Ksztalcenie

Kontakt do Działu Kształcenia

Godziny przyjęć:
8.00 – 15.00
poniedziałek – piątek

ksztalcenie@uksw.edu.pl

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
pok. 93 i 96
(stary gmach 1 piętro)


Kierownik Działu Kształcenia
mgr inż. Beata Karpiuk
POLon, JSA, pensum
beata_karpiuk@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 07, wew. 307 

mgr Małgorzata Zdrojewska
m.zdrojewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 93, wew. 393
(bud. 23, pok. 206)
druki ścisłego zarachowania
opracowanie teczek studenckich
do archiwizacjimgr Jolanta Figura
j.glowacka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 94, wew. 394

Wydział Teologiczny
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

mgr Małgorzata Chajęcka m.chajecka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 95, wew. 395

Wydział Studiów nad Rodziną
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wydział Medyczny. Colegium Medicum
oraz
Senacka Komisja Dydaktyczna

mgr Joanna Korzeniewska j.korzeniewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 96, wew. 396

Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Nauk Humanistycznych
oraz
administrowanie stroną DKsDział Kształcenia z Działem innowacji dydaktycznych,
szkoleń i jakości kształcenia tworzą razem
Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Kontakt do Działu innowacji dydaktycznych, szkoleń i jakości kształcenia

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa,
bud. 12, pokój 1223
strona www CRD

mgr Agnieszka Wasilewska
a.wasilewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 88 61, wew. 261
Uniwersytecka Komisja Jakości Kształcenia

koordynator zespołu ds. e-learning
mgr Monika Nowosielska
m.nowosielska@uksw.edu.pl
tel. 791159357
bud. 4, pokój 416

mgr Anna Wołasiewicz-Seta
a.wolasiewicz-seta@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 59, wew. 359
studia podyplomowe