Przejdź do treści

Dyscypliny


Z jednej strony pod hasłem dyscyplina kryją się: nauka i pracownicy, którzy przypisują się do dyscyplin, w ramach których publikują, prowadzą działalność badawczą.
W UKSW nad badaniami naukowymi oraz ewaluacją dyscyplin czuwają
Dyrektorzy Instytutów.


Z drugiej zaś określa się udział procentowy dyscyplin w programie studiów na określonym kierunku, stopniu i profilu z zaznaczeniem
dyscypliny wiodącej.
W UKSW za organizację kształcenia oraz nadzór nad dobrą jakością dydaktyki odpowiadają Kierownicy Kierunków.

Nad prawidłową współpracą między Dyrektorami Instytutów i Kierownikami Kierunków czuwa Dziekan.

Kliknij w obraz, aby go powiększyć

Wydziały i kierunki

WT —> www

Dziekan – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
  • Instytut Nauk Teologicznych ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. uczelni
  • Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa ks. dr. hab. Krzysztofa Stępniaka, prof. uczelni
 
  • teologia jednolite magisterskie (st, nst) Kierownik Kierunku – ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. uczelni dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100%
  • specjalistyczne studia teologiczne II (st-pol i ang, nst-ang) Kierownik Kierunku – ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. uczelni dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100% + studia wspólne z Jordan University College w Morogoro w Tanzanii. Zarz, 59/2023
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II (st) [od 2017/18 I profil praktyczny] Kierownik kierunku – ks. dr hab. Rafał Leśniczak dyscyplina wiodąca – nauki o komunikacji społecznej i mediach 100%
  • chrześcijańska turystyka religijna I (st) [od 2022/23] Kierownik kierunku – dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. uczelni dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100%
  • religioznawstwo I (st) dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 100% – wygaszone

WPK —> www

Dziekan – ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni
  • Instytut Prawa Kanonicznego ks. dr hab. Marka Saj, prof. uczelni
  • prawo kanoniczne jednolite magisterskie (st, nst) Kierownik Kierunku – ks. dr Rafał Kamiński dyscyplina wiodąca – prawo kanoniczne 100%

WFCH —> www

Dziekan – ks. dr hab. Maciej Bała, prof. uczelni
  • Instytut Filozofii ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. uczelni
  • Instytut Psychologii dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni
  • psychologia jednolite magisterskie (st, nst) Kierownik Kierunku – dr Jarosław Jastrzębski dyscyplina wiodąca – psychologia 100%
  • filozofia I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Michał Piekarski dyscyplina wiodąca – filozofia 100%
  • kognitywistyka I (st) Kierownik Kierunku – dr Michał Piekarski dyscyplina wiodąca – filozofia 58%, psychologia 28%, informatyka techniczna i telekomunikacja 8%, biologia 6%
  • ochrona środowiska I i II (st) Kierownik kierunku – dr hab. Dominika Dzwonkowska dyscyplina wiodąca – nauki biologiczne 75%

WNHIS —> www

Dziekan – ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
  • Instytut Historii ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
  • Instytut Historii Sztuki prof. dr hab. Czesław Grajewski
  • Instytut Archeologii dr hab. Fabian Welc, prof. uczelni
  • bibliotekarstwo II (st) [od 2022/23] Kierownik Kierunku – dr Katarzyna Paduch dyscyplina wiodąca – historia 75% – wygaszane
  • historia I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Katarzyna Paduch dyscyplina wiodąca – historia 100%
   • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Małgorzata Pęgier dyscyplina wiodąca – historia 95%
   • elektroniczne zarządzanie dokumentacją II (st) Kierownik Kierunku – dr hab. Artur Górak, prof. ucz dyscyplina wiodąca – historia 100%
  • historia sztuki I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Przemysław Nowogórski dyscyplina wiodąca – nauki o sztuce I-90%, II-95%
  • ochrona dóbr kultury i środowiska I (st) Kierownik kierunku – dr Katarzyna Ponińska dyscyplina wiodąca – nauki o sztuce 54%
  • archeologia I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Michał Szubski dyscyplina wiodąca – archeologia I-90%, II-76%
  • zarządzanie dziedzictwem kulturowym I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska; p.o. KK – dr Kamil Rabiega dyscyplina wiodąca – I-archeologia 54%, II-nauki o kulturze i religii 52%

WSE —> www

Dziekan – dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji prof. dr hab. Radosław Zenderowski
  • Instytut Nauk Socjologicznych ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni 
  • Instytut Ekonomii i Finansów dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni
  • bezpieczeństwo wewnętrzne I (stac, nst) i II (stac, nst) Kierownik Kierunku – dr hab. Krzysztof Cebul, prof. ucz. (stac) dr Małgorzata Pawlus (nst) dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji I-85%, II-81%
  • politologia I i II (stac) Kierownik Kierunku – dr hab. Anna Skolimowska, prof. ucz. dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji I-93%, II-100%
  • europeistyka I (stac) Kierownik Kierunku – dr Urszula Góral dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji 81%
  • socjologia I i II (stac) Kierownik kierunku – dr Magdalena Markocka dyscyplina wiodąca – nauki socjologiczne 100%
  • praca socjalna I (stac) Kierownik Kierunku – dr Martyna Kawińska dyscyplina wiodąca – nauki socjologiczne 80%
  • ekonomia I (stac, nst) [od 2018/19 prof.praktyczny] Kierownik Kierunku – dr Bartosz Stachowiak (stac) dr Anna Dziurny (nst) dyscyplina wiodąca – ekonomia i finanse 93%
  • ekonomia menedżerska II (stac, nst) Kierownik Kierunku – dr Dariusz Filip dyscyplina wiodąca – ekonomia i finanse 86%
  • zarządzanie publiczne I (st) Kierownik Kierunku – dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. ucz. dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji -59%
  • big data w analityce społecznej II (stac, nst) Kierownik Kierunku – dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. ucz. dyscyplina wiodąca – nauki socjologiczne 80%

WPiA —> www

Dziekan – dr hab. Bogumił Szmulik, prof. uczelni
  • Instytut Nauk Prawnych dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni
  • prawo jednolite magisterskie (st, nst) Kierownik Kierunku – dr Agnieszka Mikos-Sitek dyscyplina wiodąca – nauki prawne 100%
  • administracja I i II (st, nst) Kierownik Kierunku – dr hab. Renata Kamińska, prof. uczelni dyscyplina wiodąca – nauki prawne 100%
  • człowiek w cyberprzestrzeni I (st) Kierownik Kierunku – dr Maciej Hulicki dyscyplina wiodąca – nauki prawne 64%
  • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II (st) Kierownik Kierunku – dr Maciej Hulicki dyscyplina wiodąca – nauki prawne 64%
  • stosunki międzynarodowe I i II (st) [od 2018/19 prof.praktyczny] Kierownik Kierunku – dr Szymon Pawłowski, dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji – I 64%, II 55% – wygaszane
  • stosunki i prawo międzynarodowe I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Szymon Pawłowski dyscyplina wiodąca – nauki prawne – I 63%, II 68%

WNH —> www

Dziekan – dr hab. Dorota Kielak, prof. uczelni
  • Instytut Językoznawstwa dr hab. Anna Kozłowska, prof. uczelni
  • Instytut Literaturoznawstwa dr hab. Anna Szczepan–Wojnarska, prof. uczelni
  • Instytut Nauk o Kulturze i Religii dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. uczelni
  • filologia włoska I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Małgorzata Ślarzyńska dyscyplina wiodąca – językoznawstwo I-65%, II-60%
  • filologia polska I i II (st, nst) Kierownik Kierunku – dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz. dyscyplina wiodąca – literaturoznawstwo I-67%, II-71%
  • filologia, spec. klasyczna I i II (st) Kierownik Kierunku – dr hab. Beata Gaj, prof. uczelni dyscyplina wiodąca – literaturoznawstwo I-53%, II-78%
  • kulturoznawstwo I i II (st, nst) Kierownik kierunku – dr Magdalena Złocka-Dąbrowska dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 100%
  • muzeologia I (st) Kierownik Kierunku – dr Beata Skrzydlewska dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 89%

WMP —> www

Dziekan – dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni
  • Instytut Matematyki dr hab. Marek Grochowski, prof. uczelni
  • Instytut Informatyki dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. uczelni
  • Instytut Nauk Fizycznych dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni
  • Instytut Nauk Chemicznych dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. uczelni
  • matematyka I i II (st, nst) Kierownik Kierunku – dr Krzysztof Rutkowski dyscyplina wiodąca – matematyka 100%
  • informatyka I i II (st, nst) Kierownik Kierunku – dr Dorota Dąbrowska dyscyplina wiodąca – informatyka techniczna i telekomunikacyjna 100%
  • fizyka I i II (st) Kierownik Kierunku – dr Michał Artymowski dyscyplina wiodąca – nauki fizyczne 100%
  • chemia I i II (st) Kierownik kierunku – dr inż. Arkadiusz Listkowski dyscyplina wiodąca – nauki chemiczne 100%

WNP —> www

Dziekan – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. uczelni
  • Instytut Pedagogiki ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
  • pedagogika I i II (st, nst) Kierownik Kierunku – dr Beata Krajewska dyscyplina wiodąca – pedagogika I-90%, II-95%
  • pedagogika specjalna jednolite magisterskie (st, nst) Kierownik Kierunku – dr hab. Marzena Dycht, prof. uczelni dyscyplina wiodąca – pedagogika 88%
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie (st, nst) Kierownik Kierunku – dr Ewa Kulawska dyscyplina wiodąca – pedagogika 93%

WBNS —> www

Dziekan – dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni
  • Instytut Nauk Biologicznych dr hab. Jacek Tomczyk, prof. uczelni
  • biologia I i II Kierownik Kierunku – dr Joanna Nieczuja-Dwojacka dyscyplina wiodąca – nauki biologiczne 100%
  • inżynieria środowiska I i II [od 17/18 prof.praktyczny] Kierownik Kierunku – dr Agnieszka Poniatowska dyscyplina wiodąca – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 100%

WSR —> www

Dziekan – ks. prof. dr. hab. Mieczysław Ozorowski
  • Instytut Nauk o Rodzinie ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni
   • nauki o rodzinie I i II (st, nst) Kierownik Kierunku – ks. dr Wojciech Kućko dyscyplina wiodąca – pedagogika 86%

  WMCM —> www

  Dziekan – dr. hab. n. med. Filip Szymański, prof. uczelni
   • Instytut Nauk Medycznych dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Różańska-Walędziak
   • pielęgniarstwo I (st; pol/ang) [od 18/19 prof. praktyczny] Kierownik Kierunku – dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski dyscyplina wiodąca – nauki medyczne 60%
   • kierunek lekarski jednolite magisterskie (st,nst) [od 19/20 prof. praktyczny] Kierownik Kierunku – dr. n. med. i n. o zdr. Adam Kaczmarek dyscyplina wiodąca – nauki medyczne 100%