Przejdź do treści

2023/2024

Sesja poprawkowa semestru letniego r.a. 2022/2023 4-22 września 2023
Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w sem. zimowym (studenci powyżej 1 roku studiów na st. I stopnia i jedn. st. magisterskich oraz st. II stopnia) 25 września do 6 października 2023
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku st. stac. I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich: 26-29 września 2023
– WNHIS – WPIA, WFCH – WPK, WMP, WMCM – WNH, WBNS, WSE, WSR, WNP 26 września 2023 27 września 2023 28 września 2023 29 września 2023
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych według planów zjazdów
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych* i w Szkole Doktorskiej 2 października 2023
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 6 października 2023 (wolny od zajęć dyd.)
dodatkowy dzień wolny od zajęć dyd. na studiach stac. 2 listopada 2023 (czw.)
Śródsemestralna sesja egzam. w trakcie zajęć dydaktycznych** 4-8 grudnia 2023
Opłatek uniwersytecki 14 grudnia 2023
Przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych 26 stycznia 2024
Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w sem. letnim 29 stycznia do 9 lutego 2024
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 29 stycznia 2024
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych *** 29 stycznia – 7 lutego 2024
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych wg planów zjazdów
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 8 – 14 lutego 2024

*  Pierwszy dzień zajęć na studiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia II semestr – 25 października 2023 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie od 1 sierpnia do 24 października 2023

** W okresie od dnia 4 do 8 grudnia 2023 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem: – zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia końcowego w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów; – uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie końcowe zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie; – uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

*** Pierwszy dzień sesji zimowej 29.01.2023 r. jest w pierwszej kolejności zarezerwowany na zaliczenia końcowe przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej (wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydziałów).

Ustala się dni:
– 16 – 20 października 2023 r. – IV Tydzień Jakości Kształcenia – organizuje Dział Innowacji Dydaktycznych Szkoleń i Jakości Kształcenia;

– 21 listopada 2023 r. (wtorek) – III Konwent biznesowy na UKSW – organizuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UKSW;

Zajęcia na studiach niestacjonarnych wg planów zjazdów
Pierwszy dzień zajęć na studiach stac. 15 lutego 2024
Sesja poprawkowa semestru zimowego 19-25 lutego 2024
Przerwa świąteczna od 28 marca do
2 kwietnia 2024
Śródsemestralna sesja egzam. w trakcie
zajęć dydaktycznych**
22-26 kwietnia 2024
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stac. 2 maja 2024 (czw)
Promocje doktorskie i habilitacyjne 23 maja 2024
Msza Św. z okazji Święta UKSW 26 maja 2024
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na studiach stac. 27-31 maja 2024
Święto UKSW 28 maja 2023
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim
na studiach stacjonarnych
14 czerwca 2024
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 17 czerwca 2024
Sesja egzaminacyjna na studiach stac.*** 17 – 28 czerwca 2024
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych wg planów zjazdów,
nie dłużej niż do
30 czerwca 2024
Sesja poprawkowa semestru letniego 2-15 września 2024

** W okresie od dnia 22 do 26 kwietnia 2024 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

– zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia końcowego w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;


– uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie końcowe zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;


– uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

*** Pierwszy dzień sesji letniej 17.06.2023 r. jest w pierwszej kolejności zarezerwowany na zaliczenia końcowe przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej (wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydziałów).

Ustala się dni:

– 18 marca 2024 r. (poniedziałek) – Dzień Niepełnosprawności – organizuje Centrum Wsparcia Studenta;


– 6 kwietnia 2024 r. (sobota) – Dzień Otwarty dla kandydatów na studia I i II stopnia – organizuje Biuro Komunikacji i Promocji wspólnie z Biurem Rekrutacji oraz Wydziałami UKSW.

WMCM – odstępstwa od harmonogramu:
– okresy: 3-14 kwietnia (z wyłączeniem 7 i 10 kwietnia) oraz 1-5 maja (z wyłączeniem 1 i 3 maja) są dniami zajęć dydaktycznych dla zajęć klinicznych i zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

– Święto UKSW – nie jest dniem wolnym od dydaktyki

Harmonogramy z ubiegłych lat: