Przejdź do treści

Pieczę nad salami dydaktycznymi i konferencyjnymi w UKSW sprawuje Dział Gospodarczo-Administracyjny – więcej na stronie DAGu.

Kanclerz UKSW wydaje decyzje dotyczące udostępnienia sal w obiektach UKSW.
Wszystkie decyzje dostępne są po zalogowaniu na Monitorze UKSW.

Sale dydaktyczne

Rezerwacją sal dydaktycznych na zajęcia zajmują się Planiści lub Dziekanaty poszczególnych Wydziałów UKSW.

Podgląd zajętości sal

Sale konferencyjne

Sale konferencyjne rezerwuje się poprzez system http://wydarzenia.uksw.edu.pl/
którego obsługą zajmuje się DAG.