Przejdź do treści

2022/2023

Semestr zimowy

Sesja poprawkowa semestru letniego r.a. 2021/20225-21 września 2022
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku st. stac.
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:
28 -30 września 2022
– WNHS, WPK, WMP
– WPiA, WFCh
– WBNS, WSE, WSR, WNH, WMCM, WNP
28 września 2022
29 września 2022
30 września 2022
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych*,
niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej
3 października 2022
Uroczysta inauguracja roku akademickiegopaździernika 2022
(wolny od zajęć dyd.)
zajęcia dyd. na studiach stac.
wg. planu piątkowego
31 października 2022
(pon. -> pt.)
zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego
9 listopada 2022
(środa -> piątek)
Śródsemestralna sesja egzam. w trakcie
zajęć dydaktycznych**
12-16 grudnia 2022
Opłatek uniwersytecki15 grudnia 2022
Przerwa świąteczna23 grudnia 2022
– 1 stycznia 2023
zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego
5 stycznia 2023
(czw. -> piątek)
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych
27 stycznia 2023
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego30 stycznia 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych ***30 stycznia – 12 lutego 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnychwg planów zajęć st. nst.
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych13 – 19 lutego 2023

* Pierwszy dzień zajęć na studiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia III semestr – 25 października 2022 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie od 2 sierpnia do 24 października 2022 r.

** W okresie od dnia 12 do 16 grudnia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia końcowego w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie końcowe zgody dziekana
na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie

*** Pierwsze dni sesji zimowej i letniej: 31.01.2023 r. oraz 21.06.2023 r. są zarezerwowane na zaliczenia końcowe przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej (wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydziałów)

WMCM – odstępstwa od harmonogramu:

  • Uroczysta inauguracja roku akademickiego – nie jest dniem wolnym od dydaktyki
  • sesja egzaminacyjna 30 stycznia do 3 lutego 2023 r.
  • przerwa semestralna 6 lutego do 19 lutego 2023 r.
  • sesja poprawkowa semestru zimowego 13 lutego do 17 lutego 2023 r.
  • zamianki planów nie obowiązują (31.10.2022 – pon., 09.11.2022 – śr., 05.01.2023 – czw. –> zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem danego dnia tygodnia)

Semestr letni

Zajęcia na studiach niestacjonarnychwg planów studiów nst.
Pierwszy dzień zajęć na studiach stac.20 lutego 2023
Sesja poprawkowa semestru zimowegood 27 lutego
do 12 marca 2023
Przerwa świąteczna****5-11 kwietnia 2023
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stac.2 maja 2023
(wtorek)
Promocje doktorskie i habilitacyjne25 maja 2023
Święto UKSW26 maja 2023
(wolny na st. stac.)
Msza Św. z okazji Święta UKSW28 maja 2023
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stac.9 czerwca 2023
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim,
zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego
19 czerwca 2023
(pon. -> piątek)
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego20 czerwca 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach stac.***20 – 30 czerwca 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach niestac.wg planów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023
Sesja poprawkowa semestru letniego4 – 22 września 2023

*** Pierwsze dni sesji zimowej i letniej: 31.01.2023 r. oraz 21.06.2023 r. są zarezerwowane na zaliczenia końcowe przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej (wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydziałów)

WMCM – odstępstwa od harmonogramu:

  • okresy: 3-14 kwietnia (z wyłączeniem 7 i 10 kwietnia) oraz 1-5 maja (z wyłączeniem 1 i 3 maja) są dniami zajęć dydaktycznych dla zajęć klinicznych i zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Święto UKSW – nie jest dniem wolnym od dydaktyki

Harmonogramy z ubiegłych lat:

  • harmonogram – 2022/2023 – link do Zarządzenia, zmienionego Zarz. nr 87/2022, 88/2022, 92/2022 –tekst ujednolicony
  • harmonogram – 2021/2022 – link do Zarządzenia, mienionego Zarz. nr 14/2021, 28/2021 – t.j.