Tryb wysokiego kontrastu

Program MOST

       

O Programie MOST:
e-ulotka
Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia.

Działający od 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Jest w czym wybierać: ponad 1200 ofert na studiach licencjackich, kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich i aż 50 na inżynierskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie spośród 100 ofert, a pakiet ponad 250 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program ?MOST? umożliwia studiowanie  na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę ? bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu ?na Erasmusa?.

Kto może się ubiegać?

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semstru studiów na I stopniu,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semstru na II stopnu,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

MOST to możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

W ramach MOSTu nie można studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego, ale można wybrać Uniwersytet w tym samym mieście. Dopuszczona jest nawet możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej.

Rekrutacja:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 • Po założeniu konta student/doktorant drukuje wniosek ze swoimi danymi, daje do podpisu/zgody swojemu Dziekanowi. Następnie do końca rekrutacji, czyli do 15 V lub 30 XI taki wniosek - własnoręcznie podpisany - trafia do koordynatora uczelni macierzystej.
  Do wniosku można dołączyć list motywacyjny, w którym można podzielić się osobistą motywacją i pochwalić się osiągnięciami naukowymi.
  Taki list może być pomocny dla Biura UKA w podjęciu decyzji, kogo gdzie zakwalifikować.
  Jednak podstawą kwalifikacji do udziału jest średnia ocen z całego toku studiów.
  List motywacyjny, działalność studenta na rzecz społeczności akademickiej lub ewentualne rekomendacje uczelni macierzystej stanowią jedynie dodatkowe kryterium.
  List zatem nie jest obowiązkowy, a jedynie zalecany przy bardziej "obleganych" kierunkach.
 • Po otrzymaniu informacji o zakawalifikowaniu się do Programu należy spotkać się ze swoim (Pro)Dziekanem, przedstawić mu wybrane przedmioty z oferty uczelni przyjmującej i na porozumieniu o programie zajęć (poniżej do pobrania) ustalić warunki studiowania w ramach Programu MOST i realizacji ewentualnych różnic programowych.
  Ewentualne zmiany porozumienia są możliwe, ponieważ czasem na miejscu okazuje się, że wybrany przedmiot "nie ruszył" lub jakieś inne przedmioty zdają się bardziej atrakcyjne; trzeba tylko zmiany te aneksować (aneks do pobrania poniżej).

  Uwaga! Jeśli z jakichś przyczyn chcą/muszą Państwo zrezygnować z udziału mimo zakwalifikowania się, koniecznie prosimy zgłosić to pisemnie (mejlem na adres pkaz@amu.edu.pl lub listownie na adres Biura UKA) - to dodatkowe miejsce dla osób z listy rezerwowej.

Praktyczne podpowiedzi:

 • przy wyborze kierunków w IRK należy pamiętać o określeniu priorytetów - wskazaniu, na który z kierunków, podczas przydziału miejsc, kandydatura studenta ma być rozpatrywana w pierwszej kolejności
 • wniosek, a potem porozumienie podpisuje Dizekan główny lub Prodziekan
 • podpisany przez Dziekana wniosek można przekazać do koordynatora osobiście a także przez swój dziekanat, znajomego lub rodzinę, a nawet poprzez skan pocztą elektroniczną, ale trzeba pamiętać o własnoręcznym podpisie
 • w tabeli porozumienia o programie zajęć można/trzeba dodawać wiersze, ale nie kolumny
 • nazwy przedmiotów w języku angielskim są potrzebne do wypełnienia suplementu do dyplomu, daltego należy o nich pamiętać
 • semestralny program studiów musi zapewnić uzyskanie 30 ECTS
  (jeśli wybrane przedmioty nie zapewniają tylu punktów, resztę trzeba uzyskać w uczelni macierzystej jako różnice programowe - trzeba to uzgodnić ze swoim Dziekanem na porozumieniu o programie zajęć)
 • studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich seminaria licencjackie lub magisterskie odbywają w uczelni macierzystej
 • legitymację należy przedłużyć w swoim dziekanacie macierzystej uczelni
 • porozumienie o programie zajęć należy złożyć we własnym dziekanacie odpowiednio do 30 X lub 15 III, a na wyjazd zabrać jego kopię i w terminie do tych samych dat granicznych złożyć ją w dziekanacie uczelni przyjmującej; na koniec wymiany należy odebrać tę kopię (z potwierdzeniem) wraz z kartą okresowych osiągnięć i przedstawić je w uczelni macierzystej Dziekanowi, który ocenia stopień wywiązania sie z porozumienia i zakaceptowawszy je, uzupełnia indeks macierzysty (u nas w USOS)
 • w przypadku niezaliczenia przedmiotu na wymianie obowiązuje "poprawka" na miejscowych zasadach; a w przypadku niezaliczenia poprawki po powrocie na uczelnię macierzystą student może zwrócić się do Dziekana z prośbą zmiany zawartego wcześniej porozumienia:
  wersja a) anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia, możliwość jego zaliczenia na uczelni macierzystej  (w gestii dziekana leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do egzaminu na uczelni macierzystej, podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zdawania danego egzaminu dopiero w następnym roku akademickim) lub
  wersja b) ? jeżeli przedmiot nie był przedmiotem z kanonu obowiązkowych ? zamiana na inny przedmiot o równoważnej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim
 • po zakończeniu wymiany uczestnicy otrzymują również certyfikat uczestnictwa w Programie

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod linkami:


polecamy też mostowy filmik na YouTube oraz stronę fejsbukową
jest również NOWY nr telefonu do Biura UKK: 61 829 10 88.

 

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu się:

STUDENCI

DOKTORANCI


Zakwaterowanie

Każdy uczestnik Programu MOST ma zagwarantowane zakwaterowanie w Domu Studenckim bez dodatkowych formalności. Wystarczy jak najszybciej po zakwalifikowaniu się do Programu zgłosić to koordynatorowi uczelnianemu.
Studenci przyjeżdzający na UKSW mieszkają w tych samych domach, co studenci naszej uczelni i Prorgamu ERASMUS. Opłata jest taka sama dla wszystkich studentów.

 

Nowe domy studenckie:

 1. Za miejsce w pokoju dla osób niepełnosprawnych    520,00 zł/ m-c
 2. Za miejsce w pokoju dwuosobowym                             490,00 zł/ m-c
 3. Za miejsce w pokoju małżeńskim                                   520,00 zł/ m-c

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają miesięczną opłatę + kaucję bezzwrotną w wysokości 50 zł.

 

Stara zabudowa:

 1. Za miejsce w pokoju jednoosobowym                          415,00 zł/ m-c
 2. Za miejsce w pokoju dwuosobowym                            375,00 zł/ m-c
 3. Za miejsce w pokoju trzyosobowym                             300,00 zł/ m-c
 4. Za miejsce w pokoju dwuosobowym                                               

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają :

 • Z Polski opłatę miesięczną  + 40,00 zł
 • Obcokrajowcy opłatę miesięczną + 500,00 (kaucja zwrotna) + 40,00 zł

Wiecej informacji o Domach studenckich można znaleźć na stronie Osiedla Akademickiego Przyjaźń.

 

Koordynator uczelniany

mgr inż. Beata Karpiuk
beata_karpiuk@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 07
Kampus Dewajtis, Stary budynek, pok. 096
pn-pt. 08.00-15.00

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach