Przejdź do treści

Tutoring w UKSW

KANDYDACI

Uczestnikami tutoringu akademickiego mogą być studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych w uczelni niezależnie od formy studiów.

Ze względu na modele tutoringu akademickiego w UKSW rozróżniamy dwie grupy docelowe:

 • studenci potrzebujący wsparcia ze względu na posiadane dysfunkcje;
 • studenci wyróżniający się w nauce.

ETAPY PROCEDURY

 1. złożenie dokumentów:
  1. CV, zawierające wykaz ponadprogramowych osiągnięć i aktywności (np. udział w olimpiadach przedmiotowych, kursach, szkołach letnich, pracach kół naukowych, projektach badawczych, konferencjach, działalność zawodowa, itd.);
  2. list motywacyjny, uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu, a w przypadku studenta z niepełnosprawnością dodatkowo informacja, czego dotyczy jego dysfunkcja i co sprawia mu największe trudności;
  3. w przypadku niepełnosprawności – dodatkowo rekomendacja nauczyciela akademickiego albo pracownika biura osób z niepełnosprawnością.
 2. indywidualna rozmowa z tutorem weryfikująca umiejętności i predyspozycje do kształcenia metodą tutoringu – po odbytej rozmowie tutor przekazuje dziekanowi swoje stanowisko ws. przyjęcia kandydującego studenta na swoje tutoriale;
 3. decyzja Dziekana – po zweryfikowaniu kompletności złożonych dokumentów i pozytywnej opinii przyszłego tutora – Dziekan decyduje o przyjęciu studenta na tutorial;
 4. podpisanie kontraktu przez Tutora i Studenta oraz Podpisanie przez studenta dokumentów projektowych (oświadczenia i deklaracji udziału).

HARMONOGRAM

dla tutoriali
w sem. ZIMOWYM
dla tutoriali
w sem. LETNIM
ETAPY
14-21 listopada 2022 13-20 lutego 2023 1. wybór tutorialu z oferty i złożenie dokumentów w macierzystym dziekanacie*
23 listopada 2022 22 lutego 2023 informacja o przejściu do drugiego etapu
24-30 listopada 2022 23 lutego –
1 marca 2023
2. rozmowy indywidualne z tutorami
3. informacja o zakwalifikowaniu studenta na tutorial
4. podpisanie kontraktu (edytowalny plik)
od 1 grudnia 2022 od 2 marca 2023 realizacja tutoriali
(15 godzin w ciągu max 3 miesięcy – terminy spotkań i ich częstotliwość do wspólnego ustalenia)

* W przypadku, gdy kandydat i tutor są z różnych wydziałów – Dział Kształcenia pośredniczy między dziekanatami obu wydziałów, a decyzję o przyjęciu na tutorial podejmuje Dziekan wydziału macierzystego Studenta.

OFERTA

TutorTutorialwydział
dr Małgorzata BURTANie tylko romantyzm. Literatura jeszcze bardziej od nowaWNH
dr Katarzyna CICHOSPrawo i stosunki międzynarodowe, zrównoważony rozwój WPiA
dr Bartłomiej DŹWIGAŁAWarsztat badawczy w pracy z tekstami łacińskimiWNHIS
dr Katarzyna Maria DŹWIGAŁAJęzyk i kultura starożytnej GrecjiWNHIS
dr Monika FAJFERBiologiczny projekt badawczyWBNS
prof. ucz. dr hab. Beata GAJWarsztat translatologiczno-kulturowy: autorzy nowołacińscy o Warszawie. Przygotowanie publikacji studenckiej z profesorską asystą translacyjną.WNH
dr Olga KOTOWSKA-WÓJCIK1. Statystyka opisowa, 2. Wnioskowanie statystyczneWSE
prof. ucz. dr hab. Artur KOTOWSKI1. Teoria i Filozofia Prawa, 2. Kultury prawne cywilizacji zachodniej, 3. Teoria wykładni i stosowania prawa , 4. Opieka nad studentem w formule „Mistrz-Uczeń”WPiA
dr Kama PAWLICKABudowanie wizerunkuWNH
dr hab. Jarosław PIOTROWSKIPsychometria: adaptacja kulturowa narzędzi badawczychWFCH
dr Zbigniew WYŻEWSKIMetodyka pisania artykułów naukowych (dys. n. przyrodniczych)WFCH
prof. Magdalena ŻEMOJTEL-PIOTROWSKAPsychologia międzykulturowa – adaptacja kwestionariuszyWFCH
21 czerwca 2023