Przejdź do treści

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia – akty prawne • Zarządzenie Nr 54/2022 Rektora UKSW z dn. 29.06.2022 ws.
  Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego doskonalenia w UKSW
  zał. 2 – Księga procedur [PDF]
 • Zarządzenie Nr 73/2023 Rektora UKSW z dn. 16.11.2023 ws.
  powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (do 31.08.2024),
  wcześniejsze kadencje: Zarz 89/2020 (2020-2024), Zarz. 69/2016 (2016-2020); Zarz. 76/2012 (2012-2016); Zarz. 50/2009 (2009-2012)
 • Uchwała Nr 32/2023 Senatu UKSW z dn.27.04.2023 r. ws.
  oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2022/2023 oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w UKSW na rok akademicki 2023/2024
 • Senacka Komisja Dydaktyczna (SKD) opiniująca programy studiów i zmiany w programach studiów (umocowana prawnie Statutem Uczelni) skład-> Obwieszczenie Nr 11/2021 Rektora UKSW z dn. 21.09.2021 r. ws. składu senackich komisji na kadencję 2020-2024
 • Decyzja Nr 5/2018 Rektora UKSW z dn. 02.05.2018 ws.
  powołania Komisji ds. Programowych – zastąpiła ją Senacka Komisja Dydaktyczna

 • Dział Kształcenia – w zakładkach:
  • Uruchamianie nowych form kształcenia, projektowanie i zmiana programów i planów studiów – link
  • Uznawanie osiągnięć, w pkt. 1. akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta – link
 • Stwierdzenie dostosowania profili i programów kształcenia nastąpiło poprzez:
  Uchwałę nr 126/2017 z dn. 22.11.2017, zm. Uchwałą nr 130/2017 z dn. 21.12.2017.
 • Decyzja Nr 28/2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych metodą tutoringu.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym określona została w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia – wyciąg w pdf [pobierz]

wcześniej Model współpracy z pracodawcami został określony przez Zarz. nr 68/2014 Rektora z dn.31.10.2014, zm. Zarz. nr 44/2015 z dn. 30.09.2015
Zał.1 – Udział pracodawców w projektowaniu efektów kształcenia
– Zał.2 – Wzór bazy NA z doświadczeniem praktycznym
– Zał.3 – Wzór wydziałowej bazy danych pracodawców
Zał.4 – Ocena efektów kształcenia
Zał.5 – Ocena programu kształcenia
Zał.6 – Wzór oferty dla biznesu
Zał.7 – Ankieta oceny pracownika odbywającego staż

 • Przyporządkowanie do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych kierunków studiów prowadzonych w UKSW przed 2019/20.

 • Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora UKSW z dn. 09.04.2021 r. ws.
  organizacji kształcenia przygotowującego studentów w UKSW do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub nauczyciela psychologa, zm. Zarządzeniem Nr 58/2023.

 • Biuro Rekrutacji
 • opłaty rekrutacyjne od 2023/2024 – [link]
 • Uchwała Nr 103/2023 Senatu UKSW ws.
  warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w UKSW na rok akademicki 2024/2025

Dział Kształcenia – w zakładkach: