Ksztalcenie

Drzewo dyscyplin i kierunków w UKSW


Z jednej strony pod hasłem dyscyplina kryją się: nauka i pracownicy, którzy przypisują się do dyscyplin, w ramach których publikują, prowadzą działalność badawczą.
W UKSW nad badaniami naukowymi oraz ewaluacją dyscyplin czuwają
Dyrektorzy Instytutów.


Z drugiej zaś określa się udział procentowy dyscyplin w programie studiów na określonym kierunku, stopniu i profilu z zaznaczeniem dyscypliny wiodącej.
W UKSW za organizację kształcenia oraz nadzór nad dobrą jakością dydaktyki odpowiadają Kierownicy Kierunków.

Nad prawidłową współpracą między Dyrektorami Instytutów i Kierownikami Kierunków czuwa Dziekan.

Drzewo dyscyplin i kierunków w UKSW
wraz z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
w danej dyscyplinie.

Wydziały

Wydział Teologiczny

WT —> www

Dziekan – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

 • Instytut Nauk Teologicznych 
  ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. uczelni
 • Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 
  dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. uczelni
 • teologia jednolite magisterskie (st, nst)
  Kierownik Kierunku –
  ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100%

 • teologiczne studia specjalistyczne II (st, nst; pol/ang)
  Kierownik Kierunku –
  ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – nauki teologiczne 100%

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  I i II (st) [od 2017/18 I profil praktyczny]
  Kierownik kierunku –
  ks. dr hab. Rafał Leśniczak
  dyscyplina wiodąca – nauki o komunikacji społecznej i mediach 100%

 • religioznawstwo I (st)
  dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 100% – wygaszane

Wydział Prawa Kanonicznego

WPK —> www

Dziekan – ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni

 • Instytut Prawa Kanonicznego
  ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. uczelni
 • prawo kanoniczne
  jednolite magisterskie (st, nst)
  Kierownik Kierunku – ks. dr. Rafał Kamiński
  dyscyplina wiodąca – prawo kanoniczne 100%
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

WFCH —> www

Dziekan – ks. dr hab. Maciej Bała, prof. uczelni

 • Instytut Filozofii 
  ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. uczelni
 • Instytut Psychologii 
  dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni 

 • psychologia jednolite magisterskie (st, nst)
  Kierownik Kierunku – dr Jarosław Jastrzębski
  dyscyplina wiodąca – psychologia 100%

 • filozofia I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Michał Piekarski
  dyscyplina wiodąca – filozofia 100%

 • ochrona środowiska I i II (st)
  Kierownik kierunku – dr hab. Dominika Dzwonkowska
  dyscyplina wiodąca – nauki biologiczne 75%

Wydział Nauk Historycznych

WNHIS —> www

Dziekan – ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk

 • Instytut Historii
  ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
 • Instytut Historii Sztuki
  prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • Instytut Archeologii
  dr hab. Fabian Welc, prof. uczelni

 • historia I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Katarzyna Paduch
  dyscyplina wiodąca – historia 100%

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Małgorzata Pęgier
  dyscyplina wiodąca – historia 95%

 • historia sztuki I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Marta Wiraszka
  dyscyplina wiodąca – nauki o sztuce I-90%, II-95%

 • ochrona dóbr kultury i środowiska I (st)
  Kierownik kierunku – dr Bartłomiej Gutowski
  dyscyplina wiodąca – nauki o sztuce 54%

 • archeologia I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Michał Szubski
  dyscyplina wiodąca – archeologia I-90%, II-76%

 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym I i II (st)
  Kierownik Kierunku –
  dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
  dyscyplina wiodąca – I-archeologia 54%, II-nauki o kulturze i religii 52%

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

WSE —> www

Dziekan – dr hab. Michał Gierycz, prof. uczelni

 • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
  prof. dr hab. Radosław Zenderowski
 • Instytut Nauk Socjologicznych
  ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni 
 • Instytut Ekonomii i Finansów
  dr hab. Adam Koronowski, prof. uczelni

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  I (st, nst) i II (nst, st)
  Kierownik Kierunku –
  dr hab. Krzysztof Cebul, prof. uczelni (stac.)
  oraz dr Małgorzata Pawlus (nst.)
  dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji I-85%, II-81%

 • politologia I i II (st)
  Kierownik Kierunku –
  dr Mariusz Sulkowski
  dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji I-93%, II-100%

 • europeistyka I (st)
  Kierownik Kierunku –
  dr hab. Piotr Bajda, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji 81%

 • socjologia I i II (st)
  Kierownik kierunku – dr Magdalena Markocka
  dyscyplina wiodąca – nauki socjologiczne 100%

 • praca socjalna I (st)
  Kierownik Kierunku –
  dr Justyna Kurtyka-Chałas
  dyscyplina wiodąca – nauki socjologiczne 80%

 • ekonomia I (st, nst)
  [od 2018/19 prof.praktyczny]
  Kierownik Kierunku – dr Jolanta Pakulska
  dyscyplina wiodąca – ekonomia i finanse 93%

 • ekonomia menedżerska II (st, nst)
  Kierownik Kierunku – dr inż. Adrian Sadłowski
  dyscyplina wiodąca – ekonomia i finanse 86%
 • zarządzanie publiczne
  I (st)
  Kierownik Kierunku –
  dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska
  dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji -59%
Wydział Prawa i Administracji

WPiA —> www

Dziekan – dr hab. Bogumił Szmulik, prof. uczelni

 • Instytut Nauk Prawnych
  dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni

 • prawo jednolite magisterskie (st, nst)
  Kierownik Kierunku –
  dr Agnieszka Mikos-Sitek
  dyscyplina wiodąca – nauki prawne 100%

 • administracja I i II (st, nst)
  Kierownik Kierunku –
  dr Natalia Kohtamaki
  dyscyplina wiodąca – nauki prawne 100%

 • człowiek w cyberprzestrzeni I (st)
  Kierownik Kierunku – dr Maciej Hulicki
  dyscyplina wiodąca – nauki prawne 64%

 • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Maciej Hulicki
  dyscyplina wiodąca – nauki prawne 64%

 • stosunki międzynarodowe I i II (st)
  [od 2018/19 prof.praktyczny]
  Kierownik Kierunku – dr Szymon Pawłowski,
  dyscyplina wiodąca – nauki o polityce i administracji – I 64%, II 55% – wygaszane
 • stosunki i prawo międzynarodowe I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Szymon Pawłowski
  dyscyplina wiodąca – nauki prawne – I 63%, II 68%

Wydział Nauk Humanistycznych

WNH —> www

Dziekan – dr hab. Dorota Kielak, prof. uczelni

 • Instytut Językoznawstwa
  dr hab. Anna Kozłowska, prof. uczelni
 • Instytut Literaturoznawstwa
  dr hab. Anna Szczepan–Wojnarska, prof. uczelni
 • Instytut Nauk o Kulturze i Religii
  dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. uczelni

 • filologia włoska I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Małgorzata Ślarzyńska
  dyscyplina wiodąca – językoznawstwo I-65%, II-60%

 • filologia polska I i II (st, nst)
  Kierownik Kierunku –
  dr hab. Joanna Zajkowska, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – literaturoznawstwo I-67%, II-71%

 • filologia, spec. klasyczna I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr hab. Beata Gaj, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – literaturoznawstwo I-53%, II-78%

 • kulturoznawstwo I i II (st, nst)
  Kierownik kierunku – dr Agnieszka Smaga
  dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 100%

 • muzeologia I (st)
  Kierownik Kierunku – dr Beata Skrzydlewska
  dyscyplina wiodąca – nauki o kulturze i religii 89%

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

WMP —> www

Dziekan – dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni

 • Instytut Matematyki
  dr hab. Marek Grochowski, prof. uczelni
 • Instytut Informatyki
  dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. uczelni
 • Instytut Nauk Fizycznych
  dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni
 • Instytut Nauk Chemicznych
  dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. uczelni

 • matematyka I i II (st, nst)
  Kierownik Kierunku – dr Maria Gokieli
  dyscyplina wiodąca – matematyka 100%

 • informatyka I i II (st, nst)
  Kierownik Kierunku – dr Dorota Dąbrowska
  dyscyplina wiodąca – informatyka techniczna i telekomunikacyjna 100%

 • fizyka I i II (st)
  Kierownik Kierunku – dr Michał Artymowski
  dyscyplina wiodąca – nauki fizyczne 100%

 • chemia I i II (st)
  Kierownik kierunku –
  dr inż. Arkadiusz Listkowski
  dyscyplina wiodąca – nauki chemiczne 100%

Wydział Nauk Pedagogicznych

WNP —> www

Dziekan – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. uczelni

 • Instytut Pedagogiki
  ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

 • pedagogika I i II (st, nst)
  Kierownik Kierunku – dr Beata Krajewska
  dyscyplina wiodąca – pedagogika I-90%, II-95%

 • pedagogika specjalna
  jednolite magisterskie (st, nst)
  Kierownik Kierunku –
  dr hab. Marzena Dycht, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – pedagogika 89%

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie (st, nst)
  Kierownik Kierunku – dr Ewa Kulawska
  dyscyplina wiodąca – pedagogika 88%

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

WBNS —> www

Dziekan – dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni

 • Instytut Nauk Biologicznych
  dr hab. Jacek Tomczyk, prof. uczelni

 • biologia I i II
  Kierownik Kierunku –
  dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
  dyscyplina wiodąca – nauki biologiczne 100%

 • inżynieria środowiska I i II
  [od 17/18 prof.praktyczny]
  Kierownik Kierunku –
  dr inż. Bartłomiej Macherzyński
  dyscyplina wiodąca – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 100%

Wydział Studiów nad Rodziną

WSR —> www

Dziekan – ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. uczelni

 • nauki o rodzinie I i II (st, nst)
  Kierownik Kierunku –
  dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – pedagogika 86%

Wydział Medyczny Collegium Medicum

WMCM —> www

Dziekan – dr. hab. n. med. Filip Szymański, prof. uczelni

 • pielęgniarstwo I (st; pol/ang) [od 18/19 prof. praktyczny]
  Kierownik Kierunku – dr Agnieszka Bałanda-Bałdyga
  dyscyplina wiodąca – nauki medyczne 60%
 • kierunek lekarski jednolite magisterskie (st,nst) [od 19/20 prof. praktyczny]
  Kierownik Kierunku – dr hab. nauk medycznych Adam Kobayashi, prof. uczelni
  dyscyplina wiodąca – nauki medyczne 100%