Przejdź do treści

1. Uprawnienia

Jeśli uczelnia NIE MA uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie wiodącej nowego kierunku lub kierunku, któremu chce zmodyfikować powyżej 30% programu, to musi wystąpić o pozwolenie do MNiSW.

UWAGA! JEŚLI DYSCYPLINA WIODĄCA PROJEKTOWANYCH STUDIÓW NIE BYŁA U NAS WCZEŚNIEJ EWALUOWANA, TO JEDYNY MOŻLIWY PROFIL TYCH STUDIÓW TO PRAKTYCZNY.
wzór wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów
Materiały przygotowane przez IRSW:

 • czeklista zawartości i załączników wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów [pobierz]
 • najczęstsze błędy przy składaniu wniosku do ministra – [pobierz], więcej na [link]
Jeśli uczelnia MA uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie wiodącej nowego kierunku lub kierunku, na którym planowana jest zmiana programu, to nie potrzebna jest zgoda ministra.

Postępujemy zgodnie z poniższymi procedurami.

2. Procedury

Poniższa Uchwała Senatu zawiera procedury dotyczące zarówno nowych programów studiów na kierunku, jak i zmian w programach istniejących studiów.

 • Uchwała Senatu UKSW 88/2022 z dn. 23.06.2022 r.
  ws. ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia:
  treść (sprost.błędów) oraz załączniki:

  – zał. 1. – obieg dokumentów – 4 warianty
  – zał. 2.1. – opis efektów uczenia się dla studiów na kierunku
  – zał. 2.2. – opis efektów uczenia się dla studiów podyplomowych
  – zał. 3.1. – Dokumentacja zw. z programem studiów
  – zał. 3.2. – Dokumentacja zw. z programem studiów podyplomowych
  – zał. 3.3. – Dokumentacja zw. z programem innej formy kształcenia
  – zał. 4.1. – matryca efektów uczenia się dla studiów na kierunku
  – zał. 4.2. – matryca efektów uczenia się dla studiów podyplomowych

  wersja EDYTOWALNA załączników 2-4 – pobierz xls
  narzędzie pomocne do opisu kierunkowych i przedmiotowych efektów uczenia się – pobierz xls
  PRK – opisy na poziomach 6-8 pobierz pdf
  jak opisywać efekty uczenia się – pobierz png
  objaśnienia budowy programu na podstawie ECTS – pobierz pdf

  – zał. 5.1. – Opinia WKJK – dla studiów o prof. ogólnoakademickim – pobierz docx
  – zał. 5.2. – Opinia WKJK – dla studiów o prof. praktycznym – pobierz docx
  – zał. 6. – szablon Programu Praktyk (zał. do programu studiów) – pobierz docx
  – zał. 7. – opinia Zespołu Ekspertów ws. przyporządkowania kierunku do dyscypliny wiodącej… – pobierz docx

3. Terminy składania dokumentów

Wykres wspierający terminowe rozpoczęcie prac nad programem – otwórz link

Ostateczne
terminy wpływu
dokumentów
psik@uksw.edu.pl
posiedzenia
SKD
posiedzenia
Senatu
semestr zimowy
9 X 2023
7 XI 2023
29 XI 2023
8 I 2024
16 X 2023 (pon)
14 XI 2023 (wt)
6 XII 2023 (śr)
15 I 2024 (pon)
26 X 2023
23 XI 2023
14 XII 2023
25 I 2024
semestr letni
5 II 2024
6 III 2024
8 IV 2024
8 V 2024
12 VI 2024

9 IX 2024
13 II 2024 (wt)
14 III 2024 (czw)
15 IV 2024 (pon)
16 V 2024 (czw)
19 VI 2024 (śr)
16 IX 2024 (pon)
22 II 2024
21 III 2024
25 IV 2024
23 V 2024
27 VI 2024

26 IX 2024

4. Kalkulacje

 • Zarządzeniem Nr 103/2022 Rektora UKSW z dn. 10.11.2022
  ws. ustalenia wzorów, procedur sporządzania, zatwierdzania i rozliczania kalkulacji finansowych dla studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz zasad ustalania wysokości opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia
  – zał.1 – Kalkulacja_pełen_cykl
  – zał.1.1 – 1_rok_Kalkulacja
  – zał.1.2 – 2_rok_Kalkulacja
  – zał.1.3 – 3 rok_ Kalkulacja
  – zał.1.4 – 4_rok_ Kalkulacja
  – zał.1.5 – 5_rok_ Kalkulacja
  – zał.2.1 – Wykaz dodatków specjalnych dla kierowników i pracowników st. podyplomowych i kursów
  – zał.2.2 – Wniosek o przyznanie dodatku spec. dla pracowników UKSW za realizację zajęć dyd.
  – zał.2.3 – Plan zajęć dyd. w ramach umów cywilno-prawnych
  – zał.3 – Rachunek za wykonanie zajęć dyd. w ramach umów cywilno-prawnych
  – zał.4 – Wykaz wykonanych zajęć dyd. przez pracowników etatowych UKSW
 • edytowalne wersje powyższych załączników dostępne są na stronie Forum UKSW -> należy się zalogować, kliknąć „wrócić do indeksu witryny”, wejść w temat “Informacje, druki, formularze dla pracowników – KALKULACJE dla odpłatnych form kształcenia”