca – psychologia 100%
  • filozofia I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Michał Piekarski
   dyscyplina wiodąca – filozofia 100%
  • ochrona środowiska I i II (st)
   Kierownik kierunku – dr hab. Dominika Dzwonkowska
   dyscyplina wiodąca – nauki biologiczne 75%WNHIS —> www
Dziekan – ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk  • Instytut Historii
   ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki


  • Instytut Historii Sztuki
   prof. dr hab. Czesław Grajewski


  • Instytut Archeologii
   dr hab. Fabian Welc, prof. uczelni


  • bibliotekarstwo II (st) [od 2022/23]
   Kierownik Kierunku – dr Katarzyna Paduch
   dyscyplina wiodąca – historia 75%
  • historia I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Katarzyna Paduch
   dyscyplina wiodąca – historia 100%
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Małgorzata Pęgier
   dyscyplina wiodąca – historia 95%
  • historia sztuki I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Przemysław Nowogórski
   dyscyplina wiodąca – nauki o sztuce I-90%, II-95%
  • ochrona dóbr kultury i środowiska I (st)
   Kierownik kierunku – dr Katarzyna Ponińska
   dyscyplina wiodąca – nauki o sztuce 54%
  • archeologia I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Michał Szubski
   dyscyplina wiodąca – archeologia I-90%, II-76%
  • zarządzanie dziedzictwem kulturowym I i II (st)
   Kierownik Kierunku –
   dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
   dyscyplina wiodąca – I-archeologia 54%, II-nauki o kulturze i religii 52%WSE —> www
Dziekan – dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
   prof. dr hab. Radosław Zenderowski


  • Instytut Nauk Socjologicznych
   ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni 


  • Instytut Ekonomii i Finansów
   dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni


  • bezpieczeństwo wewnętrzne
   I (st, nst) i II (nst, st)
   Kierownik Kierunku –
   dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni (stac.)
   oraz dr Małgorzata Pawlus (nst.)
   dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji I-85%, II-81%
  • politologia I i II (st)
   Kierownik Kierunku –
   dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji I-93%, II-100%
  • europeistyka I (st)
   Kierownik Kierunku –
   dr Urszula Góral
   dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji 81%
  • socjologia I i II (st)
   Kierownik kierunku – dr Magdalena Markocka
   dyscyplina wiodąca – nauki socjologiczne 100%
  • praca socjalna I (st)
   Kierownik Kierunku –
   dr Martyna Kawińska
   dyscyplina wiodąca – nauki socjologiczne 80%
  • ekonomia I (st, nst)
   [od 2018/19 prof.praktyczny]
   Kierownik Kierunku – dr Jolanta Pakulska
   dyscyplina wiodąca – ekonomia i finanse 93%
  • ekonomia menedżerska II (st, nst)
   Kierownik Kierunku – dr Dariusz Filip
   dyscyplina wiodąca – ekonomia i finanse 86%


  • zarządzanie publiczne
   I (st)
   Kierownik Kierunku –
   dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska
   dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji -59%

WPiA —> www
Dziekan – dr hab. Bogumił Szmulik, prof. uczelni  • Instytut Nauk Prawnych
   dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni


  • prawo jednolite magisterskie (st, nst)
   Kierownik Kierunku –
   dr Agnieszka Mikos-Sitek
   dyscyplina wiodąca – nauki prawne 100%
  • administracja I i II (st, nst)
   Kierownik Kierunku –
   dr hab. Natalia Kohtamaki, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – nauki prawne 100%
  • człowiek w cyberprzestrzeni I (st)
   Kierownik Kierunku – dr Maciej Hulicki
   dyscyplina wiodąca – nauki prawne 64%
  • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Maciej Hulicki
   dyscyplina wiodąca – nauki prawne 64%
  • stosunki międzynarodowe I i II (st)
   [od 2018/19 prof.praktyczny]
   Kierownik Kierunku – dr Szymon Pawłowski,
   dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji – I 64%, II 55% – wygaszane


  • stosunki i prawo międzynarodowe I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Szymon Pawłowski
   dyscyplina wiodąca – nauki prawne – I 63%, II 68%WNH —> www
Dziekan – dr hab. Dorota Kielak, prof. uczelni  • Instytut Językoznawstwa
   dr hab. Anna Kozłowska, prof. uczelni


  • Instytut Literaturoznawstwa
   dr hab. Anna Szczepan–Wojnarska, prof. uczelni


  • Instytut Nauk o Kulturze i Religii
   dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. uczelni


  • filologia włoska I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Małgorzata Ślarzyńska
   dyscyplina wiodąca – językoznawstwo I-65%, II-60%
  • filologia polska I i II (st, nst)
   Kierownik Kierunku –
   dr Magdalena Bober-Jankowska,
   dyscyplina wiodąca – literaturoznawstwo I-67%, II-71%
  • filologia, spec. klasyczna I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr hab. Beata Gaj, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – literaturoznawstwo I-53%, II-78%
  • kulturoznawstwo I i II (st, nst)
   Kierownik kierunku – dr Magdalena Złocka-Dąbrowska
   dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 100%
  • muzeologia I (st)
   Kierownik Kierunku – dr Beata Skrzydlewska
   dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 89%WMP —> www
Dziekan – dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni  • Instytut Matematyki
   dr hab. Marek Grochowski, prof. uczelni


  • Instytut Informatyki
   dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. uczelni


  • Instytut Nauk Fizycznych
   dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni


  • Instytut Nauk Chemicznych
   dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. uczelni


  • matematyka I i II (st, nst)
   Kierownik Kierunku – dr Maria Gokieli
   dyscyplina wiodąca – matematyka 100%
  • informatyka I i II (st, nst)
   Kierownik Kierunku – dr Dorota Dąbrowska
   dyscyplina wiodąca – informatyka techniczna i telekomunikacyjna 100%
  • fizyka I i II (st)
   Kierownik Kierunku – dr Michał Artymowski
   dyscyplina wiodąca – nauki fizyczne 100%
  • chemia I i II (st)
   Kierownik kierunku –
   dr inż. Arkadiusz Listkowski
   dyscyplina wiodąca – nauki chemiczne 100%WNP —> www
Dziekan – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. uczelni  • Instytut Pedagogiki
   ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski


  • pedagogika I i II (st, nst)
   Kierownik Kierunku – dr Beata Krajewska
   dyscyplina wiodąca – pedagogika I-90%, II-95%
  • pedagogika specjalna
   jednolite magisterskie (st, nst)
   Kierownik Kierunku –
   dr hab. Marzena Dycht, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – pedagogika 89%
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie (st, nst)
   Kierownik Kierunku – dr Ewa Kulawska
   dyscyplina wiodąca – pedagogika 88%WBNS —> www
Dziekan – dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni  • Instytut Nauk Biologicznych
   dr hab. Jacek Tomczyk, prof. uczelni


  • biologia I i II
   Kierownik Kierunku –
   dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
   dyscyplina wiodąca – nauki biologiczne 100%
  • inżynieria środowiska I i II
   [od 17/18 prof.praktyczny]
   Kierownik Kierunku –
   dr inż. Bartłomiej Macherzyński
   dyscyplina wiodąca – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 100%WSR —> www
Dziekan – ks. prof. dr. hab. Mieczysław Ozorowski

  • nauki o rodzinie I i II (st, nst)
   Kierownik Kierunku –
   dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni
   dyscyplina wiodąca – pedagogika 86%WMCM —> www
Dziekan – dr. hab. n. med. Filip Szymański, prof. uczelni  • Instytut Nauk Medycznych
   zob. Dziekan WMCM
  • pielęgniarstwo I (st; pol/ang) [od 18/19 prof. praktyczny]
   Kierownik Kierunku – dr n.med. Karolina Włostowska
   dyscyplina wiodąca – nauki medyczne 60%


  • kierunek lekarski jednolite magisterskie (st,nst) [od 19/20 prof. praktyczny]
   Kierownik Kierunku – dr n. med. Emilia Grosicka-Maciąg
   dyscyplina wiodąca – nauki medyczne 100%