Ksztalcenie

Kontakt do Centrum Wsparcia Dydaktyki

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Kierownik Centrum Wsparcia Dydaktyki
mgr inż. Beata Karpiuk

beata_karpiuk@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 07, wew. 307 

regulaminy jednostek
  • powstanie jednostki CWD – pobierz

Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD)

  1. Centrum Wsparcia Dydaktyki jest jednostką administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferującą kadrze akademickiej oraz pracownikom administracyjnym wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych i obsługi studiów.
  2. Centrum koordynuje proces kształcenia począwszy od utworzenia studiów przez organizację toku studiów aż do procesu dyplomowania studentów kończących studia.
  3. Celem działalności Centrum jest współpraca ze wszystkimi jednostkami Uniwersytetu przy realizacji wymienionych zadań oraz zapewnianie najwyższej jakości kształcenia.
  4. W skład Centrum wchodzą:
    1) Dział Kształcenia;
    2) Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia.
Regulamin Organizacyjny UKSW zał.4 §15
Dział Kształcenia

Godziny przyjęć:
8.00 – 15.00
poniedziałek – piątek

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
pok. 93 i 96 (stary gmach 1 piętro)

ksztalcenie@uksw.edu.pl

Kierownik Działu Kształcenia
mgr Joanna Korzeniewska j.korzeniewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 96, wew. 396

administrowanie stroną DKs

mgr Małgorzata Chajęcka m.chajecka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 95, wew. 395

Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wydział Medyczny
oraz
Senacka Komisja Dydaktyczna

mgr Marta Laskowska marta.laskowska@uksw.edu.pl
tel. 22 380 97 15

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Nauk Humanistycznych

mgr Agnieszka Wołosiewicz
a.wolosiewicz@uksw.edu.pl
tel. 22 561 90 07, wew. 407

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Studiów nad Rodziną

lic. Mateusz Konkol (zastępstwo)
m.konkol@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 94, wew. 394

mgr Jolanta Figura (urlop)
Wydział Teologiczny
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Dział innowacji dydaktycznych, szkoleń i jakości kształcenia

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa,
bud. 12, pokój 1223
strona www


mgr Agnieszka Wasilewska

a.wasilewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 88 61, wew. 261
Uniwersytecka Komisja Jakości Kształcenia
koordynator zespołu ds. e-learning
mgr Monika Nowosielska
m.nowosielska@uksw.edu.pl
tel. 791159357
bud. 4, pokój 416

mgr Mariola Pirek
m.pirek@uksw.edu.pl
koordynator ds. kontaktu
z zespołami PKA
zespół roboczy ds. badań jakości kształcenia
skład i zadania – pobierz