Przejdź do treści

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Kierownik Centrum Wsparcia Dydaktyki
mgr inż. Beata Karpiuk

beata_karpiuk@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 07, wew. 307

Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 100
[często w piątki na Wóycickiego]

regulaminy jednostek CWD
DKs i DID

Regulamin Organizacyjny UKSW (załącznik 4 § 15) – link

Dział Kształcenia

Biuro DKs
kontakt ogólny

ksztalcenie@uksw.edu.pl

8.00 – 15.00
poniedziałek – piątek

Kierownik Działu Kształcenia
mgr Joanna Korzeniewska

j.korzeniewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 96, wew. 396

administrowanie stroną DKs

mgr Małgorzata Chajęcka

m.chajecka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 95, wew. 395

Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wydział Medyczny
oraz
Senacka Komisja Dydaktyczna

mgr Agnieszka Wołosiewicz

a.wolosiewicz@uksw.edu.pl
tel. 22 561 90 07, wew. 407

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Prawa Kanonicznego

mgr Marta Laskowska

marta.laskowska@uksw.edu.pl
tel. 22 380 97 15

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów nad Rodziną

lic. Mateusz Konkol (zastępstwo)

m.konkol@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 94, wew. 394

Wydział Teologiczny
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Historycznych

mgr Jolanta Figura

urlop

Dział innowacji dydaktycznych, szkoleń i jakości kształcenia

Kontakt ogólny

jakosc@uksw.edu.pl

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 12, pokój 1223

mgr Agnieszka Wasilewska

a.wasilewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 88 61, wew. 261
Uniwersytecka Komisja Jakości Kształcenia

mgr Mariola Pirek

m.pirek@uksw.edu.pl
koordynator ds. kontaktu
z zespołami PKA

koordynator zespołu ds. e-learning
mgr Monika Nowosielska

m.nowosielska@uksw.edu.pl
tel. 791159357
bud. 4, pokój 416

zespół roboczy
ds. badań jakości kształcenia

skład i zadania