Przejdź do treści

Pieczę nad salami dydaktycznymi i konferencyjnymi w UKSW sprawuje Dział Gospodarczo-Administracyjny – więcej na stronie DAGu.

Kanclerz UKSW wydaje decyzje dotyczące udostępnienia sal w obiektach UKSW.
Wszystkie decyzje dostępne są po zalogowaniu na Monitorze UKSW.

Aktualne to:

Decyzja nr 1/2022 Kanclerza UKSW z dnia 13.01.2022 r.
ws. udostępnienia jednostkom organizacyjnym sal dydaktycznych
w obiektach UKSW na semestr letni w roku akademickim 2021/2022,
zmieniona Decyzją nr 3/2022;

Decyzja nr 11/2021 Kanclerza UKSW z dnia 28.06.2021 r.
ws. udostępnienia jednostkom organizacyjnym sal dydaktycznych
w obiektach UKSW na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022.

Decyzja nr 13/2021 Kanclerza UKSW z dnia 28.07.2021 r.
ws. udostępnienia jednostkom organizacyjnym
sal komputerowych, laboratoryjnych oraz konferencyjnych
w obiektach UKSW na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022.

Sale dydaktyczne

Rezerwacją sal dydaktycznych na zajęcia zajmują się Planiści lub Dziekanaty poszczególnych Wydziałów UKSW.

Podgląd zajętości sal

Sale konferencyjne

Sale konferencyjne rezerwuje się poprzez system http://wydarzenia.uksw.edu.pl/
którego obsługą zajmuje się DAG.