Przejdź do treści

z POL-onu

nazwa szkolenianajbliższe m.in. Moduł Studenci 2.0 , Moduł Raporty , Moduł Pracownicy
organizatorOśrodek Przetwarzania Informacji OPI –
Państwowy Instytut Badawczy PIB
termin szkoleniana bieżąco aktualizowane na stronie OPI
temat szkoleniaZapoznanie pracowników administracyjnych ze zmianami w systemach POLon, SEDN, PBN, JSA, OSF
forma szkoleniagłównie online
rejestracjaco jakiś czas zwiększana oferta, można wystąpić o szkolenia dedykowane
link do naboruhttps://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

projekt dot. administracji uczelnianej

nazwa szkoleniaPROJEKT: Niewidoczni, niebędący, niezbędni.
Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej
organizatorwspólnie: UMK, SGH, SWPS
termin szkoleniado ustalenia, 3-4 dni w uczelni przyjmującej
temat szkoleniaCelem zadania tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników administracyjnych zatrudnionych w strukturach szkół wyższych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych.
forma szkoleniawizyta studyjna/job shadowing w uczelni w innym województwie
rejestracjanabór ciągły
link do naboruhttps://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/struktura/ZBWiAS/Strony/badanie3.aspx
materiałyRaport z badania jakościowego pracowników administracji centralnej polskich uczelni w ramach projektu „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” – pobierz

IRSW – wzór wniosku do MEIN

nazwa szkoleniaWniosek o pozwolenie na utworzenie studiów –
wzór proponowany przez PKA krok po kroku
organizatorIRSW
termin szkolenia17.06.2021 o godz. 11.00
temat szkoleniaUczestnicy poznają najważniejsze informacje, które należy zamieścić we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów. Dokona także przekrojowego połączenia zagadnień wynikających wprost z wzoru proponowanego przez PKA oraz zawartych w innych dokumentach wykorzystywanych przez recenzentów.
forma szkoleniaonline
rejestracjado dnia 05.06.2021
link do szkoleniahttps://irsw.pl/wniosek-o-pozwolenie-na-utworzenie-studiow-wzor-proponowany-przez-pka-krok-po-kroku-webinar-tks/
link do materiałówhttps://irsw.pl/wniosek-o-pozwolenie-na-utworzenie-studiow-wzor-proponowany-przez-pka-krok-po-kroku-materialy-edukacyjne-z-webinaru-grzegorza-laskowskiego-tks/