Przejdź do treści
banner
oferta i rejestracja

Tydzień Jakości Kształcenia odbędzie się między 18 a 22 października.

Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych i on-line, warsztatów, wykładów i paneli dyskusyjnych jest skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji, studentów i doktorantów.

Rejestracja na wykłady i szkolenia rozpocznie się 13 października o godz. 13.00.

Wydarzenie zainauguruje panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, “Rzeczywistość UKSW. Szkolimy czy kształcimy? – Pytania o tożsamość i wizerunek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”. 

Będzie to debata na temat jakości kształcenia i odpowiedzialności UKSW w przestrzeni szkolnictwa wyższego i środowiska nauki. 

Panel odbędzie się 18 października o godz. 11.00 w Auli Schumana.

W ramach moderowanej dyskusji w gronie ekspertów reprezentujących różne grupy interesariuszy społeczności akademickiej UKSW poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Wizerunek i postawa wykładowcy UKSW
  • Wizerunek i postawa studenta UKSW
  • Treści i znaczenie programu nauczania na UKSW
  • Elementy formacyjne włączone w kulturę organizacji UKSW

W dyskusji wezmą udział:

  • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia
  • dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz., dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
  • ks. dr Jarosław Sobkowiak – prodziekan ds. finansów i studiów stacjonarnych, Wydział Teologiczny
  • dr Maciej Ciechomski – psycholog, WNP
  • dr Piotr Zakrzewski – przedstawiciel pracodawców
  • Ewa Staruch – przedstawicielka studentów

Dyskusję poprowadzi: dr Michał Paluch, WNP