Przejdź do treści
program i rejestracja – link

PONIEDZIAŁEK 19.10.2020

godz. 9.30-10.30

 • Nowoczesne metody dydaktyczne – czyli jak aktywizować studentów w okresie pandemii i poza nim (dobre praktyki)
  PROWADZĄCY: dr hab. Marek Świerczyński, prof. uczelni, prof. uczelni, dr hab. Natalia Kohtamäki, dr Zbigniew Więckowski, WPiA

godz. 12.00

 • Kard. Stefan Wyszyński a świat akademicki. Kontekst historyczny
  PROWADZĄCY: ks. prof. Artur Wysocki, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Paweł Skibiński, WSE, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAWCZO-DYDAKTYCZNE KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ

WTOREK 20.10.2020

godz. 10.00

 • Emisja głosu
  PROWADZĄCY: prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, WT
 • Selekcja informacji, uczenie się, pamięć, zapominanie: co o tych złożonych procesach wiemy z badań neurofizjologicznych
  PROWADZĄCY: prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, WBNS

godz. 12.00

 • Tworzenie zajęć i notatek w programie One Note
  PROWADZĄCY: mgr Krzysztof Rutkowski, WMP

godz. 13.00

 • Komunikacja ze studentem w edukacji zdalnej – wyzwania, możliwości, propozycje
  PROWADZĄCY: prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska, WNH
 • Sprawność fizyczna i zdrowie w cyberczasach
  PROWADZĄCY: dr Barbara Głasek, SWF

godz. 14.00

 • Braterstwo na uniwersytecie – idea czy rzeczywistość?
  PROWADZĄCY: ks. dr Wojciech Kućko, WSR

ŚRODA 21.10.2020

 • Skuteczne strategie uczenia się a codzienna praktyka młodzieży
  PROWADZĄCY: dr Artur Baranowski, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
  – I grupa: godz. 8.00-10.00, szkolenie stacjonarne w pracowni komputerowej
  – II grupa: godz. 15.00-17.00, szkolenie stacjonarne w pracowni komputerowej

godz. 10.00

 • Czy warto tworzyć podcasty naukowe?
  PROWADZĄCY: ks. dr hab. Maciej Bała, profesor uczelni, WFCH

godz. 11.00

 • Wybrane aspekty obsługi platformy Moodle – poziom zaawansowany
  PROWADZĄCY: dr Tomasz Eisenbardt WMP

godz. 13.30

 • Tworzenie edukacyjnych multimediów wielokrotnego użytku
  PROWADZĄCY: mgr Marek Robak, WT, Pracownia Badań Komunikacji Cyfrowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

godz. 16.00

 • O tym czy 5+5 może być czasem równe 7, o zastosowaniach arytmetyki modularnej w kryptografii oraz o innych matematycznych metodach zabezpieczania danych w sieciach komputerowych
  PROWADZĄCY: dr hab. Mirosław Kurkowski, WMP

CZWARTEK 22.10.2020

godz. 12.00

 • Kulturowe granice integracji europejskiej a edukacja. Próba problematyzacji zagadnienia
  PROWADZĄCY: dr Piotr Dejneka, WNH

godz. 13.00

 • Jak mówić, żeby nas słuchali studenci i nie tylko – ABC wystąpień publicznych
  PROWADZĄCY: mgr Anna Gawrońska-Piotrowska, WT
 • Dostępność, czyli o tym, jak tworzyć materiały edukacyjne dostępnymi dla studentów z niepełnosprawnościami
  PROWADZĄCY: dr Katarzyna Kwiatkowska, WSR

godz. 16.00

 • Język łaciński metodą projektową na przykładzie zajęć dla studentów historii sztuki
  PROWADZĄCY:
  dr Bartłomiej Dźwigała, WNHS

PIĄTEK 23.10.2020

godz. 9.00

 • Czy nauka musi boleć? – O ergonomii pracy przy komputerze w dobie e-learningu
  PROWADZĄCY: dr hab. Andrzej Kotela, profesor Uczelni; dr Aleksandra Stangret, WMCM

godz. 10.00

 • Formy aktywnego studiowania
  PROWADZĄCY: Mariola Pirek, studentka WPK, Samorząd Studentów, koła naukowe

godz. 11.00

 • Trudne rozmowy
  PROWADZĄCY: dr Maciej Ciechomski, WNP

godz. 13.30

 • Edukacja dla cyberbezpieczeństwa
  PROWADZĄCY: prof. dr hab. Grażyna Szpor, WPiA

godz. 15.00

 • Wizualizacja w kształceniu akademickim
  PROWADZĄCY: dr Aneta Rayzacher-Majewska, WT

godz. 16.00

 • W głowie się nie mieści! – krzywa zapominania a efektywny e-learning
  PROWADZĄCY: dr hab. Andrzej Kotela, profesor Uczelni; dr Aleksandra Stangret, WMCM